Osobné financie TOP články redakcie

Šetrenie a finančný plán – ako si spraviť poriadok vo financiách

  • 9 augusta, 2022
  • 8 min read
Šetrenie a finančný plán – ako si spraviť poriadok vo financiách
  • Rozumieť procesom prebiehajúcim vo svete financií môže byť niekedy veľmi náročné.
  • Rovnako neľahká býva často snaha o usporiadanie si osobných úspor.
  • Ako si vytvoriť finančný plán a spraviť si tak v peniazoch poriadok?

 

K osobným príjmom, či už ide o príjmy z pracovnej alebo inej činnosti, pochopiteľne patrí aj určitá forma ich sporenia a samozrejme aj utrácania. Formy sporenia môžu byť rôznorodé. Či už ide o sporenie na bežných účtoch, odkladanie peňazí, takpovediac „do prasiatka“, alebo ste sa rozhodli sporiť v rámci niektorého z investičných sporení. To platí aj pre naše výdavky a ich rôznorodý účel. Aby sme však nad nimi nestratili kontrolu, vhodným spôsobom je vytvoriť si finančný plán.

Absolútnym základom finančného plánu, je (okrem príjmu) najmä šetrenie. Často sa pohľady na odkladanie časti peňazí uberajú smerom, akoby to bolo niečo čo nás zbytočne obťažuje a čo si „nemôžeme dovoliť“. Popritom si však dovolíme kopec iných, často nedôležitých vecí. Náklady vynaložené na ich zaobstaranie, by sme si neraz mohli kľudne ušetriť.

Preto treba na šetrenie nazerať, ako na akékoľvek iné, pravidelné výdavky. Ako teda platíme mesačné poplatky za bývanie či paušál, tak by sme mali určitú sumu fixne „platiť“ aj do niektorej z foriem sporenia. Ak to budeme robiť na pravidelnej báze, naša finančná kondícia sa výrazne zlepší. 

Plánovaniu významných životných udalostí venujeme veľké množstvo času. Rovnako sa však treba venovať aj tvorbe finančného plánu, ktorý môže ovplyvňovať našu budúcnosť. | Foto: pexels.com

Nemusí ísť pritom o žiadnu horibilnú sumu. Stačí pár percent z príjmov alebo bežných výdavkov. Výborným je napríklad spôsob, ktorý už dnes ponúka väčšina bánk. Základom je mať sporiaci účet. Nastavte si na ňom možnosť „Sporenie kartou“ a pri každej platbe kartou sa vám na sporiaci účet pripíše vami zvolený percentuálny podiel (napr. 10%), z celkovej zaplatenej sumy. Na konci mesiaca môžete byť neraz prekvapení, koľko peňazí si takto dokážete nasporiť.

 Zníženie výdavkov

Dosiahnutie zdravej finančnej kondície však nemusí nutne byť len o sporení. Ďalším kľúčom, aj keď nepopulárnym, je zníženie nadbytočných výdavkov. V tomto prípade sa odporúča dôkladne premýšľať nad tým, čo nakupujeme a či to skutočne potrebujeme. Zbytočne nakúpime plný košík potravín, z ktorých na konci dňa polovicu vyhodíme. Rovnako zbytočne si budeme kupovať „užitočné veci do domácnosti“, ktoré v lepšom prípade budú stáť položené na skrinke, v horšom odložené niekde v krabici.

Je preto rozumné rozdeliť si svoje výdavky na tie, ktorých plateniu sa nevyhneme (stravovanie, doprava…) a tie, ktoré síce nemusíme mať, ale chceme si zadovážiť určitú vec, takže tieto výdavky očakávame (luxusné oblečenie, večierky s priateľmi…). Ak pri tomto všetkom platí rovnováha, a po povinných výdavkoch nám zostane dosť financií aj na veci, po ktorých túžime a časť aj na sporenie, dokážeme svoju finančnú kondíciu udržať pod kontrolou. 

Ako s tým začať?

Nikto neočakáva, že svoje dlhoročné návyky zmeníme zo dňa na deň. Aj s tvorbou finančného plánu preto treba začať postupne. Vhodným začiatkom, je sledovanie všetkých svojich výdavkov. V dnešnej dobe technológií je to pomerne pohodlné. Existuje množstvo aplikácií (napr. Travel Spend), do ktorých môžete pridávať všetky svoje príjmy a výdavky a sledovať tak, koľko peňazí mesačne míňate na jednotlivé nákupy.

