Ekonomika a Biznis

High Heel index a ďalšie netypické ukazovatele ekonomického rastu

  • 29 decembra, 2022
  • 4 min read
High Heel index a ďalšie netypické ukazovatele ekonomického rastu

Hemlinov index, Barclayov index či High Heel index, to sú niektoré z naozaj netypických ukazovateľov ekonomickej recesie.

High Heel index

Štúdie ukazujú, že po globálnych krízach bol vždy dopyt po topánkach s vyšším opätkom. Zodpovedajúce exempláre je teraz možné vidieť na prehliadkových mólach.

„Pri ekonomickom poklese sa podpätky zvyčajne zdvihnú a zostanú hore. Spotrebitelia sa obracajú k okázalejšej móde ako prostriedku fantázie a úniku,“ hovorí Trevor Davis, odborník na spotrebné produkty z oddelenia Global Business Services International Business Machines.

To, že dopady krízy majú dôsledky na módu, je vidieť aj na červenom rúži. Štúdie ukazujú, že ženy si zvyčajne dávajú viac make-upu, čím horšie je na tom ekonomika. Leonard Lauder, predseda spoločnosti Estée Lauder, zaviedol do New York Times pojem „Ružový index“ po tom, čo si všimol, že predaj rúžov ​​po teroristických útokoch v roku 2001 prudko vzrástol.


Indikátor dlhých sukní

Hemlinov index ekonomického zdravia je rovnako založený na dámskej móde. Za objavením tohoto indikátoru stojí ekonóm George Taylor. Ten si všimol, že dĺžka sukne sa skracovala počas búrlivých 20. rokov 20. storočia, ale opäť narastala počas Veľkej hospodárskej krízy. Ekonómovia uvádzajú na podporu tejto teórie príklad dlhých šiat, ktoré boli v móde po finančnej kríze v roku 2008.

Indikátor recesie

R-index je neformálny index vytvorený britským týždenníkom The Economist. Sleduje počet článkov obsahujúcich slovo „recesia“ objavujúcich sa v popredných finančných denníkoch za štvrťrok. Funguje na základe predpokladu, že oficiálna recesia sa zhoduje s nárastom frekvencie slova, ktoré sa objavuje v tlači, ešte pred dvojštvrťovým oneskorením, ktoré je potrebné na to, aby ho krajina tak skutočne nazvala. Index preukázal svoju hodnotu už v minulosti, keď úspešne poukázal na začiatok recesie v USA v rokoch 1990, 2001 a 2007.

recesia, high heel index
(Foto: Cottonbro, Pexels)

Indikátor odpadu

Zdá sa, že odpad z domácností môže veľa prezradiť o ekonomike. Americký indikátor odpadu vytvoril ekonóm Michael McDonough. Indikátor odpadu porovnáva zmenu v objeme odpadu vyprodukovaného krajinou so zmenou v jej HDP, pričom ukazuje silnú koreláciu medzi týmito dvoma veličinami. Ak sa ekonomika zmenšuje, menej ekonomickej aktivity vedie k menšiemu produkovaniu odpadu, zatiaľ čo prosperujúce hospodárstvo pravdepodobne povedie k zvýšenej produkcii odpadu. Ak teda tento ukazovateľ začne smerovať na juh, možno usúdiť, že ekonomike sa nedarí dobre.Tento index mal 82,45 % štatistickú koreláciu s ekonomickým rastom USA v rokoch 2001 až 2012.

Indikátor internetových zoznamiek

Americká online zoznamovacia služba Match.com si všimla vzor v správaní svojich používateľov, ktorý naznačuje, že ľudia vyhľadávajú spoločnosť najmä v ťažkých časoch. Štvrtý štvrťrok roku 2008 bol najrušnejším vzhľadom na používanie webových zoznamiek za posledných sedem rokov. Match.com zažil podobný nárast návštevnosti takisto koncom roka 2001, hneď po útokoch z 11. septembra.

Indikátor rozmachu mrakodrapov

Barclays Skyscraper Index sleduje boom vo výstavbe mrakodrapov ako varovanie pred ekonomickým poklesom. Hovorí, že stavebný boom charakterizovaný výstavbou masívnych mrakodrapov prichádza súčasne so začiatkom hospodárskeho poklesu. Čím vyššia je miera nárastu výstavby, tým dlhšie potrvá pokles. Veľkej hospodárskej kríze v 30. rokoch minulého storočia predchádzala výstavba troch mega budov: 40, Wall Street, Chrysler Building a Empire State Building. Nedávno sa odhalenie mrakodrapu Burdž Chalífa tiež zhodovalo s globálnou recesiou.

Big Mac Indikátor

Tento index meria kúpnu silu medzi dvoma menami pomocou McDonald’s Big Mac burgru. Big Mac index sa získava vydelením ceny Big Macu v jednej krajine (v jej mene) cenou Big Macu v inej krajine (v jej mene).  Táto hodnota sa potom porovná so skutočným výmenným kurzom. Ak je nižšia, potom je prvá mena podhodnotená v porovnaní s druhou. Ak je vyššia, potom je prvá mena nadhodnotená.


Zdroje: EconomicTimes, CNBC, Tellereport

Ilustračná foto: Rodolfo Clix, Pexels

About Author

Ema Zvara

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings