Čítanie na 4 min.

Existuje rozdiel medzi mužským a ženským mozgom? Veda má odpovede.


Vydané: 13. mája 2019 | Autor:
, , , , , ,

Ako hodnotíte tento príspevok?

Priemerné hodnotenie 0 / 5. 0

Ak si myslíte, že ženy majú menší mozog ako muži kvôli svojmu pohlaviu, čítajte ďalej. A mali by ste pokračovať aj v prípade, že si myslíte presný opak.

 

Vzhľad mozgu neprezradí nič

Akého pohlavia je mozog? Mužský, ženský alebo iný? Najprv chceme vedieť to, či sa mužský a ženský mozog od seba líšia po vizuálnej a makroskopickej stránke. Magazín Quarks sa pýtal neuroanatomika, ktorý mozog ukázal filmárom „naživo“.

„Tu vidíme mozog darcu, ktorý bol čiastočne očistený od mozgových blán. Keby som vám mal povedať, či sa jedná o mužský alebo ženský mozog, na základe tejto makroskopie to nemôžem určiť,“ tvrdí špecialista vo videu.

Ani veľkosť mozgu nie je to, čo by mohlo napovedať o jeho „pohlaví“. Tú totiž ovplyvňujú predovšetkým telesné proporcie jeho nositeľa.

 

 

Ako to teda vyzerá vo vnútri mozgu? Je možné nájsť odpovede na otázky o pohlaví práve tu? Sú viditeľné rozdiely?

Uprostred mozgu sa nachádza takzvané kalózne teleso, ktoré majú ženy často rozvinutejšie a širšie. Muži ho majú skôr sploštené, ale ani to nie je pravidlom. Špecialista ukazuje druhý mozog od darcu, ktorým bola žena a v ňom je kalózne teleso rovnako sploštené ako v mužskom mozgu. Na základe týchto štruktúr teda nevie vedec jednoznačne určiť, či sa jednalo o muža alebo ženu.

Na internete sa dnes môžete dopátrať k pôsobivému množstvu štúdií, ktoré sa venujú anatomickej rozdielnosti medzi mozgom muža a ženy. Quarks však pripomína štúdiu, ktorá všetky prechádzajúce spracovala a jej výsledkom bolo, že mozgy oboch pohlaví majú viac v skutočnosti spoločných čŕt ako rozdielov.

 

Hormóny a 3D obrazy

Vzhľad mozgu a jeho vnútorná štruktúra ale nie sú všetkým, čo by sme si mali všímať. Mali by sme hodnotiť aj jeho fungovanie, ktoré sa dá vo veľkej miere odhaliť prostredníctvom jednoduchých testov.

Ženy sú údajne vo všeobecnosti komunikatívnejšie a muži majú obyčajne lepšiu priestorovú predstavivosť. Táto schopnosť sa overuje prostredníctvom takzvaného testu mentálnej rotácie, kedy sa na vzorovom obrázku vyskytuje trojrozmerný objekt a na ďalších odlišné postavenia rovnakého a iného objektu. Úlohou testovaného je identifikovať, ktoré z obrázkov sú totožné so vzorovým objektom.

Zaujímavé je, že správne obrazy identifikujú väčšinou muži. A ešte zaujímavejšie je, že výsledky ženských respondentov sa líšia v závislosti od ich cyklu.

 

Zo snímkov magnetickej rezonancie môžeme zistiť, že funkčnosť mozgu sa mení vplyvom hormónov. Hormóny majú vôbec mimoriadne významný vplyv na mozog i osobnosť, ktorú v ňom nosíme. V prenatálnom štádiu výrazne ovplyvňujú samotný vývoj mozgu.

Vplyv hormónov na funkcie mozgu je obzvlášť výrazná u žien počas cyklu, keď pribúda estrogénu a neskôr progesterónu. Skúmaním účinkov estrogénu sa zistilo, že keď ho je málo, aktivita a tiež správanie osoby je viac „mužské“, teda že sa ženy vtedy viac podobajú na opačné pohlavie.

Keď má žena menštruáciu, pracuje jej mozog pod väčším vplyvom testosterónu než v iné dni.

Magnetická rezonancia dokáže odhaliť rozdiely medzi aktivitou mozgu muža a ženy.

 

Transsexuáli majú všetko

Pre vedcov sa v priebehu posledných rokoch stali mimoriadne zaujímavými transsexuáli. Ich genderová identita sa nezhoduje s pohlavím, ktoré im bolo určené v čase, keď ešte ani neboli na svete. Môžeme nájsť biologické znaky genderovej identity priamo v mozgu? Aby sa to zistilo, merajú sa napríklad reakcie mozgu na hlasy.

 

Na snímkach z magnetickej rezonancie vidíme, že pri rozpoznávaní hlasov je mozgu aktívna oblasť v auditívnom kortexe, čo je oblasť zodpovedná za sluch a tiež za spracovanie hlasu. Keď bola cez MRI sledovaná transžena, teda biologický muž, bolo zistené, že u tejto osoby sú aktívne lokality mozgu typické pre ženy i pre mužov. Podľa týchto meraní sa teda nedá jednoznačne určiť, akého pohlavia táto osoba je.

Hoci sú medzi mozgovou aktivitou viditeľnou cez MRI medzi mužmi a ženami rozdiely, takisto sú pozorované prechody.

 

Doterajšie zistenia teda vedú k zhodnoteniu, že mozog nemá výhradné mužské a ženské prednastavenie, ale jedná sa o komplexný celok, ktorého fungovanie je ovplyvňované rôznymi faktormi, okrem iného aj spomínanými hormónmi. Mení sa aj v závislosti od prostredia, skúsenosťami a učením.

 

Zdroj témy: Quarks & Videacesky.cz

 

Ako hodnotíte tento príspevok?

Priemerné hodnotenie 0 / 5. 0