Články z UnitedLife na tému Životné prostredie


Ako súvisia recesie s inováciami

Čítanie na 5 min. Krízy vznikajú a zároveň zanikajú. Je to kolobeh, ktorý je našou súčasťou od nepamäti. Navzájom súvisiace obdobia štádií ekonomiky, kedy obdobie konjunktúry (rastu) striedajú obdobia recesie (poklesu).