Ľudské zmysly

Interocepcia: Šiesty zmysel, ktorý ovplyvňuje naše zdravie

Interocepcia je schopnosť vnímania vnútorných stavov nášho tela. Prejavuje sa napríklad pocitom smädu, keď telo signalizuje nedostatok tekutín, alebo tým, že si vyzlečieme sveter, keď nám je príliš teplo
Tento proces je kontrolovaný nervovým systémom a zohráva dôležitú úlohu v súvislosti so subjektívnym pocitom pohody a vnímaním vlastného zdravia

To, že človek má 5 zmyslov (zrak, sluch, čuch, chuť a hmat), sme sa naučili už na základnej škole. Málokto však vie, že máme ešte jeden, šiesty zmysel, ktorý sa nazýva interocepcia. Počuli ste už o ňom?

Čo je to interocepcia?

Interocepcia je schopnosť vnímania vnútorných stavov nášho tela. Umožňuje nám vnímať rôzne fyziologické signály, ako sú napríklad teplota tela, tlak krvi, hladina cukru v krvi, alebo stav vnútorných orgánov. Interocepčné vnímanie je dôležité pre reguláciu vnútorného prostredia organizmu a pre udržanie rovnováhy. Tento proces je kontrolovaný nervovým systémom a zohráva dôležitú úlohu v súvislosti so subjektívnym pocitom pohody a vnímaním vlastného zdravia.

Aj napriek tomu, že si tento zmysel neuvedomujeme a nevšímame, je pre fungovanie nášho tela mimoriadne dôležitý. Prejavuje sa napríklad pocitom smädu, keď telo signalizuje nedostatok tekutín, alebo tým, že si vyzlečieme sveter, keď nám je príliš teplo. To, čo je na interocepcii najzaujímavejšie je, že dôležitá pre naše duševné zdravie.

Narušenú interocepciu pozorujeme najmä u duševných chorôb, medzi ktoré patrí napríklad depresia, porucha príjmu potravy či stavy úzkosti. Môže to tiež vysvetľovať aj dôvody, prečo majú viaceré duševné poruchy rovnaké príznaky (napr. nespavosť, únava).

Funguje interocepcia rovnako u mužov a žien?

Aj napriek tomu, že interocepcia je dôležitá pre všetky aspekty nášho zdravia, o tom ako sa prejavuje u mužov a žien, vieme len veľmi málo. Štúdie, ktoré skúmali či muži a ženy vnímajú a interpretujú interoceptívne signály zo srdca, pľúc a žalúdka rozdielne, priniesli zmiešané výsledky. Zistiť, či tieto rozdiely existujú by bolo veľmi prínosné, pretože to môže zlepšiť naše chápanie rozdielov v duševnom a fyzickom zdraví.

Portál The Conversation spojil údaje z 93 štúdií, ktoré sa venovali interocepcii. Cieľom bolo zistiť, či sa tieto rozdiely u mužov a žien objavujú, alebo nie. Zamerali sa najmä na tie štúdie, ktoré skúmali, ako ľudia vnímajú signály srdca, pľúc a žalúdka pri rôznych úlohách. V niektorých štúdiách si napríklad účastníci počítali údery srdca alebo testovali, či dokážu zistiť rozdiel vo svojom dychu pri dýchaní do zariadenia, ktoré má za úlohu sťažiť bežné dýchanie.

Čo zistili?

V rámci analýzy portálu The Conversation zistili, že interocepcia sa medzi mužmi a ženami líši. Ženy boli v porovnaní s mužmi výrazne menej presné pri úlohách zameraných na srdce. Zdá sa, že tieto rozdiely sa nedajú vysvetliť inými faktormi – napríklad tým, ako veľmi sa účastníci počas úloh snažili, alebo fyziologickými rozdielmi, ako je napríklad telesná hmotnosť alebo krvný tlak.

Výsledky pri iných úlohách však neboli až také jednoznačné. Ako dôvod udávajú, že len veľmi málo štúdií sa zaoberalo vnímaním žalúdka a pľúc. Zároveň je možno je ešte veľmi skoro na to, aby sme mohli povedať, či sa muži a ženy vo vnímaní týchto signálov líšia.

Inzercia

Čo zistili v oblasti duševného zdravia?

Výsledky analýzy portálu The Conversation môžu byť kľúčové pre pochopenie toho, prečo sa mnohé bežné duševné poruchy (ako napríklad úzkosť a depresia) od puberty vyskytujú častejšie u žien ako u mužov. Na vysvetlenie tohto javu bolo navrhnutých niekoľko teórií – napríklad genetika, hormóny, osobnosť, vystavenie stresu alebo nepriaznivým podmienkam v detstve.

Ako sme už spomínali, interocepcia ovplyvňuje našu duševnú pohodu. Preto je možné, že rozdiely v nej vysvetľujú, prečo trpia depresiami a úzkosťami viac ženy, ako muži. Poznanie rozdielov v tom, ako muži a ženy vnímajú interoceptívne signály, môže byť užitočné aj pre liečbu duševných chorôb. Nové štúdie naznačujú, že zlepšenie interocepcie zlepšuje aj duševné zdravie. Naznačujú tiež napríklad to, že muži dokážu pri spracovaní svojich emócií využívať interoceptívne signály, napríklad zo srdca, viac ako ženy.

Depresia a úzkosť sa od puberty častejšie vyskytujú u žien ako u mužov. ZDROJ: Pexels.com

Okrem iného, vedci zaznamenali aj ďalšie rozdiely pri interocepcii mužov a žien. Ženy venujú týmto signálom oveľa väčšiu pozornosť ako muži. To by mohlo znamenať, že liečba zameraná na zlepšenie interocepcie môže u niektorých ľudí fungovať lepšie. To je však niečo, čo budú musieť preskúmať budúce výskumy.

A čo z toho vyplýva? Aj napriek tomu, že tieto rozdiely existujú, stále nevieme, čo ich spôsobuje. Výskumníci majú niekoľko teórií, vrátane odlišných fyziologických a hormonálnych zmien, ktoré prežíva väčšina mužov a žien. Príčinou môžu byť aj rozdiely v tom, ako sa mnohí muži a ženy učia myslieť na svoje emócie alebo interoceptívne signály, napríklad bolesť. Lepšie pochopenie všetkých faktorov, ktoré ovplyvňujú interoceptívnu schopnosť, môže byť významné aj pre to, aby sa nám v budúcnosti podarilo vyvinúť lepšiu liečbu mnohých duševných porúch.

Pokračujte na ďalší príspevok »Cestovanie autom

Kam na dovolenku autom

  • Plánujete letnú dovolenku, ale radi by ste sa vyhli preplneným a stresujúcim letiskám?
  • Cestovanie autom vám dáva slobodu ísť kamkoľvek chcete, kedykoľvek chcete. Nemusíte sa riadiť cestovnými poriadkami autobusov ani lietadiel a môžete sa zastaviť na miestach, ktoré vás po ceste zaujmú.