Články obsahujúce tému Budúcnosť

EKONOMIKA

    UnitedLife Online (07/2017)

Selektívne využitie automobilov v budúcnosti

VEDA & TECHNOLÓGIE

    UnitedLife 09 (jar/leto 2017)

Digitálna doba ako súčasť evolúcie

VEDA & TECHNOLÓGIE

    UnitedLife Online (10/2016)

Technologický boom 21. storočia alebo “Život na batériu”

VEDA & TECHNOLÓGIE

    UnitedLife Online (8/2016)

Google Open YOLO a jeho revolúcia v heslách na mobile

VEDA & TECHNOLÓGIE

    UnitedLife 07 (jar/leto 2016)

2050 Paris Smart City: Projekt, ktorý zmení pohľad na mesto