Ľudské zmysly

Ľudské zmysly

Interocepcia: Šiesty zmysel, ktorý ovplyvňuje naše zdravie

  • Interocepcia je schopnosť vnímania vnútorných stavov nášho tela. Prejavuje sa napríklad pocitom smädu, keď telo signalizuje nedostatok tekutín, alebo tým, že si vyzlečieme sveter, keď nám je príliš teplo
  • Tento proces je kontrolovaný nervovým systémom a zohráva dôležitú úlohu v súvislosti so subjektívnym pocitom pohody a vnímaním vlastného zdravia