Vedeli ste čo v skutočnosti Voodoo vyznáva?

• Často sa môže objaviť aj duch mŕtveho rodiča, ktorý sa sťažuje, že sa zdržiaval príliš dlho vo vodách smrti a žiada, aby ho slávnostne "načapovali" a vložili do nádoby, ktorá sa potom uloží na rodinný oltár.

Poznáte filozofiu ubuntu?

• Apartheid, bol pre väčšinu obyvateľstva v Južnej Afrike zničujúci. Napriek utláčajúcemu systému mnohí z tých, ktorí sú ním najviac zasiahnutí, povstali a zostali jednotní – spájal ich filozofický koncept ubuntu, ako hlavný ideál.