Enviro a eko EXTRA Veda a technika

Kto a čo najviac znečisťuje vzduch v Európe? Doprava je až na treťom mieste (infografika)

  • 10 marca, 2021
  • 1 min read
Kto a čo najviac znečisťuje vzduch v Európe? Doprava je až na treťom mieste (infografika)

Portál Euractiv.sk zverejnil pôsobivú infografiku, ktorá objasňuje zdroje znečistenia ovzdušia oxidom uhličitým CO₂ v Európe.

„Najviac emisií skleníkových plynov v EÚ produkujú nemecké a poľské uhoľné elektrárne. No v posledných rokoch sa do TOP10 dostali aj dopravné spoločnosti,“ uvádza Euractiv a opiera sa pritom o údaje z roku 2019 od European Environmental Agency.

Prvá polovica infografiky je venovaná konkrétnym znečisťovateľom ovzdušia, zatiaľ čo druhá poukazuje na zdroje emisií CO₂.

 

INZERCIA

INZERCIA

About Author

Erik Stríž