Analýzy a trendy Ekonomika a Biznis Enviro a eko

Ako súvisia recesie s inováciami

  • 17 októbra, 2019
  • 7 min read
Ako súvisia recesie s inováciami

Titulná fotografia: ilustračné foto, industriálna výroba, unsplash.com

Tento kolobeh je prirodzený a netreba ho vnímať ako niečo negatívne. Pre laickú predstavu, je to ako keď bežec odbehne preteky v dĺžke xy metrov a následne si potrebuje oddýchnuť a nabrať silu, aby mohol ďalej pokračovať. Priamou úmerou rastu ekonomiky sú rozvoj a inovácie. Priamou úmerou recesie je znižovanie investícií do rozvoja a je typická tým, že sa znižujú výdavky.

Predmetom úvahy je, či majú recesie vplyv na ľudstvo a jeho rast.

Aby sme vedeli posúdiť uvedenú myšlienku, je potrebné pozrieť sa do minulosti a nájsť paralely, ktoré nás dovedú k odpovedi na našu otázku.

INZERCIA

 

Obdobia rastu

Skúmaním histórie som došiel k záveru, že vývoj technológií a inovácie majú priamy vplyv na rast ekonomiky a obdobia rastu.

INZERCIA

Príkladom je vynájdenie peňazí Sumermi, ktoré nahradili náročné bártrové obchody, kedy si jednotlivé skupiny vymieňali tovary podľa zamerania a geografickej polohy. Následne došlo globálne k nárastu obchodu, ktorý pretrváva dodnes. Okrem toho peniaze umožnili, aby sa  obchod zrýchlil a dosiahol  globálny charakter.

Typickým príkladom je východoindická spoločnosť založená v Holandsku v roku 1602, ktorá patrila v tých časoch medzi najväčšie spoločnosti na svete, nakoľko sa zaoberala dovozom a predajom tovarov dovážaných z Ázie. Jej hodnota po prepočítaní na dnešné ceny by bola 4,8T USD, čo je viac ako 20 najväčších spoločností sveta (Apple, Microsoft, Amazon, ExxonMobil, Berkshire Hathaway, Tencent a Wells Fargo) dovedna.

Inzercia

Vďaka nej prišlo veľmi dlhé obdobie prosperity hlavne v Európe, ktorá vďaka dovozu rozvíjala nové možnosti využitia bohatstva, ktoré týmto spôsobom prichádzalo.

 

Ďalším príkladom skoku vo vývoji ľudstva je industriálna revolúcia. V krátkom okamihu ľudstva na počiatku 19. storočia prišlo k obrovskému technologickému skoku. Parné stroje, nový spôsob prepravy, lokomotívy, automobily, masová manufaktúrna,  výroba a stroje schopné nahradiť manuálnu prácu, objavy chemických prvkov, letectvo. Všetky tieto objavy mali za následok neuveriteľný rast spoločnosti, vytváranie strednej triedy a umožňovali získať bohatstvo širokému spektru obyvateľstva. Práve vtedy prvýkrát vznikla stredná trieda, tak často skloňovaná ako potrebný prvok vyváženej spoločnosti.

Obdobie prosperity trvalo bezmála sto rokov. Prvýkrát obchodovanie a výroba presiahla hranice kontinentov a predaj a výroba tovaru sa stala globálnym artiklom.

 

Posledným známym prvkom rozvoja a inovácie ľudstva boli technológie, ktoré sú dnes súčasťou každého človeka. Elektronika, digitalizácia, internet, mobilné služby, prenos dát rýchlosťou, ktoré nám dnes pomaly 200 rokov starý telegraf môže len závidieť.

Obchodovanie a existencia ľudstva sa extrémne zrýchlili. Obdobia medzi rastom a poklesom, ktoré pred tým trvali desiatky rokov, sa zrýchlili.

Majú vplyv na nás všetkých, žiadna krajina nie je izolovaná. Bez ohľadu na ich politické či ekonomické postavenie, globálny svet sa stal realitou.  Nevyhnutnou na to, aby ľudstvo vedelo napredovať.

 

Obdobia poklesu

Recesie vznikajú a zanikajú, ich priebeh je niekedy krátky, niekedy dlhší. Recesiám predchádzajú krízy, obdobia, keď máme signály, že niečo nie je v poriadku a nič pre ich zvrátenie nerobíme.

Recesie nás vracajú späť v čase až tam, kde sme začali a prehnaný rast nemá opodstatnenie. Nastávajú reálne trhové podmienky. Ak napríklad nehnuteľnosti extrémne rastú, recesia spôsobí ich návrat na ceny, ktoré umožňujú znova nákup pre ľudí, ktorí hľadajú ubytovanie a majú na to prostriedky. Ak stavebné spoločnosti stavajú viac bytov ako je potrebné, recesia uvedený boom zastavuje a obdobie návratu je postupné obsadenie prázdnych bytových jednotiek spolu s rastom obyvateľstva a migráciou.

Ilustračné foto: Výstavba projektu Skypark, Bratislava 2019 © 2019 UNITEDLIFE.SK

 

Nemyslím, že je dobré sa recesiám vyhýbať. Vysvetlím prečo.

Sem tam ľudstvo vojde do slepej uličky a potrebuje sa vrátiť; aby to dokázalo, musí pochopiť, že to čo robilo a robí nie je správne. Je to ako keď sa zdravý človek nevie vžiť do človeka, ktorý je chorý. Chorý ma iný pohlaď na zdravie a svoj život a snaží sa čím skôr uzdraviť a predchádzať ochoreniu. Ak sa chce uzdraviť, musí sa liečiť.

Tie isté paralely máme v ekonomike – ak chceme zabrániť recesii, musíme konať.

Svet nejde samovoľne, svet riadime my všetci, sme skupina. Skupina má pravidlá a tie sa neustále menia. A pokiaľ sa menia, je potrebné sa im prispôsobovať.

Recesia by mala byť signálom zastaviť sa a premyslieť si či to, čo robíme, v čo veríme, čo vieme, je to, čo naozaj chceme. Nemôžeme len stále zrýchľovať a veriť, že je to správne.

 

Trvalý rast je nemožný

V posledných rokoch ľudia toto zrkadlo stratili a väčšina verí v trvalý rast. Naopak, opačná skupina spoločnosti podporuje vznik rôznych platforiem aktivistov, ktoré nás na uvedené problémy upozorňujú. Získavajú si čím ďalej viac podpory u obyvateľstva a dokonca v niektorých krajinách preberajú moc. Jedná sa o fenomén 21. storočia.

Je jasná zmena úrovne vývoja spoločnosti, ktorú sme doteraz nepoznali.

Priama úmera medzi vedeckým pokrokom a rastom je nespochybniteľná. Dôležitým faktorom sú aj zmeny, kedy dochádza k zmene jednotlivých sektorov nahrádzaním nových, ktoré iba vznikajú. Je to obdobie, kedy klesajú investície do starého sektoru a pomaly vzniká sektor, ktorý ten starý nahradí. Čim viac je ten nový sektor novátorský, tým je dlhšie obdobie a prepad medzi investíciami do starých nahradený novými.

Inovácie sú pohonnou jednotkou našej existencie.

Nepravidelnosť  inovácií a zmeny v sektoroch sú jedným z najvýznamnejších dôvodov vzniku recesií. Inovácie nie sú predikovateľné a pokiaľ dochádza k absencii inovácií, je riziko recesie vysoké.

Veľmi výrazným prvkom na udržanie inovatívneho prostredia a záujmu tvoriť je dlhodobosť a stabilita ekonomík. Časté zmeny v dlhodobom plánovaní vládnych ekonomík má vplyv na vývoj inovácií a ich vzostup.

 

Ako zabrániť recesiám?

Aktuálne nemáme nástroje, ktoré vedia zabrániť ich vzniku. Ako ich teda vieme aspoň zmierniť? Určite to už dnes vieme. Hlavným smerom by mala byť podpora podnikateľského prostredia podporou projektov, ktoré majú ekonomický aj ľudský význam. Veľmi dôležitým a vnímaným cieľom je skvalitňovanie životného prostredia.

Myslieť nielen lokálne, ale aj globálne. Vytýčiť si ciele a stanoviť plán. Uskromniť sa a pochopiť, že nemôžeme mať veštci všetko, dnes to už možné nie je. Spolupatričnosť silne ekonomicky vyspelých regiónov s tými slabšími.

Plánovanie tak často zaznávané kvôli predchádzajúcej éry komunizmu bude zažívať renesanciu, pretože jedine plánovanie dokáže obmedziť neobmedzené čerpanie zdrojov, ktoré sú limitované.

 

 

Zdroje:
Aaronson, Daniel a Ellen R. Rissman; Daniel G. Sullivan. „Posúdenie zotavenia bez zamestnania.“ Ekonomické perspektívy. Leto 2004.

About Author

Vladimír Orth

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings