EXTRA

Trójsky kôň: Skutočnosť alebo výmysel antických poetov?

  • 28 decembra, 2022
  • 5 min read
Trójsky kôň: Skutočnosť alebo výmysel antických poetov?

Podľa antickej mytológie trójsky kôň umožnil Grékom konečne dobyť Tróju,  no historici sa rozchádzajú v názore na to, či bolo toto slávne drevené zviera  reálnou nástrahou.

Prekabátili svojich protivníkov

Trójsky kôň sa v súčasnej reči využíva bežne. Opisujeme ním špióna, ktorý sa tvári užitočne, ale maskovaním zakrýva svoje skutočné úmysly.

Keď sa vrátime do minulosti, trójsky kôň pomohol vojnou unaveným Grékom vstúpiť do mesta Trója a napokon trójsku vojnu vyhrať. Legenda hovorí o tom, ako koňa postavili na príkaz Odysea, kráľa ostrova Ithaka. Panovník sa spolu s niekoľkými ďalšími vojakmi ukryl v jeho štruktúre, aby nakoniec mesto obliehal. Tento klam sa svojou genialitou navždy zapísal do klasických diel o starovekom Grécku.

trójsky kôň
zdroj: unsplash.com

Ako ale vieme o jeho pravdivosti?  V posledných rokoch sa historici pýtali, či prehnané predvádzanie gréckej prefíkanosti nebolo skôr mýtom. Grécka armáda vďaka príbehu pripomína skôr božškú silu než obyčajných smrteľníkov.  Ďalšie tvrdenia hovoria o tom, že Gréci  používali nejaký typ obliehacieho stroja – napríklad baranidlo – a existenciu trójskeho koňa opísali ako metaforu pre skutočnú zbraň.

Predmet básní a divadelných hier

V staroveku existuje niekoľko zmienok o tajnej zbrani gréckych bojovníkov. Tú najslávnejšiu obsahuje dielo Eneida od Vergília. Rímsky poet napísal epickú báseň  v roku 29 pred Kristom. Vergílius rozpráva o gréckom  vojakovi, ktorý presvedčil Trójanov, že jeho jednotky odišli domov. Podľa jeho slov po sebe zanechali  iba koňa ako zasvätenie gréckej bohyni Aténe.

zdroj: unsplash.com

Trójsky kňaz Laocoön si však rýchlo uvedomil, že niečo nie je v poriadku. Podľa básne sa snažil varovať  Trójanov pred hroziacim nebezpečenstvom. Správu doručil neskoro – „kôň vstúpil do Tróje“ a mýtus o trójskom koni bol na svete.

Pred Eneidou hra na trójskeho koňa odkazovala hra s názvom Trójske ženy . Starogrécky dramatik Euripides ju predstavil v roku 415 pred Kristom, a to rovno veľkolepým úvodom. Poseidon – grécky boh mora – počas otváracieho monológu spomenul koňa ako predzvesť  víťazstva nad porážkou.

Zatiaľ čo hra Trójske ženy opísala dreveného koňa v metaforickom zmysle, zobrazenie v Eneide pokladali predošlí výskumníci za doslovné.  Zdá sa, že toto je myšlienka, ktorej sa starí aj moderní historici chcú zbaviť.

Inzercia

Nedôveryhodné dôkazy

Prvým historikom spochybňujúcim existenciu trójskeho koňa bol Pausanias. Išlo o gréckeho cestovateľa a geografa, ktorý žil v druhom storočí nášho letopočtu počas rímskej vlády Marca Aurélia. Vo svojej knihe Opis Grécka píše o koňovi z bronzu a pozastavuje sa nad tým, že sa nezhoduje s pôvodnou legendou.

Dnešné výskumy sú rovnako nejasné v odlišovaní bájí od reality. Na porovnanie, Dr. Armand D’Angour z Oxfordskej univerzity v roku 2014 vyjadril svoje pochybnosti. „Archeologické dôkazy ukazujú, že Trója bola skutočne vypálená; ale drevený kôň je nápaditá bájka, možno inšpirovaná spôsobom, akým boli staroveké obliehacie stroje oblečené do vlhkých konských koží, aby sa zabránilo ich zapáleniu,“ napísal v univerzitnom bulletine.

Ešte v auguste 2021 však archeológovia v Turecku našli desiatky drevených dosiek, ktoré sa datujú tisícky rokov do kopcov Hisarlik – terajšiu lokalitu mesta Trója.  Hoci mnohí historici boli skeptickí, títo archeológovia boli celkom presvedčení, že našli pozostatky samotného trójskeho koňa. Zvyšky drevených trámov vraj našli  zhromaždené v podivnej forme, ktorá viedla odborníkov k podozreniu, že patria k trójskemu koňovi.

Väčšina archeológov a učencov verí, že nálezy nemôžu súvisieť s mýtickým trójskym koňom. Hlavným dôvodom je, že drevené ruiny by sa  toľké nezachovali. Čo je rovnako dôležité, väčšina odborníkov vníma trójskeho koňa skôr ako mýtus než historický fakt.

Aj súčasnosť raz môže ostať záhadou

Trójsky kôň, respektíve trojan  dnes najčastejšie používame na označenie škodlivého počítačového softvéru, ktorý zavádza používateľov o svojom skutočnom úmysle. Keď trójsky kôň ovládne váš počítač, zanechá ho zraniteľný voči iným „útočníkom“. Vaše osobné údaje by tak ostali zraniteľné voči hackerom a iným priestupkom.

Počítačový vedec Ken Thompson toto pomenovanie prvýkrát použil v 80. rokoch. Možno historici budúcnosti označia jeho frázu rovnakým mýtickým pokusom, ako dnes hľadia na diela Vergília a Pausaniasa.

Zdroje: www.allthatsinteresting.com, www.greekreporter.com

Zdroj titulnej fotografie: www.pinterest.com

About Author

Tímea Prišticová

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings