EXTRA Veda a technika Zdravie

Existuje rozdiel medzi mužským a ženským mozgom? Veda má odpovede.

  • 13 mája, 2019
  • 5 min read
Existuje rozdiel medzi mužským a ženským mozgom? Veda má odpovede.

Ak si myslíte, že ženy majú menší mozog ako muži kvôli svojmu pohlaviu, čítajte ďalej. A mali by ste pokračovať aj v prípade, že si myslíte presný opak.

 

Vzhľad mozgu neprezradí nič

Akého pohlavia je mozog? Mužský, ženský alebo iný? Najprv chceme vedieť to, či sa mužský a ženský mozog od seba líšia po vizuálnej a makroskopickej stránke. Magazín Quarks sa pýtal neuroanatomika, ktorý mozog ukázal filmárom „naživo“.

„Tu vidíme mozog darcu, ktorý bol čiastočne očistený od mozgových blán. Keby som vám mal povedať, či sa jedná o mužský alebo ženský mozog, na základe tejto makroskopie to nemôžem určiť,“ tvrdí špecialista vo videu.

Ani veľkosť mozgu nie je to, čo by mohlo napovedať o jeho „pohlaví“. Tú totiž ovplyvňujú predovšetkým telesné proporcie jeho nositeľa.

INZERCIA

 

 

INZERCIA

Ako to teda vyzerá vo vnútri mozgu? Je možné nájsť odpovede na otázky o pohlaví práve tu? Sú viditeľné rozdiely?

Uprostred mozgu sa nachádza takzvané kalózne teleso, ktoré majú ženy často rozvinutejšie a širšie. Muži ho majú skôr sploštené, ale ani to nie je pravidlom. Špecialista ukazuje druhý mozog od darcu, ktorým bola žena a v ňom je kalózne teleso rovnako sploštené ako v mužskom mozgu. Na základe týchto štruktúr teda nevie vedec jednoznačne určiť, či sa jednalo o muža alebo ženu.

Inzercia

Na internete sa dnes môžete dopátrať k pôsobivému množstvu štúdií, ktoré sa venujú anatomickej rozdielnosti medzi mozgom muža a ženy. Quarks však pripomína štúdiu, ktorá všetky prechádzajúce spracovala a jej výsledkom bolo, že mozgy oboch pohlaví majú viac v skutočnosti spoločných čŕt ako rozdielov.

 

Hormóny a 3D obrazy

Vzhľad mozgu a jeho vnútorná štruktúra ale nie sú všetkým, čo by sme si mali všímať. Mali by sme hodnotiť aj jeho fungovanie, ktoré sa dá vo veľkej miere odhaliť prostredníctvom jednoduchých testov.

Ženy sú údajne vo všeobecnosti komunikatívnejšie a muži majú obyčajne lepšiu priestorovú predstavivosť. Táto schopnosť sa overuje prostredníctvom takzvaného testu mentálnej rotácie, kedy sa na vzorovom obrázku vyskytuje trojrozmerný objekt a na ďalších odlišné postavenia rovnakého a iného objektu. Úlohou testovaného je identifikovať, ktoré z obrázkov sú totožné so vzorovým objektom.

Zaujímavé je, že správne obrazy identifikujú väčšinou muži. A ešte zaujímavejšie je, že výsledky ženských respondentov sa líšia v závislosti od ich cyklu.

 

Zo snímkov magnetickej rezonancie môžeme zistiť, že funkčnosť mozgu sa mení vplyvom hormónov. Hormóny majú vôbec mimoriadne významný vplyv na mozog i osobnosť, ktorú v ňom nosíme. V prenatálnom štádiu výrazne ovplyvňujú samotný vývoj mozgu.

Vplyv hormónov na funkcie mozgu je obzvlášť výrazná u žien počas cyklu, keď pribúda estrogénu a neskôr progesterónu. Skúmaním účinkov estrogénu sa zistilo, že keď ho je málo, aktivita a tiež správanie osoby je viac „mužské“, teda že sa ženy vtedy viac podobajú na opačné pohlavie.

Keď má žena menštruáciu, pracuje jej mozog pod väčším vplyvom testosterónu než v iné dni.

Magnetická rezonancia dokáže odhaliť rozdiely medzi aktivitou mozgu muža a ženy.

 

Transsexuáli majú všetko

Pre vedcov sa v priebehu posledných rokoch stali mimoriadne zaujímavými transsexuáli. Ich genderová identita sa nezhoduje s pohlavím, ktoré im bolo určené v čase, keď ešte ani neboli na svete. Môžeme nájsť biologické znaky genderovej identity priamo v mozgu? Aby sa to zistilo, merajú sa napríklad reakcie mozgu na hlasy.

 

Na snímkach z magnetickej rezonancie vidíme, že pri rozpoznávaní hlasov je mozgu aktívna oblasť v auditívnom kortexe, čo je oblasť zodpovedná za sluch a tiež za spracovanie hlasu. Keď bola cez MRI sledovaná transžena, teda biologický muž, bolo zistené, že u tejto osoby sú aktívne lokality mozgu typické pre ženy i pre mužov. Podľa týchto meraní sa teda nedá jednoznačne určiť, akého pohlavia táto osoba je.

Hoci sú medzi mozgovou aktivitou viditeľnou cez MRI medzi mužmi a ženami rozdiely, takisto sú pozorované prechody.

 

Doterajšie zistenia teda vedú k zhodnoteniu, že mozog nemá výhradné mužské a ženské prednastavenie, ale jedná sa o komplexný celok, ktorého fungovanie je ovplyvňované rôznymi faktormi, okrem iného aj spomínanými hormónmi. Mení sa aj v závislosti od prostredia, skúsenosťami a učením.

 

Zdroj témy: Quarks & Videacesky.cz

 

About Author

Redakcia UnitedLife

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings