Ľudia

Počet obetí domáceho násilia počas pandémie výrazne stúpol. Aplikácia Bright Sky im ponúka základnú pomoc

  • 28 marca, 2023
  • 6 min read
Počet obetí domáceho násilia počas pandémie výrazne stúpol. Aplikácia Bright Sky im ponúka základnú pomoc

Obete domáceho násilia o danej situácii v mnohých prípadoch nerozprávajú. Môže za to najmä strach z agresora či pochybnosť, či sú naozaj obetou násilia.

Na základe toho vznikla britská aplikácia Bright Sky, ktorá umožňuje lepšie rozoznať znaky domáceho násilia, informuje portál Czechcrunch. Zároveň nedávno začala so svojimi používateľmi zdieľať funkciu, ktorá ponúka základnú právnu asistenciu. Na území Českej republiky funguje od roku 2020, na Slovensku zatiaľ nie je prístupná.

Vyšší počet obetí počas pandémie

Česká vládna kampaň vo svojej správe s názvom To je rovnosť uvádza, že počas roku 2020 bolo nahlásených 428 prípadov domáceho násilia. Avšak ich naozajstný počet má byť až desaťnásobný. Štatistiky OSN dokonca tvrdia, že nejakú formu domáceho násilia zažila každá tretia žena. Ide o vysoké čísla, ktoré počas pandémie narástli.

Ako uvádza portál Teraz.sk, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky počas roku 2020 evidovala viac ako 20-percentný nárast osôb stíhaných z dôvodu domáceho násilia. Okrem toho eviduje 30-percentný nárast vo vzťahu k oznamovaním skutočnostiam.

INZERCIA

Podľa prokurátorky Generálnej prokuratúry SR Barbory Hubertovej Generálna prokuratúra SR v danom roku zaevidovala viac ako 480 trestných činov spojených s určitou formou domáceho násilia. V porovnaní s Českou republikou ide o niekoľkonásobný nárast.

Počas pandémie počet obetí domáceho násilia stúpol. Zdroj: pexels.com

Medzi danými prípadmi nebola výnimkou ani detská pornografia, za ktorú bolo stíhaných 20 osôb. Za jej rozširovanie a prechovávanie išlo dokopy o 141 osôb. Z celkového počtu všetkých prípadov bolo stíhaných 37 žien a 40 mladistvých.

INZERCIA

„Po marci 2020 sme najskôr skonštatovali pokles oznámených trestných vecí. Mohlo to práve znamenať, že ľudia, keď zostali doma, obávali sa jednak vírusu, ale aj toho, že nebudú to mať kde oznámiť. V máji sa ukázalo, že nám enormne podskočili štatistiky,“ uvádza pre Teraz.sk Hubertová. Zároveň tvrdí, že nárast môže s určitou mierou súvisieť s pandémiou, počas ktorej sa rozšíril alkoholizmus alebo mnoho rodín stratilo zamestnanie či stály príjem.

Po uvoľnení opatrení počas júna 2020 polícia oznámila, že mala viacero výjazdov z dôvodu daných udalostí. V mnohých prípadoch museli obete z ich obydlia utiecť, pričom si museli nájsť nové ubytovanie. V dôsledku covidovej pandémie ich však rôzne krízové centrá neprijímali.

Inzercia

Prokurátorka Hubertová ďalej dodáva, že stúpol aj počet oznamovaných sexuálnych trestných činov, ktoré sa evidujú ako znásilnenia medzi partnermi. Na základe toho možno ani počet tehotenstiev nesúvisí s radostnými udalosťami.

Funkcie aplikácie Bright Sky

Medzi základné funkcie danej aplikácie patrí test, ktorý pomáha vyhodnotiť, či sú jej používatelia obeťami nejakej formy domáceho násilia, dodáva Czechcrunch. V teste sa nekladie dôraz len na fyzické násilie, ale aj psychologickú manipuláciu. V mnohých prípadoch si časť obetí svoju situáciu neuvedomí, čiže ide o dôležitý nástroj diagnózy a edukácie.

Ďalšie kategórie v aplikácii priamo popisujú jednotlivé formy domáceho násilia. Zároveň objasňujú aj pojmy, ako sú napríklad sexuálne násilie či stalking. Okrem toho Bright Sky umožňuje svojim používateľom zaznamenávať jednotlivé incidenty domáceho násilia prostredníctvom videa, zvuku alebo textu. Aplikácia zároveň ponúka kontakty, kam sa v prípade núdze obrátiť.

Medzi agresormi boli aj ženy a mladiství. Zdroj: pexels.com

Práve od toho sa odvíja jej najnovšia aktualizácia, ktorá medzi svoje funkcie pridala základné právne rady. Na základe toho si jej používatelia môžu pozrieť české zákony, v ktorých sa vysvetľuje, akým spôsobom sa domáce násilie eviduje v legislatíve či to, ako podať trestné oznámenie.

Súkromie obetí ako prvoradé

Dôležité je podotknúť, že aplikácia kladie veľký doraz na súkromie obetí. Zároveň môžu všetko skryť pred agresorom, aj cez to, že má prístup k ich zariadeniu. Aplikácia pôsobí skôr ako prehľad o počasí, pričom až po podržaní prstu na obrazovke sa zobrazí jej hlavná časť. Okrem toho sú v telefóne skryté aj všetky záznamy domáceho násilia.

V priebehu troch rokoch, počas ktorých Bright Sky funguje na území Českej republiky, si danú aplikáciu stiahlo okolo 9-tisíc ľudí. Zároveň jej web projekt zaznamenal okolo 81-tisíc návštev. Štatistiky ponúkajú informácie aj o počte ľudí, ktorí prostredníctvom nej zavolali na tiesňovú linku. Minulý rok išlo približne o 400 ľudí.

Kam sa obrátiť na Slovensku?

Vzhľadom na to, že aplikácia zatiaľ nie je dostupná na území Slovenska, existuje niekoľko liniek ponúkajúcich pomoc. Portál korona.gov.sk na svojich stránkach uvádza Národnú linku pre ženy zažívajúce násilie, ktorá je dostupná nonstop. Výnimkou nie je ani tiesňová linka, polícia či operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR.

Na Slovensku existuje viacero možností ponúkajúcich obetiam násilia pomoc. Zdroj: pexels.com

Jednu z možností tvoria aj internetové poradne. Jednou z nich je IPčko.sk, ktoré ponúka chatové a e-mailové poradenské služby. Zároveň svojim klientom poskytuje bezplatné a anonymné služby, pričom pomoc ponúkajú odborne vyškolení poradcovia.

About Author

Lenka Šamajová

Rodáčka z Kysúc, ktorá žije v Trnave. Písanie je jej blízke od strednej školy, pričom už tretí rok študuje na fakulte masmediálnej komunikácie. Od októbra 2021 pôsobí ako stážistka v denníku SME. Okrem toho pôsobila ako redaktorka v Startitupe, aktuálne píše pre UnitedLife. Vo voľnom čase nepohrdne ani poéziou.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings