Zdravie

Podľa štatistík až 70 % zamestnancov zažíva pracovný stres. Kľúčovým riešením sa stáva hybridný model práce

  • 20 mája, 2023
  • 6 min read
Podľa štatistík až 70 % zamestnancov zažíva pracovný stres. Kľúčovým riešením sa stáva hybridný model práce

Čoraz viac mladých ľudí stavia kariéru na prvé miesto. Plný kalendár a vysoké nároky od zamestnávateľa nevedú len k lepšiemu finančnému ohodnoteniu, ale aj k stresu.

Síce ide o prirodzenú reakciu ľudského organizmu, netreba ju podceniť. V mnohých prípadoch môže viesť k zdravotným komplikáciám, ku ktorým patrí napríklad úzkosť.

Ako uvádza portál Pravda, jeden z prieskumov, ktorý zrealizovala agentúra Focus, poukazuje na to, že viac ako 43 % respondentov zažíva stres veľmi často. Z výsledkov ďalej vyplýva, že za primárny zdroj stresu sa považuje práve práca. Najčastejšie sú mu vystavení ľudia v strednom veku a vysokoškolsky vzdelaní, výkonní či tvoriví odborní pracovníci.

Účinky stresu

Podľa Hansa Selyeho, ktorý ako prvý vypracoval teóriu stresu, sa tento spoločenský fenomén charakterizuje ako nešpecifická reakcia organizmu na záťažové situácie. V konečnom dôsledku ide o pozitívny podnet, ktorý pomáha človeku rýchlo a účinne zareagovať v stave ohrozenia.

INZERCIA

K benefitom sa viaže aj to, že dávka adrenalínu a kortizolu, ktoré sú známe ako stresové hormóny, zlepšuje výkon a produktivitu. V tomto prípade ide o eustres, ktorý je známy aj ako pozitívny stres. Jeho opak sa nazýva distres, pričom sa spája so vznikom rôznych ochorení. Patria k ním najmä vysoký krvný tlak, žalúdočné vredy, bolesti hlavy alebo poruchy imunity.

pracovný stres
Prostredníctvom niekoľkých overených techník sa môžete efektívne zbaviť stresu. Zdroj: pexels.com

Dlhodobý stres okrem fyzických podnetov vplýva aj na ľudskú myseľ, čo môže viesť k psychickým ťažkostiam v podobe depresie a úzkosti.

INZERCIA

Hybridný model práce ako kľúčové riešenie

Počas covidovej pandémie si mnoho pracovníkov zvyklo na prácu z domu. Aj preto návrat do bežného života bol pre mnohých z nich ťažší, čo zvýšilo aj ich hladinu stresu.

Z prieskumu pracovného portálu Kariéra.sk vyplýva, že približne 60 % Slovákov by vyhovoval hybridný model práce, informuje portál Štandard. Ide o kombináciu práce z domu a v kancelárii, čo by mohlo zvýšiť aj výkon zamestnancov.

Inzercia

Podľa manažérky komunikácie a PR uvedeného pracovného portálu Kataríny Tešly má podľa viacerých respondentov covidové ochorenie len čiastočný vplyv na vnímanie ich práce. Najväčšia zmena nastala v tom, ako sa Slováci pozerajú na jednotlivé formy práce. Na základe toho výsledky prieskumu poukazujú na to, že až 70 % opýtaných zažíva v práci stres. Medzi primárne dôvody patria nedostatočné finančné ohodnotenie, nezhody so zamestnávateľom či dusná atmosféra na pracovisku.

pracovný stres
Negatívny stres má vplyv na výskyt duševných ochorení. Zdroj: pexels.com

„Príčina stresu spočíva vo veľkej miere v nadmernej záťaži v práci súvisiacej s tlakom na splnenie termínov a plánov,“ vysvetľuje spomínanú problematiku Tešla.

Ako sa rýchlo a efektívne zbaviť stresu?

Sú prípady, kedy napätá situácia príde v čo najmenej vhodnú chvíľu. Pomôcť si môžete niekoľkými overenými technikami, ktoré vám pomôžu zbaviť sa stresu.

