Erik Stríž

Erik Stríž
Freelancer a novinár na voľnej nohe, na UnitedLife.sk pracujem ako autor a editor. V médiách pracujem od roku 2007 ako recenzent elektroniky, od 2010 aj ako motoristický novinár. Od roku 2014 som aktívnym dobrovoľníkom a osobným asistentom pri práci s telesne, duševne a mentálne hendikepovanými v DSSPKM a Tu sme doma, o.z.
Bratislava, Slovensko