EXTRA Veda a technika

21 mimoriadnych faktov o Zemi za 4 minúty

 • 1 decembra, 2020
 • 4 min read
21 mimoriadnych faktov o Zemi za 4 minúty

Zamysleli ste sa niekedy nad planétou, na ktorej žijeme? Zemou? Nad tým, aká je vlastne veľká a alebo koľko váži? Alebo či sú zatmenia Slnka aj na iných planétach? Alebo prečo máme prestupný rok.

Pre všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť niečo nové, je tu 21 zaujímavých faktov o našej fantastickej planéte.

 1. Zem podľa odhadov váži takmer 6 septiliónov kilogramov, a to číslo vyzerá mimoriadne: 5 974 000 000 000 000 000 000 000 kilogramov. Pre zaujímavosť, to je asi tak 55 triliónov modrých veľrýb, najťažších zvierat na planéte.
 2. Na rozdiel od všeobecného presvedčenia, dokončenie jednej rotácie Zemi netrvá presne 24 hodín, ale 23 hodín, 56 minút a 4 sekundy – astronómovia to nazývajú hviezdny alebo siderický deň.
 3. Rok na Zemi nemá presne 365 dní, 365,2564 dňa. Každý rok sa teda nazbiera o 0,2564 dňa viac, čo je dôvod, prečo sa raz za štyri roky pridáva jeden deň k februáru – takýto rok nazývame prestupný.
 4. Rotácia Zeme sa postupne spomaľuje. Spomaľuje sa však tak pomaly (približne 17 milisekúnd za sto rokov), že potrvá asi 140 miliónov rokov, kým deň na Zemi potrvá 25 hodín.
 5. Zaujímalo vás niekedy, prečo ľudia nazývajú Zem modrou planétou? Je to preto, že 70% zemského povrchu je pokrytých vodou a z jedného pohľadu na Tichý oceán dokonca vyzerá, že ju tvorí voda prakticky celú:
 6. Zo 70% vody pokrývajúcej Zem sú iba 3% pitnej, ďalších 97% je slaná nepitná voda.
 7. Z celkovo 3% pitnej vody na Zemi je sa viac ako 2% nachádza v ľadových vrstvách a ľadovcoch a v jazerách a riekach je to menej ako jedno percento.
 8. Zem je vďaka svojmu vodnému povrchu výborným vesmírnym zrkadlom a je ju preto vidieť do obrovských vzdialeností presahujúcich viditeľnosť ostatných planét.
 9. Zem sa skladá z 3 rôznych vrstiev: Kôra, plášť a jadro. A každá z týchto troch rôznych vrstiev je zložená z rôznych prvkov.
 10. Chemické zloženie zemskej kôry a pomer hmotností jednotlivých prvkov sa líšia v závislosti od toho, či sa jedná o kontinentálnu alebo oceánsku kôru. Spriemerovane však vychádza, že až 46% z jej celkovej hmotnosti je tvorených kyslíkom, z 27,8% kremíkom, 8,1% hliníkom, 5,0% železom, 3,6% vápnikom
 11. Vonkajšia vrstva jadra Zeme je považovaná za kvapalnú, zatiaľ čo vnútorná vrstva jadra je považovaná za pevnú látku horúcu ako Slnko!
 12. Zem je jedinou planétou v našej slnečnej sústave, ktorá nie je pomenovaná ani po gréckom ani po rímskom bohu. Názov Zem pochádza z kombinácie starej angličtiny a germánčiny a je odvodený od výrazov „eor (th) e“ a „ertha“, čo znamená „zem“.
 13. Zem je jedinou planétou v našej slnečnej sústave, ktorá má vodu vo všetkých troch svojich formách (kvapalina, pevné skupenstvo Až a plyn).
 14. Až jedna tretina povrchu Zeme je čiastočne alebo úplne pustá.
 15. Zem je zasiahnutá bleskom 100-krát za sekundu – to je 8,6 milióna -krát za deň!
 16. Zem je jediným miestom v našej slnečnej sústave, kde môže dôjsť k zatmeniu Slnka – to preto, že ho zakrýva Mesiac, ktorý je zhodou okolností tak veľký a vzdialený od Slnka a Zeme, že sa ich disky dokonale prekrývajú.
 17. Kráľovná Spojeného kráľovstva je zákonným vlastníkom jednej šestiny zemského povrchu!
 18. Zem v skutočnosti nemá guľatý tvar – je geoidná. Je to preto, že zaoblený tvar má mierne vydutie smerom k rovníku, čo je spôsobené rotáciou Zeme. Ak ste ale na internete videli tento slávny obrázok, vedzte, že to nie je skutočný tvar Zeme, ale iba vizuálna interpretácia rozdielov v gravitácii zverejnená v rámci projektu GRACE od NASA:
 19. Aj keď život (ako ho poznáme) existuje na Zemi iba 150 – 200 miliónov rokov, predpokladá sa, že samotná Zem je stará asi 4,5 miliardy rokov.
 20. Zem je naklonená na zhruba na 66 stupňov, čo je dôvod, prečo máme ročné obdobia. Pri časti obehu okolo Slnka je k nemu viac naklonená jedna strana, pri inej časti obehu zasa iná strana.
 21. Priemer Zeme je  12 742 kilometrov. Je to však iba priemerné číslo, pretože zatiaľ čo na niektorých miestach na planéte sú oceánske dná, na iných hory. Pre zaujímavosť, priemerný priemer Marsu je 6 779 km a Mesiaca 3 474 km.

INZERCIA
About Author

Redakcia UnitedLife

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings