Aj toto je budúcnosť rodinných domov: modularita, 3D tlač a lepší dizajn v súlade so zmenami klímy

Stavebníctvo sa ustavične vyvíja, vďaka novým materiálom a postupom máme bezpečnejšie, komfortnejšie a úspornejšie domácnosti v rekordne krátkom čase. Priestor na inovácie ani zďaleka nie je zaplnený, stavebníctvo novej éry počíta s modulárnymi bytmi na akomkoľvek povrchu a s 3D tlačou hrubých stavieb.
Vydané 23. augusta 2023 / Autor / Obsahuje tieto témy: , , , , ,

Stavebníctvo sa ustavične vyvíja, vďaka novým materiálom a postupom máme bezpečnejšie, komfortnejšie a úspornejšie domácnosti v rekordne krátkom čase. Priestor na inovácie ani zďaleka nie je zaplnený, stavebníctvo novej éry počíta s modulárnymi bytmi na akomkoľvek povrchu a s 3D tlačou hrubých stavieb.

 

Keď počujeme o 3D tlači, zvyčajne si predstavíme malé plastové produkty vyrobené špeciálnymi zariadeniami. Princíp ich výroby je však aplikovateľný v stavebníctve, iba v nepomerne väčšom meradle.

Postupným vrstvením betónovej hmoty je možné nielen rýchlejšie, ale údajne aj úspornejšie budovať celé bytové komplexy. V porovnaní s tradičným postupom výstavby táto nadrozmerná 3D tlač nahráva do kariet aj kreatívnej architektúre.

Houben Van Mierlo – Milestone

Holandskí architekti Houben a Van Mierlo nedávno prezentovali pôsobivý návrh stavieb vytvorených pomocou 3D tlače, ktoré ponúkajú alternatívu k mestskému i vidieckemu spôsobu bývania.

Projekt s názvom Milestone (Míľnik) pred zopár rokmi vznikal pri Eindhovene a predstavoval bývanie formou samostatných bytových jednotiek s nekonvenčným dizajnom, ktoré prirodzene dopĺňajú prírodné prostredie.

Jednotlivé mezonetové domčeky vyzerajú ako vysoké kamene s vyhĺbenými oknami. Pôdorys domácností je veľmi kompaktný, obytné jednotky tvoria pomyslený kruh, v strede kompozície je priestor na susedské spoločenstvo, hry a stretnutia. Realizácia projektu sa uskutoční postupne, pričom sa použijú prefabrikované betónové prvky. Ambíciou tvorcov je posledný z domov vytvoriť priamo na mieste.

Od roku 2018, kedy sa o tejto téme informovalo viac, však ubehlo dosť času na zhodnotenie, či sa tento projekt vydaril. Pravdou je, že hoci sa firme podarilo niečo zrealizovať, vo výsledku to však nevyzerá rozhodne tak pekne, ako na vtedajších vizualizáciách.

S odlišným, ale nemenej zaujímavým konceptom bývania prichádza portugalské štúdio s názvom Friday. Projekt Floatwing je vo svojej podstate hausbótom, ktoré sa v posledných rokoch úspešne udomácňujú aj v Bratislave a celkovo na Slovensku.

V minulosti boli hausbóty alternatívou k chatám, dnes majú plnohodnotné interiéry s kompletnou technickou vybavenosťou a vysokým komfortom.

Od tradičných hausbótov sa Floatwing odlišuje modularitou vnútorného priestoru. Obytná jednotka je postavená z ekologických materiálov a jej vplyv na okolie je minimálny.

Modularita a variabilita vnútorného priestoru pomocou pohyblivých priečok umožňuje dokonalú personalizáciu nielen dispozície, ale aj materiálového vyhotovenia a technického vybavenia.

 

Zaujímavosťou sú solárne panely na streche, ktoré poháňajú motory. Floatwing sa dokáže na vode pohybovať rýchlosťou 5,6 km/h (3,5 mph).

Viacgeneračné rodinné domy, bungalovy, byty a mezonetové apartmány budú vždy považované za štandard v bývaní, ale nová doba a technológie otvárajú dvere kurióznym a nezvyčajným projektom. Niektoré z nich sa v budúcnosti nepochybne stanú samozrejmou súčasťou realitného trhu a vyššie uvedené riešenia patria medzi tie s najväčším potenciálom.

Nové výzvy

Aké výzvy čakajú architektov a stavebníkov v nasledujúcich dekádach? Spýtali sa sa umelej inteligencie ChatGPT, aby nám povedala k tejto téme.

Architekti a stavebníci budú čeliť viacerým výzvam v nasledujúcich dekádach. Tu je niekoľko z hlavných výziev:

Udržateľnosť a environmentálna zodpovednosť: S narastajúcim povedomím o zmene klímy a potrebe ochrany životného prostredia budú architekti a stavebníci čeliť tlaku na vytváranie udržateľných a energeticky efektívnych budov. Budú sa musieť sústrediť na minimalizovanie environmentálneho odtlačku budov, znižovanie spotreby energie, využívanie obnoviteľných zdrojov energie a zlepšovanie energetickej efektívnosti budov.

Urbanizácia a rast populácie: Rastúca svetová populácia a neustály proces urbanizácie kladú nároky na architektov a stavebníkov. Budú musieť navrhovať a stavať budovy, ktoré sú efektívne využívané, dobre organizované a prispôsobené pre rôzne potreby obyvateľov v husto osídlených mestských oblastiach.

Technologický pokrok a digitalizácia: Technologické inovácie a digitalizácia menia spôsob, akým sa budovy navrhujú, stavia a spravujú. Architekti a stavebníci budú musieť byť oboznámení s novými technológiami a využívať ich na zlepšovanie procesov navrhovania, konštrukcie a monitorovania stavieb.

Zmena spoločenských potrieb: Spoločenské potreby a preferencie sa menia a architekti a stavebníci musia byť schopní prispôsobiť sa týmto zmenám. Napríklad narastajúci dôraz na flexibilné pracovné prostredie, viacúčelové verejné priestory a inkluzívne dizajny vyžaduje nové prístupy k navrhovaniu budov a priestorov.

Starnúca populácia: S rastúcim počtom starších obyvateľov bude potrebné riešiť ich špecifické potreby v oblasti bytového a verejného priestoru. Architekti a stavebníci budú musieť navrhovať bezbariérové a prispôsobivé budovy, ktoré zohľadňujú potreby starších ľudí.

Globálna neistota a prispôsobenie sa: Zmeny v globálnom politickom, ekonomickom a environmentálnom kontexte prinášajú výzvy týkajúce sa prispôsobenia sa a odolnosti budov voči extrémnym podmienkam ako sú zmena klímy, prírodné katastrofy a bezpečnostné hrozby.

Tieto výzvy budú vyžadovať kreatívne a inovatívne riešenia, spoluprácu medzi odborníkmi a prijatie nových technológií a postupov. Architekti a stavebníci budú mať zásadnú úlohu pri formovaní budúcnosti a tvorbe udržateľných a funkčných prostredí pre ľudí.

 

Pokračujte na ďalší príspevok »