Osobné financie

Nablýskaná investícia – ako funguje trh so zlatom?

  • 11 mája, 2021
  • 6 min read
Nablýskaná investícia – ako funguje trh so zlatom?

Pochopiteľne, medzi veľkými investormi sa na drahé kovy – najmä zlato, rozhodne nezabudlo. Stále ide o jeden z najvzácnejších materiálov, ktorého investičná hodnota a z nej plynúce potenciálne výnosy stále rastú. Menší investori, predovšetkým tí začínajúci, však v dnešnej dobe vo väčšine prípadov uprednostnia virtuálne komodity – ako sú kryptomeny alebo akcie firiem.

Napriek tomu, si ľudia k investičnému zlatu cestu nájdu. Keďže získavanie tohto vzácneho kovu je pomerne zložitý proces, odrážalo sa to na jeho cene. Už v minulosti bolo zlato veľmi cenené, využívané predovšetkým ako platidlo a materiál na výrobu šperkov.

Aj v histórii peňažníctva zohralo zlato svoju nenahraditeľnú úlohu. Z náučnej literatúry vieme, že platidlá mali v minulosti rôzne podoby. Od hľúz zeleniny, cez medené alebo iné kovové materiály, sme sa ako spoločnosť dopracovali až k minciam a papierovým peniazom – bankovkám. 

A boli to práve bankovky, ktoré boli ešte do nedávnej minulosti kryté zlatom. To v preklade znamená, že každá vytlačená bankovka, mala hodnotu zodpovedajúcu reálnemu zlatu, uloženému v trezoroch bánk. V prípade potreby by teda bolo možné túto bankovku zameniť sa príslušné množstvo zlata.

Krytie peňažných mien zlatom, sa však vplyvom pádu Brettonwoodskeho menového systému skončilo. Tento menový systém bol nahradený novým systémom, ktorého základným princípom, je krytie peňazí zo strany bánk. Môžeme teda povedať, že dnešné peniaze majú formu tzv. depozít a v praxi predstavujú záväzky bánk voči nám – klientom, pričom sú kryté majetkom konkrétnej banky. 

Poďme ale k samotnému zlatu.

Zlato ako výhodná investícia

Všeobecne je investícia do zlata, pokladaná za rozumné a bezpečné riešenie. Najväčšími odberateľmi tejto komodity „šperkárske dielne“, technologickí giganti a trhy v Ázii – najmä India a Čína. Tu zlato okrem ekonomickej prosperity, zastupuje aj určité funkcie v rámci náboženstiev kultúrnych zvyklostí. 

Chrámy zdobené zlatom – súčasť tradičnej ázijskej kultúry – jedného z najväčších trhov, v rámci dopytu po zlate. | Foto: pexels.com

Spomínanú bezpečnosť zastupuje zlato aj na trhu financií. Je totižto akousi zárukou spoľahlivosti aj v časoch rastúcej miery inflácie či geopolitických vplyvov, ktorých dopady zasahujú práve aj finančné trhyKeďže hodnota zlata je pomerne stabilná, nesie výrazne nižšiu dávku rizika v rámci investovania, ako je to bežne pri iných obchodovaných komoditách, a preto predstavuje aj výborný spôsob na diverzifikáciu majetku. 

Inzercia

Nákupná cena tejto komodity sa odvíja predovšetkým od aktuálneho diania na trhu – najmä dopytu a ponuky. Druhým faktorom, ktorý výraznou mierou vplýva na aktuálnu cenu zlata, je ekonomický vývoj. V prípade existencie predpokladu, na ekonomickú krízu alebo iné výkyvy na finančnom trhu, investori zvyšujú objemy nakúpeného zlata, čo v konečnom dôsledku zvyšuje jeho cenu. 

Ako investovať?

Investícia do zlata je z pohľadu množstva spôsobov investovania veľmi flexibilná. Prvým a klasickým spôsobom, je fyzická kúpa reálneho zlata. Takýto spôsob investície je zväčša vykonávaný prostredníctvom kúpy zlatých mincí, šperkov, ale najmä zlatých tehličiek. K pôvodnej cene takéhoto zlata sa však prirátavajú aj náklady na jeho opracovanie, skladovanie a samozrejme aj sprostredkovanie predaja, čo v konečnom dôsledku navyšuje pôvodnú cenu komodity. 

Nevýhodou takéhoto vlastníctva zlata, je nutnosť jeho vhodného skladovania a otázna je v tomto prípade aj bezpečnosť samotnej komodity, vo vzťahu k možnej krádeži.

„Virtuálne zlato“

Iným spôsobom, v dnešnej dobe pomerne obľúbeným, je investovanie do akcií zlata. To predstavuje investíciu do ťažobných spoločností, špecializujúcich sa na ťažbu zlata, prípadne iných firiem, pracujúcich s týmto vzácnym kovom. Kúpou akcií sa teda stávajte akcionárom takejto spoločnosti a pri stúpajúcom dopyte po zlate, rastú aj vaše príjmy z takejto investície. 

To práve v čase, keď akcie takýchto spoločností rastú, vyznieva ako celkom perspektívna investícia. 

Okrem kryptomien môžete investovať aj do virtuálneho zlata. Či už si však vyberiete jednu alebo druhú komoditu, diverzifikácia majetku vám prinesie rozhodne viac plusov ako mínusov. | Foto: pexels.com

V jednom z minulých článkov, sme sa venovali investícii do ETF (Exchange Traded Fund). A prostredníctvom týchto fondov, môžete investovať aj do zlata. Ak sa rozhodnete pre tento spôsob zaobstarania si zlata, v praxi za vás bude zlato nakupovať fond, ktorého akcionárom ste (ETF so zameraním na zlato, do ktorého ste investovali). Okrem priamej ETF investície do zlata v podobe mincí a tehličiek, môžete ako v predchádzajúcom prípade, investovať do fondu ťažobnej spoločnosti. Tak svoju investíciu zameriate skôr na proces získavania a spracovania zlata, ako na jeho finálne podoby. 

Ďalším a posledným spôsobom, ktorý si v dnešnom článku spomenieme, sú tzv. CFD kontrakty. Investícia týmto spôsobom, je založená na sledovaní aktuálnej ceny obchodovanej komodity – konkrétne zlata. Výnosy z investície v tomto prípade predstavuje rozdiel medzi nákupnou cenou komodity aktuálnou predajnou cenou v čase predaja. Tento spôsob je možné prostredníctvom obchodníka zrealizovať aj s nižšími vstupnými nákladmi a potenciálnym vysokým ziskom, ale naopak aj s hroziacou vysokou finančnou stratou. 

Existuje teda viacero spôsobov, ako do tohto vzácneho kovu investovať. Ak sa pre takúto investíciu rozhodnete, je už len na vás, ktorý spôsob si vyberiete. Môžete však rátať s tým, že investovanie do zlata je správnou cestou, pre diverzifikáciu vašich peňazí a do budúcna sa vám táto investícia odmení, v podobe vysokých výnosov. 

About Author

Filip Okál

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings