Ľudia Na zamyslenie

Nuda môže mať pozitívny dopad na našu kreativitu. Výnimkou nie je ani lepšia funkcia mozgu

  • 28 decembra, 2022
  • 5 min read
Nuda môže mať pozitívny dopad na našu kreativitu. Výnimkou nie je ani lepšia funkcia mozgu

Nepriaznivé účinky sociálnych médií sa dostávajú čoraz viac do popredia, avšak jedna z najnovších štúdií týkajúca sa covidovej pandémie prichádza s prekvapivým zistením. Nuda môže mať na náš mozog pozitívny efekt, pričom rozptyľovanie sociálnymi sieťami môže tomu brániť, informuje portál ScienceAlert.

Ide o takzvaný hlboký druh nudy, ktorý sa líši od počiatočnej úrovne únavy, ktorú zažívame napríklad pri čakaní na autobusovej zástavke. Úroveň spomínanej monotónnosti dokážeme rozptýliť aktivitou na sociálnych sieťach, čo pre náš mozog však znamená dočasný zánik kreatívnej zóny.

„Hlboká nuda môže znieť ako prevažne negatívny koncept, ale v skutočnosti môže byť veľmi pozitívna, ak ľudia dostanú šancu na nerušené myslenie a rozvoj,“ vysvetľuje sociológ Timothy Hill, ktorý pôsobí na University of Bath vo Veľkej Británii.

„Musíme uznať, že pandémia bola tragickou, deštruktívnou a pohlcujúcou skúsenosťou pre tisíce menej šťastných ľudí, ale všetci poznáme príbehy tých, ktorí si našli nové záľuby, kariéru či životné smery,“ dodáva.

INZERCIA

Negatívny vplyv sociálnych médií

Výskum sa podieľal na vzorke 15 ľudí, ktorí počas pandémie pracovali z domu alebo dostali neplatené voľno. Pokiaľ išlo o národnosť, všetci pochádzali z Anglicka alebo Írska, avšak tvorili rozdielne vekové alebo profesijné skupiny.

Štúdia prebiehala prostredníctvom štruktúrovaných rozhovorov, ktoré odhalili, ako respondenti počas pandémie trávili svoj voľný čas či aké pocity u nich prevažovali. Pokiaľ išlo o pocity nudy, sociálne siete považovali za záchranné riešenie. Okrem toho sa ale u nich objavila aj vášeň pre činnosti, na ktoré dovtedy nemali dostatok času. Patrili k ním napríklad tesárstvo, pečenie či cyklistika.

Po jednotlivých zisteniach vedci poukazujú na to, že sociálne siete zohrávajú dôležitú úlohu v ľudských životoch, najmä ak ide o kontakt s rodinou a priateľmi. Netreba však zabúdať na to, že dokážu ovplyvniť naše zmýšľanie, a to nielen v pozitívnom zmysle.

„Problém, ktorý sme pozorovali spočíval v tom, že sociálne média môžu zmierniť povrchnú nudu, ale dané rozptýlenie vysáva čas a energiu, pričom môže ľuďom zabrániť prejsť do stavu hlbokej nudy, kde môžu objaviť nové vášne,“ tvrdí pre portál Phys.org spoluautor štúdie Hill.

nuda
Najnovšia štúdia naznačuje, že nuda môže mať pozitívny efekt na náš mozog. Zdroj: pexels.com

„Tento výskum nám umožnil pochopiť, ako „nepretržitá“ kultúra a zariadenia, ktoré sľubujú množstvo informácií a zábavy, môžu zabrániť povrchnej nude, avšak v skutočnosti nám bránia nájsť zmysluplnejšie veci. Ľudia zapájajúci sa do „digitálnych detoxov“, môžu byť na správnej ceste, ako tomu zabrániť,“ dodáva.

Minulé poznatky

Poznatky ohľadom povrchnej a hlbokej nudy sa datujú už takmer stáročia, dodáva ScienceAlert. Dôkazom sú série prednášok nemeckého filozofa Martina Heideggera, ktorý naznačuje, že nuda je nesmierne dôležitou súčasťou ľudských životov a treba ju kultivovať.

V priebehu posledných desaťročí sa vytvára čoraz viac spôsobov, ako jej zabrániť. Ľudský mozog môže dokonca dospieť až do stavu, kedy sa nezastaví.

Ostatné štúdie rovnako naznačujú, že nuda kráča s kreativitou ruka v ruke. Príkladom môžu byť užitočné nápady, ktoré nám napadnú pri bežnej činnosti ako je napríklad sprchovanie. Autori najnovších poznatkov plánujú túto tému ešte hlbšie preskúmať.

Pozitívny účinok na zdravie

Síce sa nuda v mnohých prípadoch pripisuje k pocitom šialenstva, dobrou správou je, že má pozitívny vplyv na zdravie. Neurovedkyňa Alicia Walf tvrdí, že pre správnu funkciu mozgu je dôležité, aby sa z času na čas nudil, uvádza portál Forbes. Okrem toho daný stav zlepšuje aj sociálne vzťahy.

Viacerí sociálni neurovedci odkazujú na poznatok, že ide naozaj o podporný stav, pokiaľ ide o kreatívne nápady. Vysvetľujú si to najmä tým, že mozog má predvolený sieťový režim, ktorý je zapnutý, keď jedinec nevykonáva žiadnu aktivitu. Práve preto vo chvíľach, ktoré považujeme za nudné, ožívajú stratégie a riešenia, ktoré v našej mysli boli doposiaľ v zárodočnej fáze.

nuda
Sociálne siete zabraňujú kreatívnemu mysleniu, Zdroj: pexels.com

Mnoho slávnych spisovateľov prichádza s tvrdením, že k najkreatívnejším nápadom prišli počas robenia bežných činností. Práve preto je potrebné si urobiť okrem zoznamu úloh aj čas na seba. Jóga, meditácia či prechádzka patria k najvhodnejším alternatívam, ako si prečistiť hlavu. Mozog bude vysielať viac pozitívnych funkcií, nakoľko nebude ovplyvnený rýchlym životným tempom. Práve v tejto fáze môžeme vidieť, ako stúpa naša kreativita a produktivita.

About Author

Lenka Šamajová

Rodáčka z Kysúc, ktorá žije v Trnave. Písanie je jej blízke od strednej školy, pričom už tretí rok študuje na fakulte masmediálnej komunikácie. Od októbra 2021 pôsobí ako stážistka v denníku SME. Okrem toho pôsobila ako redaktorka v Startitupe, aktuálne píše pre UnitedLife. Vo voľnom čase nepohrdne ani poéziou.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings