Rútime sa do záhuby. Do roku 2030 môže až polovica sveta trpieť nedostatkom vody

Voda sa stala naliehavou témou dnešných dní. Klimatická zmena, zlá správa vodných zdrojov a nadmerná spotreba spôsobujú suchá a nedostatok vody v mnohých častiach sveta. Okrem zjavnej hrozby pre verejné zdravie môže mať sucho závažné dôsledky aj na stabilitu komunít. Je čoraz evidentnejšie, že suchá na celom svete sú čoraz častejšie a intenzívnejšie. Vyskytujú sa v postupne… Prečítať celé
Vydané 27. marca 2023 / Autor / Obsahuje tieto témy: , , , , ,

Voda sa stala naliehavou témou dnešných dní. Klimatická zmena, zlá správa vodných zdrojov a nadmerná spotreba spôsobujú suchá a nedostatok vody v mnohých častiach sveta. Okrem zjavnej hrozby pre verejné zdravie môže mať sucho závažné dôsledky aj na stabilitu komunít.

Je čoraz evidentnejšie, že suchá na celom svete sú čoraz častejšie a intenzívnejšie. Vyskytujú sa v postupne dlhších časových obdobiach. Napríklad Španielsko hlásilo prvý veľký požiar v tomto roku. V regióne východnej Valencie oheň zničil viac ako 3-tisíc hektárov lesa. A to je ešte len marec.

Nedostatok vody je globálnym problémom. Podľa údajov OSN trpí nedostatkom pitnej vody a základných hygienických podmienok pre život až dve miliardy ľudí, zatiaľ čo takmer štyri miliardy ľudí nemajú dostatočný prístup k vode. Navyše, prognózy ukazujú, že nedostatok vody bude do roku 2030 trápiť až polovicu sveta.

VYSYCHAJÚ RIEKY A JAZERÁ

Vyššie teploty urobia viac než len odparovanie pôdnej vlhkosti: zmenia aj prirodzené chemické zloženie pôdy. ILUSTRAČNÁ FOTOGRAFIA

Suchá sú jedným z najničivejších prírodných javov, ktoré spôsobujú rozsiahle škody na poľnohospodárstve a ohrozujú životy ľudí. V Afrike mali veľké rieky ako Niger, Volta, Níl a Kongo v roku 2021 podpriemerný prietok vody. Rovnaký trend pozorujeme v riekach v častiach Ruska, Západnej Sibíri a Strednej Ázie.

Vodné plochy v celej Severnej Amerike vysychajú v dôsledku sucha a poklesu zrážok. Odborníci, ktorých citovala stanica ABC News, uviedli, že USA a Severná Amerika stále čelia poklesu hladiny vody v kľúčových riekach, jazerách a nádržiach. Podobné udalosti sú však pozorované po celom svete, kde kombinácia klimatickej zmeny a zlého hospodárenia s vodou spôsobujú totožné problémy.

INZERCIA

Väčšina ľudí na planéte je nejakým spôsobom závislá od riek, či už ide o pitnú vodu, zavlažovanie potravín, energiu alebo prepravu tovaru. Ako príklad uvádzame tri známe rieky:

 

Rieka Colorado

V dôsledku historického sucha v západnej časti Spojených štátov klesá hladina a množstvo vody v rieke Colorado, čo vyvoláva obavy o jej trvalú udržateľnosť. Vláda zaviedla prísne obmedzenia vody a vyzvala jednotlivé štáty, aby vypracovali akčné plány. Klimatická kríza môže mať obrovské dopady v súvislosti s riekou Colorado. Približne 40 miliónov ľudí v siedmich amerických štátoch a Mexiku sa spolieha na využívanie vody z rieky na pitie, poľnohospodárstvo a elektrinu.

Rieka Rýn

Rieka Rýn pramení vo švajčiarskych Alpách, preteká Nemeckom a Holandskom a ústi do Severného mora. Táto rieka je kľúčovým kanálom pre lodnú dopravu v Európe.

Avšak minulý rok čelila obrovským suchám, pretože časti koryta rieky sa vynorili nad vodnú hladinu. Čo prakticky znamenalo, že lode, ktoré cez ňu pokúšali preplávať sa museli pretĺkať okolo mnohých prekážok, čo spomaľovalo celý proces lodnej dopravy.

Rieka Dunaj

Dunaj je najdlhšia rieka v západnej Európe a prechádza cez desať krajín, zároveň predstavuje kľúčový lodný kanál. V Rumunsku, Srbsku a Bulharsku pracovníci minulý rok využívali bagre na čistenie rieky, aby zabezpečili, že lodné plavidlá budú schopné preplávať po rieke.

Dunaj nie je v takom hroznom stave ako niektoré iné európske rieky. ILUSTRAČNÁ FOTOGRAFIA

Maďarsko je veľmi závislé od Dunaja pre svoj cestovný ruch, ale aj keď rieka nie je v takom hroznom stave ako niektoré iné európske rieky, dôsledky nedostatočnej hladiny vody sú už teraz citeľné. Niektoré výletné lode nedokážu preplávať určitými úsekmi rieky, ktoré vedú do Maďarska

 

AKÉ HROZIA RIZIKÁ V PRÍPADE NEDOSTATKU VODY?

  • Nedostatok vody by mohol viesť k zhoršeniu hygieny a výskytu chorôb
  • Môže mať negatívny vplyv na poľnohospodársku produkciu, čo sa rovná zvyšovaniu cien za potraviny
  • Nedostatok vody môže viesť k medzinárodným konfliktom a vojnám. Voda je základným zdrojom života a v prípade nedostatku môže byť kritickým faktorom pre štáty, ktoré sú odkázané na prístup k vode zo zahraničia
  • Zhoršenie ekosystémov. Nedostatok vody môže viesť k úbytku biodiverzity a k zmene klimatických podmienok

Celosvetový nedostatok vody by teda mohol mať vážne a nebezpečné dôsledky na ľudstvo a životné prostredie. ILUSTRAČNÁ FOTOGRAFIA

RIEŠENÍM JE ZMENA

Celosvetová organizácia UNICEF pracuje na viacerých možnostiach ako zlepšiť prístup k bezpečnej (čistej) vode a ako vyriešiť nedostatok vody.  To zahŕňa identifikáciu nových vodných zdrojov, zlepšenie účinnosti vodných zdrojov, rozširovanie technológií na zabezpečenie odolnosti voči zmene klímy, zmenu správania a podobne. S narastajúcim nedostatkom vody na svete je dôležité, aby sa zlepšoval prístup k bezpečnej vode a aby sme zmenili svoje správanie v súvislosti s vodou.

Pokračujte na ďalší príspevok »