K jednej z najznámejších metód patrí vedomé dýchanie, prostredníctvom ktorého budete mať nad sebou kontrolu, uvádza portál eduworld.sk. V období stresu máme tendenciu prerušiť kontakt s vedomým dýchaním, pričom si náhle prestaneme uvedomovať naše nádychy a výdychy. Naopak, dlhé hlboké výdychy a nádychy podporujú pocit upokojenia.

Ďalšou efektívnou technikou je dýchanie do brucha. Vďaka tomuto cvičeniu upokojíte vašu frekvenciu tepu, znížite krvný tlak a zároveň pomôžete vašej chrbtici. Princípom tejto techniky sú hlboké nádychy do brušnej časti. Docielite ich tým, že si položíte jednu dlaň na hrudník a druhú na žalúdok. Postupne budete pokračovať s nádychom nosom, pričom budete pomaly počítať do šesť až desať. Cvičenie opakujte po dobu desiatich minút.

pracovný stres
Stres patrí k dlhodobým spoločenským fenoménom. Zdroj: pexels.com

Pokiaľ sa chcete stresu vyhnúť dlhodobo, za správny liek sa považuje smiech. Z opakovaných štúdií vyplýva, že nielenže pomáha zmierniť bolesť, ale dokáže priniesť aj šťastie či dokonca posilniť imunitu. Druhý variant tvorí hudba, pričom vedci zo Stanfordskej univerzity tvrdia, že jej počúvanie má rovnaký vplyv na funkciu mozgu ako lieky. Zároveň ide o jeden z najdostupnejších nástrojov na znižovanie stresu.

Starostlivosť o seba nemusí byť pôžitkárstvom

K čoraz väčšiemu fenoménu súčasnej doby patrí starostlivosť o seba. Môžeme ju chápať vo viacerých významoch, či už v podobe psychohygieny vo forme jógy, meditácie alebo wellnessu. Patrí k nej však aj dlhodobé nastavenie si priorít, ktoré pomáha redukovať mieru stresu.

Forbes radí, že pokiaľ k starostlivosti o seba budete pristupovať rovnako ako ku dosahovaniu kariérnych cieľov, môžete sa vyhnúť tomu, aby sa nestala kolobehom pôžitkárstva. Tento princíp by sa nemal chápať len v zmysle toho, že môžete robiť čokoľvek, kedykoľvek chcete. Ide o nastavenie režimu, prostredníctvom ktorého môžete dosiahnuť svoje ciele. Aj preto sa odporúča si stanoviť malé denné mikrozáväzky, ktoré vám pomôžu z vás spraviť vašu najlepšiu verziu.

pracovný stres
Kľúčom k šťastnému životu je správna psychohygiena. Zdroj: pexels.com

Na to, aby ste mali čo najväčšiu motiváciu splniť svoje záväzky, sa odporúča si ich zapísať nezmazateľným perom do kalendára. Ak aj nastane vo vašom živote nečakaná situácia, zapísaný záväzok vám pripomenie váš cieľ.

Rovnako je dôležité si položiť otázku, čo vám bráni dosiahnuť váš cieľ. Síce nie každý bude chápať váš nový režim, podstatné je, aby ste nešli proti sebe. Aj preto sa odporúča si hneď na začiatku určiť jasné hranice. Možno práve vtedy zistíte, že patríte k ľuďom, ktorí vám neveria, čo vám dlhodobo bráni v zmene. Preto je dôležité mať na pamäti, že zmena si vyžaduje čas a disciplínu.

About Author

Lenka Šamajová

Rodáčka z Kysúc, ktorá žije v Trnave. Písanie je jej blízke od strednej školy, pričom už tretí rok študuje na fakulte masmediálnej komunikácie. Od októbra 2021 pôsobí ako stážistka v denníku SME. Okrem toho pôsobila ako redaktorka v Startitupe, aktuálne píše pre UnitedLife. Vo voľnom čase nepohrdne ani poéziou.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings