EXTRA feed Iné Lifestyle Ľudia Na zamyslenie Newsletter Slovensko Svet Zdravie

9 overených tipov, ako žiť s bipolárnou osobou

  • 27 decembra, 2021
  • 7 min read
9 overených tipov, ako žiť s bipolárnou osobou

Bipolárna porucha, predtým známa ako manická depresia, je charakterizovaná príznakmi intenzívnych zmien nálady alebo „epizód nálad“. Tie sa pohybujú od vysokých „zdvihov nálady“ po nízke „klesania“. Obdobia energického alebo povzneseného správania sú známe ako manické epizódy. A smutné alebo beznádejné časy sú známe ako depresívne epizódy.

V závislosti od typu bipolárnej poruchy môže každá manická alebo depresívna epizóda trvať hodiny až roky.

 

Ilustračná fotografia (osoba s bipolárnou poruchou). Zdroj: discoverymood.com

Existujú tri typy bipolárnej poruchy, z ktorých každý sa vyznačuje závažnosťou a dĺžkou epizódy nálady.

Bipolárna porucha I
Bipolárna porucha II
Cyklotymická porucha

 

Príznaky bipolárnej poruchy sú zvyčajne zvládnuteľné správnymi liekmi. Avšak žiť s niekým postihnutým týmto stavom môže byť náročné. Táto osoba môže mať pocit, že súčasne podporovať svojho milovaného a zároveň si zachovať duševné zdravie je neprekonateľnou výzvou.

Či už je to manželský partner, dieťa, rodič alebo blízky priateľ, interakcia s niekým s bipolárnou poruchou môže byť niekedy náročná. Niekedy môže byť ťažké vedieť, či budete zdieľať smiech a úsmevy počas manickej epizódy, alebo či budete musieť ponúknuť podporu a empatiu počas depresívnej epizódy.

Inzercia

 

Ilustračná fotografia (podpora v partnerskom vzťahu, kde má partner bipolárnu poruchu). Zdroj: helpguide.org

Nasledujúce tipy vám môžu pomôcť postarať sa o seba a zároveň pokračovať v podpore ľudí s bipolárnou poruchou

Či už spolu žijete alebo nie, tieto nápady môžu pomôcť zlepšiť vaše vzťahy a podporiť pozitívnejšie interakcie.

 

1. Starostlivosť o seba je prvoradá

Môže byť ťažké ponúknuť podporu, ktorú váš milovaný potrebuje, ak sa na to necítite. Okrem iných tipov na starostlivosť o seba sa uistite, že jete zdravo, pravidelne cvičíte, dobre spíte a cvičíte všímavosť a koncentráciu mysle (napr. výber a selekciu myšlienok).

 

2. Prijmite danú osobu aj s poruchou

Pochopte, že tí, ktorí žijú s bipolárnou poruchou, sa z toho nemôžu jednoducho „vykašľať“ alebo „pozrieť sa na svetlú stránku“. Prijmite, že bipolárna porucha je skutočným a pretrvávajúcim problémom, ktorý je najčastejšie spôsobený chémiou mozgu alebo inými faktormi, ktoré sú mimo kontroly tých, ktorí sú ovplyvnení týmto stavom. Inými slovami, nehnevajte sa na osobu a nerozčuľujte sa nad samotnou poruchou. Nájdenie prijatia môže byť ťažké, ale môže to byť aj prvý krok k trvalému a zdravému uzdraveniu pre vás aj vášho milovaného.

 

Ilustračná fotografia (cirkus za volantom). Zdroj: uk.motor1.com

3. Zabezpečte ochranné prvky

Je dôležité chrániť svoju fyzickú a finančnú bezpečnosť. Napríklad, ak sa jazda vašej milovanej osoby stáva riskantnou počas manickej epizódy, potom trvajte na šoférovaní alebo odmietnite byť spolujazdcom v jej aute.

Veľkým problémom môžu byť aj peniaze. Ak ste pri platení nájomného alebo účtov závislí na svojej milovanej osobe, zabezpečte si platbu vopred. Nastavte si automatické vklady z účtu, ku ktorému nie je jednoduchý prístup, alebo ak financie pochádzajú od tretej strany, dohodnite sa, že dostanete peniaze priamo od nej. Ak máte prístup k spoločným účtom, zvážte umiestnenie limitov na nákupy kreditnými kartami alebo výbery hotovosti.

Prieskumy uvádzajú, že ľudia s bipolárnou poruchou majú takmer dvakrát vyššiu pravdepodobnosť, že budú prepustení z práce, takže je dôležité mať pripravený plán finančnej stability.

 

4. Pripojte sa k skupine podpory

Či už je to na webovej stránke alebo na sociálnych médiách, k dispozícii je široký výber skupín podpory. Môžete si prečítať množstvo užitočných tipov od ľudí, ktorí sa nachádzajú v podobnej situácií, prípadne sa anonymne poradiť.

 

5. Cvičte všímavosť

Nezanedbávajte svojho ducha. Mnoho ľudí, ktorí sledujú rozvoj bipolárnej poruchy u milovanej osoby, cíti vinu alebo hanbu, pretože si myslia, že ich činy (alebo ich nedostatok) mohli spôsobiť, že osoba ochorela. To je, ale skutočný nezmysel – bipolárna porucha je stav spôsobený biológiou mozgu so silným genetickým základom. Uvoľnite sa od bremena, ktoré nesiete; neurobili ste nič zlé.

Pochopenie, že bipolárna porucha je zdravotný stav a nikto za to nemôže, vám pomôže prekonať ťažké časy.

Nedostatočný prehľad a nedostatok sebauvedomenia o povahe stavu sú veľmi častými príznakmi manického štádia bipolárnej poruchy. Mnoho ľudí nemá schopnosť pochopiť, čo je zlé, kým sú v tomto stave. Nie je to ich chyba. Počkajte, kým mánia prejde, aby ste sa mohli porozprávať o liečbe. To je tiež ten správny čas vyjadriť, ako ste sa počas tohto obodobia cítili aj vy.

 

Ilustračná fotografia (výlet s priateľmi). Zdroj: room-matehotels.com

6. Nájdite si čas pre seba

Starostlivosť o seba je nevyhnutná, ale tiež si vyžaduje čas. Či už to znamená ísť na víkend s priateľmi na výlet alebo si jednoducho vyčleniť pár nocí v týždni na omladenie, fyzické odstránenie sa zo svojich rutinných životných podmienok vám môže pomôcť načerpať nové sily.

 

7. Čítajte si o bipolárnej poruche

Nájdite si čas na štúdium a pochopenie bipolárnej poruchy. Ak sa vybavíte relevantnými znalosťami, pomôže vám to lepšie reagovať na potreby vašich blízkych. Pochopením spúšťačov udalostí bipolárnej nálady a upokojujúcich stratégií sa tiež môžete vyhnúť problematickým situáciám a ponúknuť podporu potrebnú na potlačenie depresívnych epizód.

 

Ilustračná fotografia (partner ponúkajúci pomoc). Zdroj: achieveconcierge.com

8. Nastavte limity

Zistite, kde leží vaša hranica. Urobíte, čo môžete, ale po určitom bode sa musíte rozhodnúť chrániť sa. Od začiatku svojmu milovanému veľmi jasne povedzte, aké hranice sa absolútne nedajú prekročiť, ak chce vašu neustálu podporu.

 

9. Doprajte si dostatok odpočinku

Spánok je obzvlášť dôležitý, najmä ak vás mánia vášho milovaného obťažuje každú hodinu. Ak nespíte dobre, budete menej pripravení čeliť výzvam, ktoré predstavuje bipolárna porucha.

 

About Author

Natália Jančušková

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings