Čítanie na 4 min.

Poznáte Schumannovu rezonanciu a jej vplyv na ľudské zdravie?


Ako hodnotíte tento príspevok?

Priemerné hodnotenie 0 / 5. 0

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, ako magnetické pole Zeme ovplyvňuje naše telo a myseľ?

V tomto článku preskúmame Schumannovu rezonanciu a jej potenciálne prínosy pre naše zdravie.

 

Elektromagnetické pole

Elektromagnetické pole je oblasť priestoru naplnená magnetickou a elektrickou energiou.

Elektromagnetické polia sú všade.

Vysokofrekvenčné elektromagnetické žiarenie, ako napríklad röntgenové a gama žiarenie, je „ionizujúce“ a môže byť pre ľudí škodlivé, zatiaľ čo viditeľné svetlo, ktoré je nízkofrekvenčným elektromagnetickým žiarením alebo „neionizujúce“, sa považuje za bezpečné pre ľudí alebo dokonca aj liek na niektoré ľudské choroby.

Zemské jadro ako súčasť našej atmosféry nazývanej magnetosféra vytvára veľké, nízkofrekvenčné elektromagnetické pole.

 

Neustála elektrická aktivita okolo Zeme

V dôsledku slnečného žiarenia sa jednotlivé elektróny uvoľňujú z inak neutrálnych atómov plynu a vytvárajú kladne nabité ióny.

Vďaka tomu je ionosféra vodivá a schopná zachytávať elektromagnetické vlny.

Medzi zemou a ionosférou sa nachádza elektromagnetická dutina, inak povedané vertikálny tok prúdu, obsahujúci obrovský elektrický náboj.

Okolo Zeme sa v ktoromkoľvek časovom období vyskytuje približne dvetisíc bleskových búrok, ktoré vyprodukujú približne 50 bleskov každú sekundu.

To zodpovedá za veľkú časť nameraného prietoku v tejto elektromagnetickej dutine.

Znamená to, že medzi povrchom Zeme a ionosférou existuje veľká elektrická aktivita.

Časť z toho je vo forme stojatých vĺn elektriny.

Tieto stojaté vlny sú známe ako Schumannove rezonancie.

Čo je Schumannova rezonancia?

Schumannova rezonancia je teda prirodzená elektromagnetická frekvencia generovaná magnetickým poľom Zeme.

Za objav vďačíme nemeckému fyzikovi menom Winfried Otto Schumann, ktorý v roku 1952 ako prvý predpovedal existenciu týchto rezonancií v zemskej atmosfére.

Schumannova rezonancia je slabý elektromagnetický signál s amplitúdou len niekoľko mikrovoltov na meter.

Táto prirodzená rezonancia vzniká odrazom elektromagnetických vĺn medzi zemským povrchom a ionosférou, čím sa vytvára sférický vlnovod.

Tieto frekvencie kolíšu v závislosti od geografickej polohy, bleskov, slnečných erupcií, atmosférickej ionizácie a denných cyklov.

 

Aká frekvencia je najpriaznivejšia?

Schumannova rezonancia nie je pevná frekvencia, ale priemerný počet globálnych meraní.

Primárna frekvencia Schumannovej rezonancie je okolo 7,83 Hz a má niekoľko harmonických frekvencií, vrátane 14,07 Hz, 20,25 Hz, 26,41 Hz a 32,45 Hz.

Frekvencia 7,83 sa nazýva tlkot srdca matky Zeme.

Je to hlavná vysielacia frekvencia pre naše telo, myseľ a bunky.

 

Ovplyvňuje Schumannova rezonancia ľudí?

Schumannova rezonancia je rozhodujúca pre udržanie rovnováhy a stability zemského elektromagnetického prostredia.

Je tiež spojená s normálnym fungovaním ľudského mozgu a tela.

Schumannova frekvencia 7,83 Hz pozitívne ovplyvňuje ľudské zdravie a pohodu.

Súvisí so zlepšenými kognitívnymi funkciami, zníženým stresom a úzkosťou, zvýšenou imunitou, funkciou spánku, a množstvom ďalších vecí.

 

 

Mozgové vlny

Schumannove rezonancie sa prejavujú na niekoľkých frekvenciách súvisiacich s mozgovými vlnami a môžu vyjadrovať rôzne stavy vedomia, ako sú: beta, alfa, delta, theta a gama vlny.

Zmeny v týchto frekvenciách sú spojené so správaním a fyziologickými zmenami.

Tieto vlny udržiavajú vnútorné hodiny nášho tela a ovplyvňujú spánkový režim a hormonálnu sekréciu.

 

Alfa mozgové vlny (8-12 Hz) naznačujú uvoľnený stav mysle a pripravenosť na učenie.

Sú prítomné počas spánku a ľahkého meditačného stavu mysle.

 

Mozgové vlny Theta (4-7 Hz) sú spojené s hlbokou meditáciou a hlbším stavom mentálnej koncentrácie a snívania.

Sú spojené so znížením stresu, hlbokým učením a intuíciou.

 

Gama vlny (25-60 Hz) sú úzko spojené s multitaskingovými procesmi, ako je modulované vnímanie a vedomie.

 

Beta vlny (12-25 Hz) súvisia s kognitívnym stavom vedomia a vonkajším svetom.

Predstavujú bdelosť, rozhodovanie a pripravenosť sústrediť sa.

 

Delta vlny (0-4 Hz) sú prítomné počas najhlbšej meditácie a spánku bez snov.

Delta vlny stimulujú liečebné procesy v tele, pretože spúšťajú produkciu rastového hormónu, ktorý je spojený s hojením a regeneráciou.

 

Zaujímavá je skutočnosť, že frekvencia Schumannovej rezonancie (7,83 Hz) spadá medzi mozgovú vlnu alfa a mozgovú vlnu theta.

Medzi piatimi typmi mozgových vĺn je alfa mozgová vlna v strede a je spojená s relaxáciou.

Nie je žiadnym prekvapením, že táto frekvencia nám pomáha cítiť sa uvoľnene a uľahčuje stav vedomia a otvoreného intuitívneho učenia.

 

V ďalšom pokračovaní článku si priblížime niektoré vedecky dokázané výhody Schumannovej rezonancie.

 

Ako hodnotíte tento príspevok?

Priemerné hodnotenie 0 / 5. 0