Lifestyle Zdravie

Zavádzajúci marketing v kozmetickom priemysle úspešne ignorujeme

  • 21 mája, 2023
  • 6 min read
Zavádzajúci marketing v kozmetickom priemysle úspešne ignorujeme

Klamný marketing sa teší čoraz väčšej obľube. Potrebujeme okúzliť zákazníkov. Predať čo najviac. Zaujať. Konkurencia je veľká, šanca na úspech čím ďalej tým menšia – hlavne v kozmetickom priemysle. Aj preto značky používajú označenia, ktorými si získajú určitú skupinu potenciálnych zákazníkov.

Etikety, predajné obaly a reklamy na kozmetické výrobky nesmú používať text, názvy, ochranné známky, obrázky a obrazové alebo iné znaky naznačujú, že tieto výrobky majú vlastnosti alebo funkcie, ktoré vskutku nemajú. „Marketing“ má širokú definíciu a zahŕňa názov produktu, označovanie, balenie i reklamu.

Nie je možné určiť pevné pravidlá, ktoré definujú zavádzajúce praktiky. Vždy bude záležať na tom, ako odborníci posúdia daný produkt a jeho marketing. EÚ však prijala spoločné kritériá na odôvodnenie tvrdení o kozmetických výrobkoch.

“Bez alergénov”

Nie je možné zaručiť, že kozmetický výrobok nebude schopný vyvolať alergickú reakciu u vysoko citlivých jedincov. Alergia je veľmi individuálna a vyššie uvedené tvrdenie sa dá len ťažko zdokumentovať. Preto sa tvrdenia o neprítomnosti alergénnych látok považujú za zavádzajúce.

INZERCIA
Obľube sa tešia primárne tvrdenia, ktorú sú jasným greenwashingom. Značky sa nimi snažia prezentovať v lepšom svetle, pretože pomenovania eko, bio či „prírodný“ sú dnes v kurze. Zdroj: Pexels.com

„Bez endokrinných disruptorov“

Keďže nie je možné zaručiť, že sú známe všetky látky narúšajúce endokrinný systém, neexistuje žiadna záruka, že kozmetický výrobok neobsahuje látky s potenciálom narúšať ho. Toto tvrdenie je teda opäť zavádzajúce.

„Bez CMR látok“

Rovnako ako v príklade o látkach narúšajúcich endokrinný systém, nie je možné zaručiť, že všetky látky CMR poznáme (karcinogénne, mutagénne látky, látky toxické pre reprodukciu). Chemické látky klasifikované ako CMR sú vo všeobecnosti v kozmetických výrobkoch zakázané. Existuje však niekoľko výnimiek. 

INZERCIA

„Bez parfumácie“, „bez pridania parfumu“

Tvrdenie „bez parfumácie“ kupujúcemu naznačuje, že výrobok neobsahuje parfum. Nehľadiac na to, či bola látka pridaná na iný účel.  Zatiaľ čo „bez pridania parfumu“ znamená, že parfum nebol aktívne pridaný. Spotrebitelia však pravdepodobne nerozlišujú medzi týmito dvomi výrazmi. Pravdepodobne im budú chápať tak, že výrobok neobsahuje parfum.

EÚ zaviedla povinnú deklaráciu pre 26 konkrétnych parfumov. Ak je výrobok označený jedným z vyššie uvedených tvrdení a zároveň obsahuje jeden z týchto 26 alergénnych parfumov, bude sa to vždy považovať za zavádzajúci marketing bez ohľadu na funkciu, ktorú látka vo výrobku plní. To isté platí pre všetky ostatné známe parfumy. Esenciálne oleje a rastlinné extrakty tiež môžu obsahovať parfumy – v tom prípade sa vyššie uvedené tvrdenia rovnako nesmú použiť. Medzi nové alergény patrí napríklad mentol, gáfor, ylang-ylang, škoricový či levanduľový éterický olej.

Inzercia

 

Zoznam oficiálnych alergénov sa rozširuje. Zdroj: Pexels.com

„Jemné“ alebo „prirodzene sa vyskytujúce“

Nie je možné vopred definovať, či tvrdenia ako „jemné“ či „prirodzene sa vyskytujúce“ predstavujú zavádzajúci marketing. Spotrebitelia budú tieto výrazy pravdepodobne interpretovať rôznymi spôsobmi. Každý produkt a jeho marketing je preto potrebné posudzovať individuálne.

Marketingoví koordinátori, ktorí zvažujú použitie vyššie uvedených tvrdení, môžu vychádzať z nasledujúcich pokynov:

Výrazy môžu v mysli vyvolať očakávanie, že produkt je lepší ako iné. Marketingový koordinátor by preto mal byť pri používaní týchto výrazov veľmi opatrný, ak výrobok obsahuje silný alergén – látku, o ktorej sa v praxi zistilo, že u značného počtu ľudí vyvoláva alergickú reakciu.
Nemali by byť takto označené produkty s hodnotou pH nad 12 alebo pod 4. Spotrebitelia si môžu tvrdenia vykladať tak, že súvisia s niečím iným ako hodnotou pH – ako napríklad s použitými zložkami. Preto musí byť jasne uvedené, čoho sa tieto tvrdenia týkajú: napríklad vlastností výrobku, jednotlivých látok či obal.

V dnešnej dobe je jednoduché podľahnúť kúpe nielen kvôli príťažlivej reklame, ale aj pre tvrdenia, ktoré nás presvedčia o jedinečnosti a exkluzivite produktu. Zdroj: Pexels.com

“Ekologické”

O ekológii dnes počujeme všade. Problematika, ktorú kozmetické značky využili vo svoj prospech. Tvrdenie, že výrobok je „ekologický“ alebo „obsahuje ekologické zložky“ však musí byť opodstatnené. Napríklad v Dánsku ombudsman pre spotrebiteľov zverejnil Usmernenie o používaní environmentálnych a etických tvrdení v marketingu. Podľa tohto usmernenia môže kozmetický výrobok používať označenie ekologický, ak aspoň 95 % jeho zložiek/látok (okrem pridanej vody) pochádza z certifikovanej ekologickej výroby, na ktorú sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov a pod.

Ak výrobok nemôže okamžite spĺňať uvedené kritériá, musí sa individuálne preskúmať, či je možné výrobok uvádzať na trh ako ekologický. Nedostatkom usmernenia je, že pri tomto hodnotení možno brať do úvahy aj súkromné ekologické certifikáty.

Clean beauty trend

„Clean beauty“ je ďalšou bežnou frázou používanou na to, aby kozmetické výrobky boli žiadanejšie, aj keď bez jasnej definície. Použitie tohto tvrdenia sa často pripisuje tomu, že neobsahuje „zlé“ alebo „toxické“ zložky. Niektorí dokonca tvrdia, že výrobky sú „bez chemikálií“. Z dôvodu nejasnosti vytvárajú značky tvrdenia, ktoré vedú k dezinformáciám a šíreniu strachu. Pamätajte, že všetky kozmetické prípravky musia byť zo zákona bezpečné pre spotrebiteľov, takže pridanie tvrdenia o „clean beauty“ by nemalo naznačovať opak.

„Bez chemických látok“

Označenie produktu ako „bez chemikálií“ nemá žiadny význam. Chemické zložky sa používajú vo všetkých kozmetických výrobkoch, ale to neznamená, že sú pre vás nevyhnutne zlé. V skutočnosti môžete nájsť dobré chemikálie v mnohých svojich obľúbených položkách! Opäť odporúčame byť skeptický voči značkám, ktoré sa príliš snažia vytvoriť imidž „bez chemikálií“. Greenwashing zaručený!

ZDROJ: eng.mst.dk, beautybyearth.com

About Author

Natália Adamkovičová

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings