Ľudia

Vedeli ste čo v skutočnosti Voodoo vyznáva?

• Často sa môže objaviť aj duch mŕtveho rodiča, ktorý sa sťažuje, že sa zdržiaval príliš dlho vo vodách smrti a žiada, aby ho slávnostne "načapovali" a vložili do nádoby, ktorá sa potom uloží na rodinný oltár.

Poznáte filozofiu ubuntu?

• Apartheid, bol pre väčšinu obyvateľstva v Južnej Afrike zničujúci. Napriek utláčajúcemu systému mnohí z tých, ktorí sú ním najviac zasiahnutí, povstali a zostali jednotní – spájal ich filozofický koncept ubuntu, ako hlavný ideál.

Fascinujúce okno do minulosti v Strednej Amerike

• Výlety do Strednej Ameriky môžu byť pre ľudí, ktorí hľadajú spirituálnu skúsenosť, obohacujúce a inšpirujúce. Stredná Amerika, je časť sveta ako žiadna iná, s nezameniteľnou atmosférou a unikátnou kultúrou a mentalitou.