Články z UnitedLife na tému Veda


Online identita: bezpečnosť je dôležitá, ako sa chrániť?

Každodenným využívaním internetu po sebe zanechávame veľké množstvo digitálnych stôp. Vytvorili sme si kvantum online identít počnúc od tých zanedbateľných až po tie, ktoré sú previazané s našou skutočnou identitou. Preto sa natíska otázka či nám môže byť online identita odcudzená, a ako sa voči potenciálnym útokom chrániť?

Všetci sme klamári, ale to nevadí, veda nás ospravedlňuje.

Možno chceme zmeniť realitu podľa našich predstáv či vyzerať v očiach druhých lepšie alebo sa len hanbíme povedať pravdu. Existuje mnoho variant, prečo si v rôznych situáciách dopomáhame klamstvom. Vynára sa, však, otázka či neklameme len preto, že môžeme.

Deti nemajú, ani nechcú. Sú v živote nešťastnejší?

Jedni ich považujú za zmysel života, iným vyhovuje život bez nich. Ak niekto deti nechce, často sa v spoločnosti stretne s varovaním pred nešťastným, neplnohodnotným a osamelým životom. Posledné výskumy tieto tvrdenia vylučujú. Šťastní môžete byť aj bez detí.