Enviro a eko

Rútime sa do záhuby. Do roku 2030 môže až polovica sveta trpieť nedostatkom vody

  • 27 marca, 2023
  • 5 min read
Rútime sa do záhuby. Do roku 2030 môže až polovica sveta trpieť nedostatkom vody

Voda sa stala naliehavou témou dnešných dní. Klimatická zmena, zlá správa vodných zdrojov a nadmerná spotreba spôsobujú suchá a nedostatok vody v mnohých častiach sveta. Okrem zjavnej hrozby pre verejné zdravie môže mať sucho závažné dôsledky aj na stabilitu komunít.

Je čoraz evidentnejšie, že suchá na celom svete sú čoraz častejšie a intenzívnejšie. Vyskytujú sa v postupne dlhších časových obdobiach. Napríklad Španielsko hlásilo prvý veľký požiar v tomto roku. V regióne východnej Valencie oheň zničil viac ako 3-tisíc hektárov lesa. A to je ešte len marec.

Nedostatok vody je globálnym problémom. Podľa údajov OSN trpí nedostatkom pitnej vody a základných hygienických podmienok pre život až dve miliardy ľudí, zatiaľ čo takmer štyri miliardy ľudí nemajú dostatočný prístup k vode. Navyše, prognózy ukazujú, že nedostatok vody bude do roku 2030 trápiť až polovicu sveta.

VYSYCHAJÚ RIEKY A JAZERÁ

Vyššie teploty urobia viac než len odparovanie pôdnej vlhkosti: zmenia aj prirodzené chemické zloženie pôdy. ILUSTRAČNÁ FOTOGRAFIA

Suchá sú jedným z najničivejších prírodných javov, ktoré spôsobujú rozsiahle škody na poľnohospodárstve a ohrozujú životy ľudí. V Afrike mali veľké rieky ako Niger, Volta, Níl a Kongo v roku 2021 podpriemerný prietok vody. Rovnaký trend pozorujeme v riekach v častiach Ruska, Západnej Sibíri a Strednej Ázie.

INZERCIA

Vodné plochy v celej Severnej Amerike vysychajú v dôsledku sucha a poklesu zrážok. Odborníci, ktorých citovala stanica ABC News, uviedli, že USA a Severná Amerika stále čelia poklesu hladiny vody v kľúčových riekach, jazerách a nádržiach. Podobné udalosti sú však pozorované po celom svete, kde kombinácia klimatickej zmeny a zlého hospodárenia s vodou spôsobujú totožné problémy.

Väčšina ľudí na planéte je nejakým spôsobom závislá od riek, či už ide o pitnú vodu, zavlažovanie potravín, energiu alebo prepravu tovaru. Ako príklad uvádzame tri známe rieky:

INZERCIA

 

Rieka Colorado

V dôsledku historického sucha v západnej časti Spojených štátov klesá hladina a množstvo vody v rieke Colorado, čo vyvoláva obavy o jej trvalú udržateľnosť. Vláda zaviedla prísne obmedzenia vody a vyzvala jednotlivé štáty, aby vypracovali akčné plány. Klimatická kríza môže mať obrovské dopady v súvislosti s riekou Colorado. Približne 40 miliónov ľudí v siedmich amerických štátoch a Mexiku sa spolieha na využívanie vody z rieky na pitie, poľnohospodárstvo a elektrinu.

Inzercia

Rieka Rýn

Rieka Rýn pramení vo švajčiarskych Alpách, preteká Nemeckom a Holandskom a ústi do Severného mora. Táto rieka je kľúčovým kanálom pre lodnú dopravu v Európe.

Avšak minulý rok čelila obrovským suchám, pretože časti koryta rieky sa vynorili nad vodnú hladinu. Čo prakticky znamenalo, že lode, ktoré cez ňu pokúšali preplávať sa museli pretĺkať okolo mnohých prekážok, čo spomaľovalo celý proces lodnej dopravy.

Rieka Dunaj

Dunaj je najdlhšia rieka v západnej Európe a prechádza cez desať krajín, zároveň predstavuje kľúčový lodný kanál. V Rumunsku, Srbsku a Bulharsku pracovníci minulý rok využívali bagre na čistenie rieky, aby zabezpečili, že lodné plavidlá budú schopné preplávať po rieke.

Dunaj nie je v takom hroznom stave ako niektoré iné európske rieky. ILUSTRAČNÁ FOTOGRAFIA

Maďarsko je veľmi závislé od Dunaja pre svoj cestovný ruch, ale aj keď rieka nie je v takom hroznom stave ako niektoré iné európske rieky, dôsledky nedostatočnej hladiny vody sú už teraz citeľné. Niektoré výletné lode nedokážu preplávať určitými úsekmi rieky, ktoré vedú do Maďarska

 

AKÉ HROZIA RIZIKÁ V PRÍPADE NEDOSTATKU VODY?

  • Nedostatok vody by mohol viesť k zhoršeniu hygieny a výskytu chorôb
  • Môže mať negatívny vplyv na poľnohospodársku produkciu, čo sa rovná zvyšovaniu cien za potraviny
  • Nedostatok vody môže viesť k medzinárodným konfliktom a vojnám. Voda je základným zdrojom života a v prípade nedostatku môže byť kritickým faktorom pre štáty, ktoré sú odkázané na prístup k vode zo zahraničia
  • Zhoršenie ekosystémov. Nedostatok vody môže viesť k úbytku biodiverzity a k zmene klimatických podmienok
Celosvetový nedostatok vody by teda mohol mať vážne a nebezpečné dôsledky na ľudstvo a životné prostredie. ILUSTRAČNÁ FOTOGRAFIA

RIEŠENÍM JE ZMENA

Celosvetová organizácia UNICEF pracuje na viacerých možnostiach ako zlepšiť prístup k bezpečnej (čistej) vode a ako vyriešiť nedostatok vody.  To zahŕňa identifikáciu nových vodných zdrojov, zlepšenie účinnosti vodných zdrojov, rozširovanie technológií na zabezpečenie odolnosti voči zmene klímy, zmenu správania a podobne. S narastajúcim nedostatkom vody na svete je dôležité, aby sa zlepšoval prístup k bezpečnej vode a aby sme zmenili svoje správanie v súvislosti s vodou.

About Author

Lola Varini

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings