Veda a technika

Nástup umelej inteligencie poteší najmä majiteľov firiem. Mnohých pracovníkov sprevádzajú obavy zo straty zamestnania

  • 26 apríla, 2023
  • 5 min read
Nástup umelej inteligencie poteší najmä majiteľov firiem. Mnohých pracovníkov sprevádzajú obavy zo straty zamestnania

Po viac ako 30 rokoch vývoja sa umelá inteligencia stala súčasťou modernej spoločnosti. Už po krátkom čase sa o nej vedú búrlivé debaty, ktoré v mnohých prípadoch sprevádzajú obavy.

Kým pre jednu skupinu ľudí ide o užitočný nástroj uľahčujúci všednú prácu, mnohí sa obávajú o svoje pracovné miesta. Strach z nahradenia sprevádza najmä kreatívcov či novinárov. Rovnako sa diskutuje aj o písaní seminárnych prác, keďže svoje využitie našla aj u študentov.

Máme sa čoho obávať?

Ako sme písali v našom predošlom článku, jedna zo štúdií prináša znepokojivé výsledky najmä pre Ameriku a Európu. Vyplýva z nej, že približne štvrtinu pracovných miest môže prevziať umelá inteligencia. Dobrou správou však je, že z dlhodobého hľadiska by mohla zvýšiť hrubý domáci produkt o približne sedem percent.

O vážne ovplyvnenie pôjde najmä v administratívnych pozíciách, pričom má ísť až o 44 %. Výnimku netvoria ani právnické profesie. Pokiaľ ide o médiá, jej hlavnou úlohou bude zhromažďovanie a prezentovanie informácií. Danú skutočnosť potvrdil aj šéf nemeckej mediálnej skupiny Axel Springer Mathias Döpfner, informujú Hospodárske noviny. Podľa jeho slov však odhaľovanie „skutočných motívov“ zostane naďalej náplňou novinárskej pozície.

INZERCIA
Umelá inteligencia sa stala súčasťou modernej spoločnosti. Zdroj: pexels.com

Portál aktuality.sk dodáva, že tento druh lacnej pracovnej sily poteší najmä majiteľov firiem. Na základe jej pôsobenia by sa vyhli vysokým nákladom, ktoré pokrývajú ich zamestnancov.

Dôležitosť sebarealizácie

V marci tohto roku americká spoločnosť Goldman Sachs zverejnila správu poukazujúcu na to, že AI môže nahradiť ekvivalent 300 miliónov pracovných miest na plný úväzok, píše portál BBC. Zároveň v minuloročnom globálnom prieskume ohľadom pracovnej sily takmer tretina respondentov uviedla, že sa obáva, že ich pozícia bude o pár rokov nahradená novými technológiami.

INZERCIA

Kariérni koučovia a odborníci na ľudské zdroje poukazujú na opodstatnenie úzkosti, avšak zamestnanci sa musia naďalej sústrediť na to, čo môžu kontrolovať. Na základe toho by mali investovať do sebarealizácie, ktorá im môže pomôcť, ako pracovať popri novým technológiám.

Niektoré pracovné pozície umelá inteligencia nedokáže nahradiť. Zdroj: pexels.com

„Vzdelávanie a školenia sú kľúčové pre zamestnancov, aby sa dozvedeli o AI, či o tom, ako môžu rozvíjať nové zručnosti. Namiesto toho, aby sa zamestnanci vyhýbali AI, mali by plánovať, ako ju prijať,“ dodáva pre BBC Scott Likens pôsobiaci v poradenskej spoločnosti PwC.

Inzercia

Treba si uvedomiť aj to, že automatizácia tu bola už v minulosti. V súčasnosti mnoho pracovníkov zastáva pozície, ktoré pred niekoľkými rokmi neexistovali.

Prehnané obavy

Síce určitá miera úzkosti je podľa odborníkov na mieste, nedávne výskumy poukazujú na to, že obavy ľudí, že roboty im vezmú pracovné miesto, sú do určitej miery prehnané.

Výskum z novembra minulého roka, ktorý sa realizoval na Univerzite Brighama Younga v Utahu v USA, tvrdí, že mnoho ľudí nesprávne vníma rýchlosť, akou automatizačné nástroje preberajú moc. Zo zistených údajov vyplýva, že približne 14 % respondentov uviedlo, že ich pracovný výkon nahradil robot. Avšak aj u tejto skupiny pracovníkov boli ich odhady ďaleko za realitou.

Vedúca oddelenia poradenských služieb pre ľudí EY, Stefanie Coleman, zároveň poukazuje na to, že by sme v budúcnosti nemali očakávať „binárnosť“ pracovnej sily. Pod týmto tvrdením si môžeme predstaviť aj to, že vždy bude musieť existovať kombinácia ľudí a robotov.

Podľa odborníkov je úzkosť spojená so stratou zamestnania v niektorých prípadoch prehnaná. Zdroj: pexels.com

„Ľudia budú vždy zohrávať úlohu v podnikaní vykonávaním dôležitej práce, ktorú roboty nedokážu. Tento druh práce si zvyčajne vyžaduje vrodené ľudské vlastnosti, ako je budovanie vzťahov, kreativita a emocionálna inteligencia,“ dodáva Coleman.

Dočasný zákaz umelej inteligencie

Taliansko dočasne zablokovalo funkciu umelej inteligencie v podobe ChatGPT. V tomto prípade však nešlo o strach zo straty zamestnania. Ako píše portál Euractiv, taliansky úrad na ochranu osobných údajov začal vyšetrovanie spoločnosti OpenAI. Predmetom vyšetrovania bolo nielen porušovanie smernice GDPR, ale aj nedostatočné overovanie veku používateľov.

Služba má byť na území Talianska nedostupná dovtedy, pokiaľ OpenAI nezačne správne uplatňovať európsky právny rámec ochrany osobných údajov.

„Ak chce OpenAI a iné firmy ponúkať tieto chatboty a súvisiace služby v EÚ, musia zabezpečiť, aby boli v súlade nielen s GDPR, ale aj inými relevantnými zákonmi,“ vysvetľuje analytik Daniel Laufer, ktorý pôsobí v neziskovej organizácii Access Now. Pokiaľ dané pokyny nebudú rešpektovať, hrozia im pokuty a ďalšie následky.

About Author

Lenka Šamajová

Rodáčka z Kysúc, ktorá žije v Trnave. Písanie je jej blízke od strednej školy, pričom už tretí rok študuje na fakulte masmediálnej komunikácie. Od októbra 2021 pôsobí ako stážistka v denníku SME. Okrem toho pôsobila ako redaktorka v Startitupe, aktuálne píše pre UnitedLife. Vo voľnom čase nepohrdne ani poéziou.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings