Citroën C3 YOU

Lifestyle

Karate: bojové umenie a spôsob života

  • 24 augusta, 2023
  • 5 min read
Karate: bojové umenie a spôsob života

Karate, jedno z najstarších bojových umení na svete, má históriu, ktorú datujeme približne 1400 rokov späť k Darumovi, zakladateľovi zenového budhizmu v západnej Indii.

Podľa legiend, Daruma priviedol budhizmus do Číny a začlenil do svojej praxe duchovné a fyzické vyučovacie metódy.

Tieto metódy boli také náročné, že mnohí z jeho žiakov často upadali do vyčerpania.

Položili základy toho, čo sa nakoniec stalo bojovým umením známym ako karate.

 

Okinawa, kolíska karate

Karate je bojové umenie, ktoré bolo vyvinuté na ostrovoch Rjúkjú na území dnešnej Okinawy v Japonsku.

Začiatkom 17. storočia vládca kráľ Shoha zakázal nosenie zbrane, čo viedlo k invázii klanu Satsuma, ktorý dobyl Okinawu (vtedy kráľovstvo Rjúkjú).

Ľudia potom začali trénovať v štýle okinawského bojového umenia neozbrojeného boja, aby sa ubránili pred dobyvateľmi.

Inzercia

Popularita karate začala vo veľkom rásť a takmer každý poznal aspoň základy.

Gichin Funakoshi bol pozvaný do Tokia, aby predviedol ukážku karate a v roku 1924 Univerzita Keio založila prvý klub karate na japonskej univerzite.

 

Okinawa, kolíska karate, je stále epicentrum najlepších učiteľov a pravej filozofie. Zdroj: oki-islandguide.com

V roku 1932 mali mnohé japonské univerzity kluby karate.

Po druhej svetovej vojne sa Okinawa stala vojenskou základňou Spojených štátov a karate sa stalo mimoriadne obľúbeným u vojakov, ktorí tam pôsobili.

Legendárne japonské bojové umenie sa stalo súčasťou spoločnosti v roku 1955, keď bolo v Yotsuya, časti Tokia, postavené prvé dojo.

Karate začalo rásť veľmi rýchlo.

Najpopulárnejším štýlom v súčasnosti je Shotokan Karate (založený Gichinom Funakoshim), s viac ako 6 miliónmi cvičencov v 190 krajinách sveta.

Japonská asociácia karate stále zohráva obrovskú úlohu v rastúcej popularite športu karate, ale v súčasnosti je riadiacim orgánom Svetová federácia karate.

 

Základné tri K

Základné tri K odrážajú kihon, kata a kumite.

Kumite znamená zápas a je jednou z troch hlavných častí tréningu karate spoločne s kata a kihonom.

Je to časť karate, v ktorom sa trénuje proti protivníkovi a používajú techniky naučené z kihonu alebo kata.

Môže byť použité na rozvoj určitých techník alebo zručností (napr. správne odhadovanie a udržiavanie správnej vzdialenosti od protivníka), ale tiež je to súťažná disciplína.

 

Účel karate

Karate bolo vytvorené pre účely sebaobrany a jeho primárnym cieľom je naučiť vás brániť sa.

Či chcete prostredníctvom tréningu karate hľadať aj duchovný rozvoj, je len na vás.

Ak chcete, karate môžete určite považovať za obyčajné fyzické cvičenie.

Ak sa však zamyslíte hlbšie za jeho vonkajšími formami a budete usilovne trénovať, zistíte, že karate má čo ponúknuť oveľa viac.

 

Bojové umenie a spôsob života

Karate je bojové umenie a spôsob života, ktorý učí cvičenca, aby bol pokojný, ale ak je konflikt nevyhnutný, pravé karate diktuje zložiť súpera jediným úderom.

Takáto akcia si vyžaduje silu, rýchlosť, sústredenie, kontrolu.

Skutočné karate je založené na Bushido. V skutočnom karate sa telo, myseľ a duch – celá osoba – musia rozvíjať súčasne.

Prostredníctvom kihon, kumite a kata sa učíme ovládať svoje pohyby.

Čo je však dôležitejšie, naučíme sa vzdať kontroly.

Môžeme vykonávať techniky bez toho, aby sme o nich premýšľali, a zostať sústredení bez toho, aby sme sa museli sústrediť na jednu vec.

V podstate si telo pamätá, ako sa pohybovať a myseľ si pamätá, ako byť v kľude.

Táto harmonická jednota mysle a tela je veľmi silná. Ani najväčšia fyzická sila a zručnosť sa nevyrovnajú sile celistvosti.

Výsledkom pravého karate je prirodzená činnosť bez námahy, sebadôvera, pokora, otvorenosť a pokoj, ktoré sú možné len vďaka dokonalej jednote mysle a tela.

Toto je jadro učenia zenu, základ Bushido a základ filozofie karate.

 

7 pilierov BUSHIDO. Zdroj: sk.pinterest.com

Bushido: Cesta samurajov

Bushido je samurajský kódex správania v Japonsku už po stáročia.

Na základe učenia zenu bolo cieľom Bushido pomôcť samurajom osvojiť si svoju povahu a pochopiť svoju myseľ a vesmír prostredníctvom priamej skúsenosti – ako aj prostredníctvom podpory sily, sebaovládania a múdrosti.

Bushido je založené na siedmich základných princípoch:

1. Seigi seigi: Správne rozhodnutie a poctivosť
2. Yuki yuki : Statočnosť a hrdinstvo
3. Jin jin: Súcit a zhovievavosť ku všetkým
4. Reigi reigi: Zdvorilosť a správne konanie
5. Makoto makoto: Pravdivosť a úplná úprimnosť
6. Meiyo meiyo: Česť a sláva
7. Chugi chugi: Oddanosť a lojalita

 

Bojový duch a odvaha boli, samozrejme, základnými aspektmi Bushida.

Ale pre samuraja bola Bushidovým najvyšším cieľom úplná cnosť v myslení a konaní.

About Author

Natália Jančušková