Ekonomika a Biznis Osobné financie

Technológie a energetické zdroje – investície budúcnosti

  • 7 mája, 2021
  • 5 min read
Technológie a energetické zdroje – investície budúcnosti

 

Investície, ktoré si dnes predstavíme, majú v súčasnosti pomerne prudký stúpajúci charakter, a tak sa v prípade pokračovacieho trendu, môžu stať významnými a dobre výnosnými. 

V jednom z prechádzajúcich článkov, sme sa pozreli na to, čo stálo za vznikom Wall Street, aké trhy tam pôsobia a ako celé toto finančné svetové centrum funguje. A keďže sa vplyvom koronakrízy otvorili investičné možnosti na newyorských burzách aj v online priestore, v dnešnom článku prinášame tipy, na tie z nich, ktoré aktuálne prudko rastú a sú obchodované v rámci NYSE (New York Stock Exchange). 

Keďže väčšie investície do súvisiacich odvetví, predstavujú vysokú mieru rizika pri prípadnom kolapse konkrétneho odvetvia, tieto investičné príležitosti pochádzajú z rôznych sfér, a tak sa potenciálne riziko znižuje.

V dvoch prípadoch ide o ťažobné spoločnosti ťažiace meď, jednou je holdingová finančná spoločnosť a v jednom prípade ide o ťažiarov uránu, resp. energetickú spoločnosť. Tieto spoločnosti vystriedali na vrchole rebríčka známe značky ako Tesla alebo Apple. 

 

Rio Tinto

Jedna z dvoch firiem v rebríčku, zameriavajúca sa na ťažbu medi. Ide o britsko-austrálsku spoločnosť, ktorá sa radí na druhé miesto v rebríčku najväčších ťažobných spoločností sveta. Okrem medi ťaží aj hliník a ďalšie kovy. 

Táto spoločnosť vznikla už v roku 1873 a má celosvetovú pôsobnosť, s hlavným sídlom v Londýne. Súčasná miera jej výnosov na burze, dosahuje hodnotu 15, pričom Rio Tinto platí dividendy v hodnote 5,13% (dividenda je podiel z čistého zisku vyplácaný akcionárom, pozn. red.). Akcie spoločnosti majú stúpajúcu tendenciu už od minulého roka a tento týždeň dosiahli najvyššie hodnoty vôbec, čo predstavuje výborný predpoklad pre budúce investície.

Inzercia

 

Intenzívny rozvoj technológií, zvyšuje dopyt po nerastných surovinách, nevyhnutných pre technologický priemysel. Kľúčovú úlohu dnes zohráva ťažba medi. | Foto: pixabay.com

Freeport McMoRan

Druhou v poradí – takisto firma podnikajúca v oblasti ťažby medi, je Freeport McMoRan. Ide o americkú ťažiarsku spoločnosť  so sídlom v Arizone, ktorá svoje aktivity vykonáva prevažne v Indonézii a Severnej a Južnej Amerike. 

Akcie spoločnosti rastú priamo úmerne s rastúcimi akciami medi. Tejto spoločnosti sa začalo výrazne dariť najmä v súvislosti s rozšírením mikročipov. Keďže tie sa dnes využívajú vo väčšine nových technológií, výrazne stúpa aj dopyt po nich. To pomohlo práve spoločnostiam, ako je Freeport McMoRan, ktoré tak získali do svojho portfólia technologických gigantov – v tomto prípade Apple. 

Súčasná hodnota akcií Freeport McMoRan, je 41,54 USD, s aktuálnym denným rastom vo výške 5,92%.

 

Ally Financial

Ally Financial bola v minulosti skôr známa pod skratkou GMAC – General Motors Acceptance Corporation. Ide o holdingovú spoločnosť sídliacu v Detroite v USA. Ally Financial poskytuje finančné služby – leasingy na vozidlá, online bankovníctvo, poisťovacie služby, hypotekárne úvery a takisto online investovanie.

Prudký rast tejto spoločnosti nastal v poslednom štvrťroku 2020, odkedy kontinuálne rastie. Súčasná hodnota miery výnosov z akcií, sa pohybuje na úrovni 9. Popritom sú akcionárom spoločnosti vyplácané dividendy v objeme 1,44%. Aktuálna hodnota akcií spoločnosti na burze, sa pohybuje v hodnote 52,61 USD, s denným rastom 2,41%.

 

NexGen Energy

Zaujímavú investíciu môže predstavovať kanadská energetická spoločnosť NexGen Energy, sídliaca vo Vancouveri. Táto firma sa zameriava na objavovanie a rozvoj potenciálnych energetických zdrojov budúcnosti. Najväčšiu časť portfólia spoločnosti, však tvorí ťažba uránu. 

Napriek mnohým pochybnostiam, sa jadrová energia profiluje ako jeden z najčistejších energetických zdrojov. | Foto: pixabay.com

NexGen Energy je vlastníkom rozsiahlych plôch kanadskej pôdy (okolo 209 000 hektárov). Intenzívny rozvoj spoločnosti nastal pod vplyvom silnejúceho tlaku na hľadanie ekologických riešení vo všetkých priemysloch. Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena, podporila využívanie už existujúcej nukleárnej infraštruktúry, ktorá sa podľa nich môže stať kľúčovou v naplnení klimatického cieľa. Práve takáto nepriama podpora, pomohla NexGen Energy rásť.

Napriek tomu, sú akcie tejto spoločnosti v porovnaní s ostatnými v článku násobne nižšie. Hodnota jednej akcie sa v súčasnosti pohybuje len na úrovni 5,64 CAD (približne 4,60 USD). Súčasný denný nárast predstavuje až 12,57%, čo je najvyššie číslo, spomedzi všetkých, vyššie spomínaných spoločností.

Súčasný burzový trh teda ponúka mnoho výhodných príležitostí pre investície. V článku sme zhrnuli niektoré z nich, ktoré majú aktuálnu pozitívnu tendenciu rastu, a teda by mohli predstavovať zaujímavú cestu v investovaní, pre niektorých z vás.

About Author

Filip Okál

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings