Ekonomika a Biznis EXTRA

Ako predvídať trend, dopyt a vytvoriť úspešný produkt? Stačí sa držať jednoduchej metódy

  • 4 februára, 2022
  • 5 min read
Ako predvídať trend, dopyt a vytvoriť úspešný produkt? Stačí sa držať jednoduchej metódy
SKLADACIE SMARTFÓNY nie sú úplnou novinkou, ale teraz sa dostávajú do pozornosti más. Dlho boli iba experimentom pre úzku komunitu zákazníkov-nadšencov moderných technológií. Kto skočil na vlak zavčasu, ten vie dnes trhu ponúknuť dobré riešenia – ako Samsung či Huawei na fotografii. Predtým to boli inteligentné telefóny (Nokia), smartfóny (Samsung, LG, Sony Ericsson), dvojkamerové a trojkamerové mobily, procesory, notebooky a vôbec čokoľvek, čo dnes používame bežne.

Správna otázka znie: ako vedia spoločnosti predvídať budúci dopyt na trhu po niečom, čo doteraz neexistovalo? Ako môžu vedieť, čo ich cieľová skupina skutočne chce a ako to vytvoria, než si to uvedomí niekto iný?

Odpoveď na túto otázku je údajne veľmi jednoduchá, tvrdí Joshua Davidson z magazínu Chop Dawg.

Je to preto, lebo jednoducho riešia problémy odohrávajúce sa práve teraz spôsobmi, ktoré doteraz neexistovali. To má byť celá veda a odpoveď na otázku, prečo sa častokrát úplne mladým startupom darí získať milióny a milióny dolárov od investorov, zatiaľ čo konvenčné nadnárodné korporácie investujú rovnaké milióny do vývoja a tisícov zamestnancov, ale bez rýchleho úspechu.

V korporáciách sa podľa autora článku venuje priveľa pozornosti vlastnému egu, egu jeho zamestnancov a riešeniu problémov, ktoré nemajú prioritu. Problémom je tiež používanie metód a riešení, ktoré síce zvýšia hodnotu spoločností a produktov, ale nevyriešia podstatu veci.

INZERCIA

Väčšina spoločností sa zameriava na peniaze. Na príjmy, zisk, percentá, spoliehajú sa na reporty a čísla. Namiesto toho by sa mali venovať produktom a službám, ktoré ponúkajú a namiesto budovania samotnej značky a jej PR budovať to, prečo si ľudia jej produkt kupujú. Čím lepší bude produkt, tým viac ľudí si ho zadováži a tým viac napokon príde do firmy aj nových finančných prostriedkov.

Nikto z nás nevie spoľahlivo predpovedať budúcnosť, dokonca ani veľké úspešné spoločnosti. Metódou správneho riešenia správnych problémov však možno dospieť k tomu, že budete trhu ponúkať ucelenejšie, dokonalejšie a bezpečnejšie produkty a služby, ktoré trh ocení práve svojím dopytom.

 

Clayton Magleby Christensen bol americký akademický a obchodný konzultant, ktorý vyvinul teóriu „rušivých inovácií“. Tá je považovaná za jednu najvplyvnejších podnikateľských myšlienok začiatku 21. storočia, uvádza Wikipedia o Christensenovi, ktorý zomrel začiatkom roka 2020 | Foto: World Economic Forum from Cologny, Switzerland @Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0

Alternatívna metóda od Claytona Christensena

Druhým spôsobom, akým môže podnikateľ či manažment firmy predpovedať budúci vývoj trhu a vylepšiť svoje podnikanie, je veľmi dobre sa pozrieť na konkurenciu a aj vlastné portfólio. Sú v ňom produkty alebo služby, ktoré nepodporujú veľký zisk pre nízke marže, ale nachádzajú uplatnenie v komunitách? Riešia tieto produkty a služby ich problémy?

Kľúčovým pojmom jeho práce a teórie je Disruptive Innovation, teda rušivá, v našom kontexte prevratná inovácia.

Clayton Christensen ako prvý definoval, ktoré inovácie firmám pomáhajú a ktoré ich ničia. Veľmi stručne zhrnuté platí, že kto sa neprispôsobí prebiehajúcim zmenám, toho prevalcuje konkurencia. A konkurenciou môže byť aj niekto, kto ešte dnes ako konkurencia vôbec nevyzerá. Líder malého podniku môže totálne prekonať akúkoľvek konkurenciu, dokonca aj tú, ktorá funguje dlhé roky. Dôvodom sú inovácie ako také: podstatné sú tie udržiavacie aj prelomové, ale práve schopnosť rozlišovať medzi nimi je kľúčová.

Ak sa domnievate, že asi každý dokáže odhadnúť kvalitu inovácie vďaka zdravému rozumu, Christensen vás presvedčí, že to rozhodne nie je jednoznačné. Častokrát tieto prevratné inovácie vyzerajú podradne, zbytočne alebo celkom neperspektívne. A práve v tom spočíva šanca pre konkurenciu.

Christensen sa stal vďaka svojmu životnému dielu uznávanou autoritou medzi najväčšími vizionármi a podnikateľmi sveta, vrátane tých zo Silicon Valley, pretože pochopili, že ním definované prevratné inovácie nielen dramaticky ovplyvňujú zákaznícke správanie, ale predovšetkým zachraňujú firmy.

V knihe Dilema inovátora odpovedá aj na nasledovné otázky:

  • Čo je to vlastne tá dilema inovátora?
  • Aké sú rozdiely medzi udržiavacími a prevratnými inováciami?
  • Čo je podstatou prevratných inovácií a ako ich nachádzať vo vlastnom podnikaní?
  • Ako rozlíšiť prevratnú inováciu od tej, ktorú trh odmietne?
  • Ako ustáť náročný konkurenčný súboj otvoreného trhu?
  • Ako riadiť firmy, aby boli dlhodobo udržateľné?
  • Ako prekonať oveľa väčšiu a finančne lepšie zabezpečenú konkurenciu?

 

Kúpiť knihu Dilema inovátora hneď teraz

Dôležité inovácie sú tie, ktorým nikto neverí. Christensenova Dilema inovátora je návodom pre firmy, ako prežiť

 

 

About Author

Erik Stríž

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings