Osobnosti

Isaac Asimov zomrel pred 28 rokmi. Poznáte dielo tohto výnimočného človeka?

Počas života napísal vyše 500 kníh a viac ako 90-tisíc článkov a listov, čím sa zaraďuje medzi najplodnejších autorov histórie.
Vydané 7. apríla 2020 / Autor / Obsahuje tieto témy: , , , ,

Freelancer, novinár na voľnej nohe a špecialista na WordPress | Bratislava, Slovensko

Pre UnitedLife.sk pracujem ako autor a editor. V médiách pracujem od roku 2007 ako recenzent elektroniky, od 2010 aj ako motoristický novinár. Podstatnou súčasťou mojej práce je od roku 2014 aktívna dobrovoľnícka práca s telesne, duševne a mentálne hendikepovanými v DSSPKM a Tu sme doma, o.z.

Na stránkach UnitedLife.sk ste sa mohli dočítať o niekoľkých zaujímavých a inšpiratívnych ľuďoch. Pripomeňme si Tomáša Baťu, T.G. Masaryka, Jana Wericha, ale aj Tonyho Achmata či Karla Čapka.

Na 6. apríla, pripadá výročie úmrtia osobnosti menom Isaac Asimov. Väčšina ľudí ho pozná ako autora sci-fi románov, medzi inými Ja, Robot z roku 1950. V skutočnosti tento človek napísal priam neuveriteľne veľa, dovedna viac ako 500 titulov a vyše 90-tisíc článkov a listov. Hľadať súčasného autora s takou produktivitou by sme hľadali asi márne, no ani v minulosti sa nejednalo o nič bežné.

 


Isaac Asimov sa narodil do židovskej rodiny 2. januára 1920 v Ruskej sovietskej federatívnej socialistickej republike a keď mal tri roky, jeho rodičia emigrovali do Spojených štátov. Vyrastal v Brooklyne, rodičia viedli obchod so zmiešaným tovarom a už od mala sa prejavoval ako nadané dieťa. Napríklad ako päťročný vedel čítať, vo veku jedenásť rokov písal sci-fi príbehy a niektoré časopisy začali tieto jeho príbehy vydávať.

Asimov však nevyštudoval žurnalistiku alebo humanitné vedy, ako by sa mohlo zdať, že sa bude jeho život uberať. Vyštudoval na Columbijskej Univerzite v roku 1939 a v roku 1948 získal titul Ph.D. v oblasti chémie. Zaujímavosťou je, že hoci sa hneď po získaní titulu zamestnal na Univerzite v Bostone, prvých desať rokov mu formálne nevyplácali plat. Očividne ho nepotreboval, pretože už v tomto čase bol úspešným autorom.

 

INZERCIA

 

Inzercia

„Asimovovu kariéru môžeme rozdeliť na niekoľko časových úsekov. V jeho začiatkoch dominovala sci-fi tvorba, ktorá začala poviedkami v roku 1939. To trvalo do roku 1958, kedy bol vydaný román The Naked Sun. Nasledovalo obdobie populárno-vedeckých prác, občas doplnených vedeckou fantastikou. V ďalšom štvrťstoročí napísal iba štyri vedecko-fantastické romány. Od roku 1982 datujeme druhú časť jeho vedecko-fantastickej tvorby, ktorá začala vydaním Foundation’s Edge. Odvtedy až do smrti napísal množstvo pokračovaní jeho predchádzajúcich románov snažiac sa prepojiť ich do jedného celku.“ (zdroj)

V roku 1942 začal s písaním poviedok o Foundation („Nadácia“), ktoré neskôr vyšli ako Foundation Trilogy: Foundation (1951), Foundation and Empire (1952) a Second Foundation(1953). Hovoria o zrútení a znovuvytvorení galaktickej ríše vo vesmíre.  (zdroj)

Vo svojom diele Run-Around z roku 1942 publikoval svoju predstavu o robotoch ako o nadradenej rase, ktorú vďaka diktatúre budeme môcť ovládať. Mnohé poviedky o robotoch vyšli v zbierke I, Robot (1950). V Run-Around sformuloval tri zákony robotiky, ktorými sa mali riadiť roboty a inteligentné stroje. (zdroj)

Jedná sa o tieto tri zákony, ktoré sa za desaťročia stali akýmsi logickým oporným pilierom celého sci-fi žánra:

  • Robot nesmie ublížiť človeku alebo svojou nečinnosťou dopustiť, aby mu bolo ublížené.
  • Robot musí poslúchnuť človeka, okrem prípadov, keď je to v rozpore s prvým zákonom.
  • Robot sa musí chrániť pred poškodením, okrem prípadov, keď je to v rozpore s prvým alebo druhým zákonom.

Neskôr Asimov v diele Robots and Empire vydal ďalší nultý zákon robotiky s nasledovným znením:

  • Robot nesmie ublížiť ľudstvu a ani svojou nečinnosťou dopustiť, aby ľudstvu bolo ublížené

 

Neboli to však iba sci-fi knihy a poviedky, ktorými Asimov obohatil svet. Symbolicky od roku 1957, kedy bol vypustený Sputnik, prvá umelá družica Zeme, sa venoval predovšetkým písaniu vedeckých článkov. Vďaka tejto tvorbe sa stal z Amisova významný popularizátor vedy, azda jeden z prvých v novodobej histórii ľudstva.

Zomrel mimoriadne nešťastnou súhrou okolností. Keď mu v roku 1983 voperovali bypass srdca, priamo na operačnej sále bol nakazený vírusom HIV. Pre neskoršie zdravotné komplikácie vyplývajúce z AIDS zomrel v 6. apríla 1992. Asimov bol dvakrát ženatý a mal dve deti – syna a dcéru.

 

Ďalšie historické udalosti pripadajúce na 6. apríla:

  • 885 – zomrel svätý Metod, slovanský vierozvestca, prvý arcibiskup na území Slovenska (* 815)
  • 1490 – zomrel Matej Korvín, uhorský kráľ (* 1440)
  • 1814 – Napoleon Bonaparte abdikoval a následne bol vyhnaný do exilu na ostrove Elba
  • 1973 – štart kozmickej sondy Pioneer 11

 

 

Pokračujte na ďalší príspevok »