Inzercia

Výdavky sú rozdelené do kategórií a vy si tak môžete odsledovať, koľko výdavkov ste ochotní obetovať za konkrétne veci. Možno si hovoríte, že túto možnosť dnes ponúkajú aj bežné bankové aplikácie. Áno aj nie. Banky spravidla sledujú len finančné operácie vykonané prostredníctvom platobných kariet. Ak však zvyknete platiť aj v hotovosti (aj ak ide o menšie sumy), tieto „malé výdavky“ vám budú unikať, až sa z nich nakoniec stanú veľké. Ak však budete poctivo svoje výdavky sledovať, vytvoríte si vhodné podmienky na tvorbu finančného plánu a jeho dodržiavanie.

Dôležitým faktorom pre kontrolovanie svojich financií je nájsť rovnováhu medzi nevyhnutnými výdavkami a tým, bez čoho sa zaobídeme. | Foto: pixabay.com

Finančný plán

Keď už získate prehľad o svojich výdavkoch, môžete prejsť k tvorbe samotného plánu. Na základe údajov získaných zo sledovania vlastných finančných návykov, dokážete odhadnúť, koľko potrebujete mesačne minúť na konkrétne veci. Preto je potrebné nastaviť si limity. Peňažné limity na každú kategóriu (bývanie, doprava, stravovanie, voľný čas…), ktoré si môžete dovoliť do nich „investovať“. 

Dôležité je držať sa tohto finančného plánu. Preto, keď mám stanovený mesačný limit na posedenia v baroch s priateľmi na 150 EUR, treba sa toho držať. Ak túto hranicu prekročíme, nedodržiavame dohodu so sebou samým, a tak môžeme stratiť kontrolu nad vlastnými financiami. 

Prečo je finančný plán taký dôležitý? Ako iste vieme, život prináša neočakávané situácie a s nimi aj neočakávané výdavky. Pri dobre nastavenom a najmä dlhodobom finančnom pláne, sa nebudeme musieť radikálne obmedzovať v bežných veciach, zároveň však získame dostatočnú finančnú rezervu, pre prípad neočakávaných udalostí. A práve to je základom finančnej zodpovednosti. 

Čo má finančný plán obsahovať?

Obsahová náplň finančného plánu je veľmi dôležitá. Absolútnym základom, je zhrnutie všetkých pravidelných príjmov, od ktorých sa budeme následne odrážať. Či už teda ide o výplaty, príjem z prenájmu nehnuteľností či z podnikateľskej činnosti, toto všetko sa stáva základom finančného plánu. 

Druhou stranou plánu sú pravidelné výdavky. Ak platíme každý mesiac prenájom, splácame hypotéku, leasing za auto alebo iné, tieto výdavky tvoria základnú protiváhu, vo vzťahu k pravidelným príjmom. 

Do finančného plánu treba flexibilne zahŕňať aj nepravidelné príjmy a nepravidelné výdavky. Ak teda dostaneme finančný dar, prémie v práci či iné, treba tieto príjmy zahrnúť do finančného plánu. To isté platí aj pre opačný prípad. Skladáme sa na darček kolegovi, pokazil sa nám sporák a musíme nevyhnutne kúpiť nový, aj to musí zahŕňať tento plán. 

Poslednou kategóriu, ktorú treba do finančného plánu zahrnúť, sú pravidelné mesačné úspory. Je teda odporúčané, stanoviť si opäť hranicu na sumu, ktorú si každý mesiac odložíme alebo investujeme a nebudeme na ňu siahať, kým to nebude nevyhnutné.

Na koniec je potrebné všetky príjmy a výdavky porovnať, aby sme mali jasno v tom, či máme na všetky plánované výdavky, dostatočný príjem. V ideálnom finančnom pláne zostáva „vo vzduchu visieť“ určitá suma peňazí, ktorá nemá presne určený účel. Tú je potom možné ľubovoľne presúvať, na aktuálne nevyhnutné záležitosti, ktoré si vyžadujú väčší obnos peňazí v konkrétnom období. Tu by však nemalo ísť o veľkú sumu, aby náš plán nestrácal zmysel.

Ak budeme tieto zásady finančného plánu dodržiavať, budeme sami sebe ďakovať v budúcnosti, keď zostanú naše financie pod kontrolou a ani neočakávané výdavky nás nezaskočia.

 

Aktualizácia pôvodného príspevku z 1. júna 2021.

About Author

Filip Okál

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings