Veda a technika

Prispôsobenie sa umelej inteligencii môže zjednodušiť pracovný život. Príkladom toho je aj český startup Digitoo

  • 21 mája, 2023
  • 5 min read
Prispôsobenie sa umelej inteligencii môže zjednodušiť pracovný život. Príkladom toho je aj český startup Digitoo

Umelá inteligencia je súčasťou našich životov už niekoľko rokov. Spoločnosť sa však s jej benefitmi a potenciálnymi hrozbami začína zaoberať až v súčasnosti.

Aj cez to, že má ísť o efektívneho pomocníka, ktorý ma zjednodušiť prácu, mnoho pracovníkov sprevádza strach zo straty zamestnania. Tieto obavy sa vyskytujú najmä u kreatívnych zamestnancov, ktorých bežne úkony vie AI jednoducho nahradiť.

Ako sme uviedli v našom predošlom článku, o vážne ovplyvnenie pôjde najmä v administratívnych a právnických pozíciách. Zároveň podľa správy americkej spoločnosti Goldman Sachs môže nahradiť až ekvivalent 300 miliónov pracovných miest na plný úväzok.

Efektívny pomocník alebo hrozba?

Kľúčovým bodom, ktorý viedol k horlivým diskusiám ohľadom umelej inteligencie, bolo spustenie ChatGPT od spoločnosti OpenAI, informuje portál BBC. Uvedenie tejto technológie na pracovný trh sa dotklo mnohých pracovníkov, či už o tom vedia alebo nie.

INZERCIA

V praxi ide o chatbota, ktorý na základe strojového učenia reaguje na výzvy používateľov. Medzi jeho benefity patrí, že môže pracovníkom pomáhať vytvárať motivačné listy a životopisy, či rôzne nápady, ktoré môžu presadiť na pracovisku.

Na základe toho čoraz viac zamestnancov počas pohovorov od účastníkov vyžaduje, aby sa prispôsobili tomuto novému fenoménu. Síce pre mnohých z nich ide o vystúpenie z komfortnej zóny, netreba mať obavy. Na to, aby mohli AI efektívne využívať, budú školení, čo docieli k tomu, aby sa stala len doplnkom ich všedných povinností.

INZERCIA
prispôsobenie sa umelej inteligencii
Umelá inteligencia môže zjednodušiť každodenný pracovný život. Zdroj: pexels.com

Aj cez to, že mnoho pracovníkov má obavy zo straty zamestnania, odborníci tvrdia, že umelá inteligencia môže pozitívne ovplyvniť ich každodenný pracovný život. Primárny benefit tvorí to, že ChatGPT môže fungovať ako osobný asistent. Zároveň sa dá využiť aj počas brainstormingu či vytváraní nových nápadov. Aj preto pre mnohých pracovníkov slúži ako nástroj na odrazenie nápadov, čo môže podporiť ich kreativitu.

Spoľahlivý osobný asistent

Okrem presadzovania rôznych nápadov existuje niekoľko ďalších situácií, kedy môže zjednodušiť život. Jedným z príkladov je korekcia nepresností v texte, ktoré môžu ľudia prehliadnuť. Svoje využitie nájde aj v IT segmente, kedy môže poslúžiť pri kontrole kódov.

Inzercia

Síce nejde o prototyp úplne dokonalej technológie, aj cez to môže pracovníkom pomôcť zachytiť výsledky a riešenia mimo ich osobných skúseností. Avšak aj po schopnosti zachytenia problémov ich nevie opraviť, čo nasvedčuje tomu, že ľudská pracovná sila bude naďalej potrebná. Výhoda AI spočíva však v tom, že v porovnaní s ľuďmi jednotlivé problémy dokáže rýchlejšie a efektívnejšie identifikovať.

Potenciál nových pracovných príležitostí

Aj cez to, že podľa predikcií môže umelá inteligencia naozaj nahradiť milióny pracovných miest na plný úväzok, odborníci apelujú na potenciálny vznik nových pracovných príležitostí.

Poukazuje na to aj jeden z výskumov, ktorý sa zrealizoval v roku 2021. Vyplýva z neho, že 60 % pracovných miest, ktoré sa v súčasnosti vykonávajú, v roku 1940 neexistovalo. Ide o vplyv industrializácie a automatizácie, ktorá viedla k úplne novým odvetviam, či už automobilového alebo počítačového priemyslu. Príkladom môžu byť pracovné pozície vodičov alebo web dizajnérov.

prispôsobenie sa umelej inteligencii
Mnohých zamestnancov sprevádza strach zo straty zamestnania. Zdroj: pexels.com

Zároveň pôsobenie umelej inteligencie si už teraz vyžaduje obsadenie niektorých pracovných miest. Ide najmä o analytické a vedecké pozície, pričom ich náplňou je práca s technológiou, prostredníctvom ktorej sa vytvárajú lepšie postupy na pracovisku. Zároveň správa Svetového ekonomického fóra poukazuje na to, že špecialisti na AI a strojové učenie patria k najrýchlejšie rastúcim pracovným oblastiam.

Pozitívny príklad na Slovensku

Už teraz môžeme zaznamenať niekoľko pozitívnych príkladov, kedy umelá inteligencia zjednodušuje život. Jedným z nich je typ AI, ktorý vytvoril český startup Digitoo. Ako uvádza portál Teraz, jeho cieľom je, aby účtovníci nemuseli prepisovať faktúry, čo môže prispieť k väčšej spokojnosti zamestnancov.

„Umelá inteligencia text na faktúre prečíta a dokáže sama priradiť správne kódy k danej faktúre a položkám na nej. Vie rozlíšiť aj to, že pečivo a klince na jednom nákupnom zozname sa musia zoradiť na iné stredisko,“ vysvetľuje jednotlivé princípy zakladateľka startupu Karin Feuntesová.

prispôsobenie sa umelej inteligencii
Jej pozitíva sa môžu dotknúť najmä účtovníckych pozícií. Zdroj: pexels.com

Síce v bežnej praxi tieto úkony trvajú niekoľko minút, umelej junior účtovníčke to trvá len niekoľko sekúnd. Na konci úkonu faktúru prekontroluje senior účtovníčka a následne ju pošle do účtovného systému. V prípade, že sa v nej objavia chyby, opraví ich účtovníčka, pričom umelá inteligencia ich v budúcnosti už nezopakuje.

Jej presnosť v čítaní slovenčiny a češtiny v súčasnosti dosahuje 95 %. Na ďalších jazykoch startup naďalej pracuje.

About Author

Lenka Šamajová

Rodáčka z Kysúc, ktorá žije v Trnave. Písanie je jej blízke od strednej školy, pričom už tretí rok študuje na fakulte masmediálnej komunikácie. Od októbra 2021 pôsobí ako stážistka v denníku SME. Okrem toho pôsobila ako redaktorka v Startitupe, aktuálne píše pre UnitedLife. Vo voľnom čase nepohrdne ani poéziou.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings