Ľudia

Revolucionár

Úspešný podnikateľ, revolucionár automobilového priemyslu, po ktorom je označované obdobie jeho života aj ako „fordizmus“. Priniesol nový pohľad na výrobu áut, zaviedol pásovú... View Article

Občianske združenia majú nový spôsob získavania financií a darov

Občianske združenia, domovy sociálnych služieb a rôzne organizácie zamerané na pomoc ľuďom majú k dispozícii celkom nový spôsob, akým môžu získavať financie a materiálne zabezpečenie na svoju činnosť. Sú ním jedinečné benefičné večery. Ako to na takomto podujatí vyzerá?