Ekonomika a Biznis

Marketingové triky, ktoré obchody používajú na to, aby sme viac nakupovali

  • 28 marca, 2023
  • 4 min read
Marketingové triky, ktoré obchody používajú na to, aby sme viac nakupovali

Poďme sa dnes spolu pozrieť na zákerné psychologické marketingové triky, ktorými nás obchody lákajú, aby sme minuli viac peňazí a nakúpili tovar, ktorý sme nepotrebovali.

2,99 namiesto 3

Náš mozog kóduje čísla tak rýchlo, že stačí menšia prvá číslica, aby sa celá cena zdala oveľa nižšia. Napríklad 2,99 eur sa nám zdá byť oveľa menej ako 3 eura.

Odstránenie medzier a nahustenie čísel

Štúdie ukazujú, že ľudia vnímajú kratšie ceny ako lacnejšie. Preto ak sa odstráni čiarka alebo medzera, cena pôsobí, že je menšia.  Napríklad 1699 eur oproti 1 699 eur.

INZERCIA

Bludisko

Rozloženie predajní je často navrhnuté tak, aby bolo mätúce a pripomínalo bludisko. To núti ľudí blúdiť a prezrieť si tak viac tovaru, ako pôvodne plánovali.

INZERCIA

marketingové triky

Mimikry

Inzercia

Ak predavač ktoréhokoľvek pohlavia napodobňuje vaše gestá, je väčšia pravdepodobnosť, že v danom obchode nakúpite.

Vizuálny kontrast

Vizuálny kontrast medzi predajnými cenami, čiže viditeľný rozdiel vo farbe a veľkosti znakov medzi predajnou cenou a pôvodnou cenou je silný manipulátor. Ak je pôvodná (vyššia cena) tučná, veľká a má inú farbu, výpredajová cena bude pôsobiť atraktívnejšie.

 

Falošný pocit naliehavosti

„Veľmi obmedzené zásoby! Časovo obmedzená ponuka: Ceny už nikdy nebudú tak nízke! Na tento let zostávajú už len tri miesta! V košíku to má 500 ľudí!“ Bez ohľadu na to, či sú tieto vyhlásenia pravdivé alebo nie, vytvárajú pocit naliehavosti, ktorý preváži nad starostlivým plánovaním nákupu.

20 % namiesto 10 Eur

Maloobchodníci používajú na označenie zliav čo najväčšie číslo. Napríklad zľava 20 % z vysávača za 50 eur sa zdá byť lepšia ako zľava 10 eur, hoci obe sú v rovnakej výške.

Červená pre mužov

Červené ceny pre mužov. Štúdie ukazujú, že muži častejšie kupujú výrobky, keď sú ceny zobrazené červenou farbou. Zdá sa, že muži spracúvajú reklamy rýchlejšie a používajú farbu ako vizuálnu charakteristiku, “ červená“ sa automaticky rovná “ zľava“.

Malé rozdiely v cene

Ak malý pop-corn stojí 4 eurá, stredný 8 eur a veľký 8,50 eur. Mnoho ľudí si vyberie veľký, pretože je len o 50 centov drahší ako stredný.

Drahšie ceny iných tovarov

Najdrahšiu položku v menu si väčšina ľudí nekúpi. Tým, že je v jedálnom lístku jedlo za 50 eur, je pravdepodobnejšie, že stravníci budú ochotní zaplatiť 30 eur za iné položky menu, pretože sa v porovnaní s najvyššou cenou zdajú byť primerané.

Mikroplatby

Mikroplatby sú online obchodný model, ktorý zahŕňa predaj predmetov s extrémne malou hodnotou, zvyčajne digitálneho tovaru. Táto stratégia sa často používa v obchodných modeloch, v ktorých sa základný produkt poskytuje zadarmo, ale za rozšírené funkcie, napríklad za nákup ďalších životov v hre, sa účtuje poplatok.

Výhodné balíčky

3 hry za 12 eur alebo každá hra samostatne za 5 eur.

Bunding je situácia, keď podniky ponúkajú viacero produktov alebo služieb spolu za nižšiu cenu, ako sú celkové náklady na jednotlivé produkty. Spoločnosti, ako napríklad telefónne siete, to často využívajú na to, aby vás prinútili zaplatiť viac peňazí za veci, ktoré by ste v skutočnosti nepotrebovali, keby sa predávali samostatne. Zjednodušene povedané, keď vám podniky predávajú balíky, chcú len, aby ste zaplatili viac, ako keby ste si v prvom rade kúpili len tie produkty alebo služby, ktoré skutočne chcete.

1 + 1

Kúp jeden a dostaneš jeden zadarmo. Avšak cena je  nastavená dostatočne vysoko, aby pokryla aj položku “zadarmo“.

Sociálny dôkaz

Ľudia sú ochotnejší niečo urobiť, ak to robia iní ľudia. Používanie recenzií a posudkov ako súčasť reklamy si získava veľkú obľubu.

marketingové triky

Ilustračná foto: Artem Beliakin, Unsplash

 

About Author

Ema Zvara

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings