Ľudia

Aký bol skutočne Kleopatrin príbeh?

  • 18 mája, 2023
  • 7 min read
Aký bol skutočne Kleopatrin príbeh?

Kleopatra VII. vládla starovekému Egyptu takmer tri desaťročia!

Vládla spoločne so svojím otcom, potom s dvoma mladšími bratmi a nakoniec so synom.

Bola súčasťou dynastie macedónskych vládcov založenej Ptolemaiom, ktorý slúžil ako generál za Alexandra Veľkého počas jeho dobytia Egypta, v roku 332 pred Kristom.

Dobre vzdelaná a šikovná Kleopatra vedela hovoriť viacerými jazykmi a slúžila ako dominantná vládkyňa vo všetkých troch svojich spoluvládach.

INZERCIA

Jej romantické vzťahy a vojenské spojenectvá s rímskymi vodcami Júliusom Caesarom a Markom Antoniom, ako aj jej údajná exotická krása a schopnosť zvádzania jej zabezpečili trvalé miesto v histórii.

 

INZERCIA

Nastúpenie na trón

Veľa z toho, čo je známe o jej živote, pochádza zo spisov od grécko-rímskych učencov, najmä od Plutarcha.

Kleopatra sa narodila v roku 70 alebo 69 pred Kristom a bola dcérou Ptolemaia XII., potomka Ptolemaia I. Sotera, jedného z generálov Alexandra Veľkého a zakladateľa ptolemaiovskej línie v Egypte.

Inzercia

Bola macedónskeho pôvodu a mala málo, ak vôbec nejakú egyptskú krv, hoci autor Plutarchos napísal, že ona jediná zo svojej rodiny si dala tú námahu naučiť sa egyptsky. 

Jej matkou bola údajne Kleopatra V. Tryphaena, kráľova manželka (a možno aj jeho nevlastná sestra).

V roku 51 pred Kristom, po zjavne prirodzenej smrti Ptolemaia XII., egyptský trón prešiel na 18-ročnú Kleopatru a jej 10-ročného brata Ptolemaia XIII.

 

Vľavo: rímska socha Kleopatry VII. s kráľovským diadémom, polovica 1. storočia pred Kristom (približne v čase jej návštev Ríma v rokoch 46–44 pred Kristom). Vpravo: Posmrtný maľovaný portrét Kleopatry VII. vyrobený v 1. storočí nášho letopočtu. Zdroj: greekreporter.com

 

Útek do Sýrie

Krátko po nástupe súrodencov na trón zasiahli Ptolemaiovi poradcovia proti Kleopatre, ktorá bola v roku 49 pred Kristom nútená utiecť z Egypta do Sýrie.

Spoločne s armádou žoldnierov, ktorú vybudovala, sa nasledujúci rok vrátila, aby čelila silám svojho brata v občianskej vojne v Pelusiu.

Vražda rímskeho generála Pompeia, ktorý hľadal útočisko pred Ptolemaiom XIII. v Pelusiu, a príchod Júlia Caesara priniesli dočasný mier.

 

Pakt s Caesarom bol ríšskeho, aj sexuálneho typu

Kleopatra si uvedomila, že potrebuje rímsku podporu, alebo presnejšie Caesarovu podporu, ak chce získať späť svoj trón.

Tento vzťah bol výhodný pre obe strany.

Caesar hľadal peniaze na splatenie dlhov, ktoré narobil Kleopatrin otec Auletes, keď sa snažil udržať si trón.

Kleopatra bola odhodlaná udržať si trón a ak to bude možné, obnoviť slávu prvých Ptolemaiovcov a získať späť čo najviac z ich panstiev, ktoré zahŕňali južnú Sýriu a Palestínu.

Caesar a Kleopatra sa stali milencami a zimu strávili v obkľúčení v Alexandrii.

Nasledujúcu jar prišli rímske posily a Ptolemaios XIII. utiekol a utopil sa v Níle.

Kleopatra, teraz vydatá za svojho brata Ptolemaia XIV., bola znovu nastolená na trón.

V júni 47 pred naším letopočtom porodila Ptolemaia Caesara (obyvateľom Alexandrie známeho ako Caesarion alebo „malý Caesar“). Či bol Caesar otcom Caesariona, ako napovedá jeho meno, sa doteraz nevie.

Caesarovi trvalo dva roky, kým uhasil posledné plamene pompejskej opozície.

Kleopatra absolvovala minimálne jednu štátnu návštevu Ríma a bola ubytovaná v Caesarovej súkromnej vile za riekou Tiber.

Taktiež bola v Ríme v čase, keď bol Caesar zavraždený v roku 44 pred Kristom.

 

Caesarova podobizeň. Zdroj: stock.adobe.com

 

Po zavraždení Caesara sa Kleopatra vrátila do Egypta.

Ptolemaios XIV bol krátko potom zavraždený a trojročný Caesarion bol menovaný spoluvládcom so svojou matkou ako Ptolemaios XV.

V tomto bode sa Kleopatra pevne stotožnila s bohyňou Isis, sestrou-manželkou Osirisa a matkou Hóra.

Bolo to v súlade so staroegyptskou tradíciou spájania kráľovskej rodiny s božstvom s cieľom posilniť postavenie kráľov a kráľovien.

 

Kleopatra a Markus Antonius

S jej malým synom ako spoluregentom bola Kleopatrina moc v Egypte silnejšia ako kedykoľvek predtým.

Napriek tomu nespoľahlivé záplavy Nílu viedli k neúrode, čo viedlo k inflácii a hladu.

Medzitým v Ríme zúril konflikt medzi druhým triumvirátom Caesarových spojencov (Markus Antonius, Octavian a Lepidus) a jeho vrahmi Brutom a Cassiusom.

Obe strany požiadali o egyptskú podporu a Kleopatra sa rozhodla podporiť triumvirát.

Poslala do Ríma štyri rímske légie umiestnené v Egypte Caesarom.

V roku 42 pred Kristom, po porážke síl Bruta a Cassia v bitkách pri Filipách, si Markus Antonius a Octavian rozdelili moc v Ríme.

Antonius čoskoro zavolal Kleopatru do mesta Tarsus, aby vysvetlila, akú úlohu zohrala v komplikovaných následkoch Caesarovej vraždy.

Podľa príbehu, ktorý zaznamenal Plutarchos (a neskôr ho slávne zdramatizoval William Shakespeare), Kleopatra priplávala do Tarzu na prepracovanej lodi, oblečená v rúchu Isis.

Antonius, ktorý sa spájal s gréckym božstvom Dionýzom, sa nechal zviesť jej šarmom.

Súhlasil s ochranou Egypta a Kleopatrinej koruny, a prisľúbil podporu pri odstránení jej mladšej sestry a rivalky Arsinoe, ktorá bola vtedy v exile.

Spoločne strávili zimu 41-40 p.n.l. v Alexandrii, počas ktorej vytvorili spolok pitia s názvom „Nenapodobiteľné pečene“.

V roku 40 pred Kristom, po návrate Antonia do Ríma, sa Kleopatre narodili dvojčatá, Alexander Helios (slnko) a Kleopatra Selene (mesiac).

 

Takto zrejme vyzeral Marcus Antonius. Zdroj: facebook.com

 

Boj o moc

Neskôr bol Antonius nútený dokázať svoju lojalitu Octavianovi uzavretím diplomatického manželstva s jeho nevlastnou sestrou.

Egypt za vlády Kleopatry prosperoval a v roku 37 p.n.l. sa Antonius opäť stretol s Kleopatrou, aby získal prostriedky na svoje dlho odkladané vojenské ťaženie proti kráľovstvu Parthia.

Výmenou za to súhlasil s návratom veľkej časti egyptskej východnej ríše vrátane Cypru, Kréty, Kyrenaiky (Líbya), Jericha a veľkých častí Sýrie a Libanonu.

Opäť sa z nich stali milenci a Kleopatra porodila ďalšieho syna, Ptolemaia Philadelfosa.

Po ponižujúcej porážke v Parthii Antonius verejne odmietol snahu svojej manželky Octavie vrátiť sa k nemu, a namiesto toho sa vrátil do Egypta a ku Kleopatre.

Postupne sa začala vojna propagandy medzi ním a zúrivým Octavianom, ktorý tvrdil, že Antonius je úplne pod kontrolou Kleopatry, opustí Rím a urobí nové hlavné mesto v Egypte.

Koncom roku 32 pred Kristom rímsky senát zbavil Antonia všetkých jeho titulov a Octavianus vyhlásil Kleopatre vojnu.

 

Porážka a smrť

2. septembra 31 pred Kristom Octavianove sily v bitke pri Actiu spoľahlivo porazili vojská Antonia a Kleopatry.

Kleopatrine lode opustili bitku a utiekli do Egypta, a Antoniovi sa čoskoro podarilo nasledovať ju s niekoľkými loďami.

Keď na Alexandriu útočili Octavianove sily, Antonius počul zvesť, že Kleopatra spáchala samovraždu.

Padol na svoj meč a zomrel práve vtedy, keď prišla správa, že zvesť bola falošná.

12. augusta 30 pred Kristom, po pochovaní Antonia a stretnutí s víťazným Octaviánom, sa Kleopatra zatvorila vo svojej komnate s dvoma svojimi služobníčkami.

Spôsob jej smrti je neistý, ale Plutarchos a ďalší autori predložili teóriu, že použila na samovraždu jedovatého hada známeho ako asp, symbol božskej kráľovskej hodnosti.

Iné teórie hovoria, že ju uhryzla kobra a nešlo o samovraždu – tieto teórie prevažujú.

 

About Author

Natália Jančušková

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings