Baťa ako vzor pre súčasné startupy: Prečítajte si jeho slová o veľkosti firiem

Tomáš Baťa bol pre svoj zápal do podnikania a vysoké morálne hodnoty vzorom pre jeho súčasníkov a je ním aj pre moderných mladých ľudí, ktorí sa obávajú postaviť na vlastné nohy, pretože im spoločnosť odporúča presný opak – zamestnať sa a podriadiť sa estabilishmentu. Sám Baťa nebol proti spoločenskému zriadeniu, považoval však za našu ľudskú […]

MAGIC TRAVEL, VisitMaldives.sk

Tomáš Baťa bol pre svoj zápal do podnikania a vysoké morálne hodnoty vzorom pre jeho súčasníkov a je ním aj pre moderných mladých ľudí, ktorí sa obávajú postaviť na vlastné nohy, pretože im spoločnosť odporúča presný opak – zamestnať sa a podriadiť sa estabilishmentu. Sám Baťa nebol proti spoločenskému zriadeniu, považoval však za našu ľudskú povinnosť usilovať sa o naplnenie vlastného potenciálu.

 

Tomáš Baťa je svetový fenomén, ktorý vyrástol prakticky z ničoho, doslova spomedzi nás. V Zlíne na východnej Morave, teda iba niekoľko desiatok kilometrov od Trenčína, vykonal takpovediac najväčší sociálno-pracovný experiment v histórii oboch našich krajín, pričom jeho prvotnou motiváciou bolo dosahovanie obchodných úspechov, blahobytu vlastných zamestnancov a ich vzájomné prospievanie.

 

Prečítajte si náš článok o Baťovom odkaze: Tomáš Baťa „Kto nebojuje, nemôže ani vyhrať.“

 

V knihe Úvahy a projevy, ktorá zhrnula jeho vlastné zápisky a neskoršie prejavy a novinové články, sa dočítate nielen o jeho začiatkoch a priebehu podnikania, ale aj o jeho vnútorných motiváciách, odhodlanosti, poučení sa z vlastných chýb, v neposlednom rade vo svojich zápiskoch Baťa odhaľuje svoje vlastné zlyhania a nedostatky. Ako celok je táto kniha priam motivačnou literatúrou, hoci ňou byť určite nemala, a návodom, ako podnikať s ohľadom na ľudskosť, morálku, obchodné záujmy i všeobecný prospech. Preto je vzorom aj pre ľudí, ktorí dnes stoja pred otázkou založenia vlastnej firmy, vlastného start-upu či otvorenia živnosti.

 

Tomáš Baťa

Zaujímavou časťou v Baťovych prejavoch je tá, v ktorej sa dotýka veľkosti spoločností. Tvrdí, že veľkosť firmy nie je definovaná počtom zamestnancov, priestormi alebo objemom výroby, ale odhodlanosťou a víziou jej lídrov, zakladateľov, vedúcich. Uvádza pritom veľmi konkrétny príklad: americkú firmu Young, ktorá vyrábala stroje pre obuvnícku výrobu.

V Baťovej hlave, podľa jeho vlastných slov, dlho existovala firma Young ako veľkovýrobca strojov zo Spojených štátoch, pretože o nej často slýchaval aj na starom kontinente a v novinách videl jej inzeráty. Pri návšteve Ameriky túto firmu navštívil osobne a bol prekvapený zistením, že firma Young pozostáva iba z otca a syna pracujúcich v malej dielni v bytovom dome.

 

Následne Tomáš Baťa pridáva niekoľko odporúčaní (alebo skôr výziev), ktorých úryvok publikujeme v plnom znení:

NEJVYŠŠÍM IDEÁLEM řádného živnostníka je touha po vzrůstu. Touha po rozvoji, vůle rozšiřovat svůj podnik, to je kapitál cennější než peníze, síla, mocnější než elektřina. Vůle růsti přivádí k nám myšlenky, vzory a síly, pod nimiž roste naše živnost ve větší a velkou.

Pokládejme svůj maloživnostenský stav za přechodný a spatřujme svou nejpřednější povinnost v tom, abychom se stali velkoživnostníky. I kdyby okolnosti a překážky byly tak silné, že se nám nepodaří probíti se k tomuto ideálu, potom nebraňme alespoň svým dětem, aby k němu došly. Pak alespoň pro tyto upravme cestu a posilněme je svým příkladem. Vyzbrojme je lepšími vědomostmi a silami, aby se jim podařilo, oč jsme usilovali my.

Každý živnostník je velkým nebo malým, podle toho, jak se cítí ve své duši. (…)

STAREJME SE O SEBE, neboť takto nejlépe prospíváme své rodině, svým bližním, své obci a svému státu.

Živnostník, obchodník, podnikatel je tu proto, aby vykonával lidem svou prací určité služby. Úspěch této služby záleží předně na jeho zdraví, přičinlivosti, nadání, vzdělání a zkušenostech. Tedy vlastnostech čistě osobních. Čím lépe se živnostník stará o sebe, čím více se zdokonaluje v těchto žádoucích vlastnostech, tím více lidem může prospěti, tím je úspěšnějším. A poněvadž úspěch v obchodě se měří a jeví v penězích a majetku vůbec, tedy tím je zámožnějším.

ORGANISUJME SE K VELIKOSTI, k rozvoji živností, k rozmachu práce, k blahobytu. Neorganisujme malost, nepotlačujme sami u sebe tu největší sílu, která umožňuje vítězné překonávání přirozených překážek. Je tolik okolností, sil a překážek, které nás tlačí dolů, že se dopouštíme hříchu sami na sobě, když si svazujeme ruce a vůli chtít si pomoci, chtít růst.

CESTA KE VZRŮSTU JE CESTA K PRAVDĚ, ke skutečnosti. Pravda a skutečnost je jediná základna, na níž se dá vybudovati slušný obchod. Krásná slova jsou pěkná věc a mohou býti i k užitku na př. těm politikům, pro něž hlavním kapitálem jsou hlasy. Peníze vám však krásná slova přinášeti nebudou, protože žijeme ve světě, kde nám nikdo není ochoten dávati něco za nic. Kde každé „Má dáti” musí mít protipoložku „Dal”.

VYNALOŽME NEJVĚTŠÍ ÚSILÍ na to, abychom poznali o sobě a o světě pravdu. Nelžeme a nelichoťme si, avšak nedopusťme také, aby nám lhali a lichotili druzí.

Dejme si dobrý pozor na muže, který k nám přichází s lichocením, který nám mluví o našich právech, o naší dokonalosti, o tom, co se pro nás mělo udělat a neudělalo se.

Jestliže dopustíme, aby tyto tlachy, hovící naší samolibosti, ovládly naše srdce, v tu chvíli již jsme opustili půdu skutečnosti a vznášíme se v říši pověry.

JEDNOU Z TĚCHTO, pro živnostníka nejnebezpečnějších pověr je domněnka vlastní dokonalosti. Je to pověra, jíž propadá nejvíce dospělých lidí. Projevuje se netykavostí, odmítáním poučení, přesvědčením, že nám není třeba vědět víc a učit se od každého.

UCHOVEJME SI SRDCE OTEVŘENÉ pro poučení, ať přichází s kterékoliv strany. Nikdo na světě není dosti moudrý a neví všechno. Upínejme svoji mysl a vůli ke všemu, co je před námi a nad námi. Vůle vyrovnat se jim, zjistit příčiny úspěchu a osvojit si je, nás táhne vzhůru. Snaha zlehčovati a snižovati ty, kteří jsou před námi, nám nepomůže nahoru, ale ještě k hlubšímu úpadku.

JEŠTĚ NIKDY NEZBOHATL TEN ŽIVNOSTNÍK, jehož ústa oplývala pomlouváním a srdce závistí nad úspěchy druhých, který dovedl mistrně odkrývati chyby svého konkurenta. Avšak nikdy se nevedlo a nepovede špatně tomu, kdo svým zákazníkům podává své služby se slovy srdečné zdvořilosti a jehož oči dovedou zpozorovati u konkurenta spíše jeho dobré nežli špatné stránky, aby z nich mohl míti užitek.

NEBOJME SE KONKURENCE. Konkurent nás neporazí. Ten je daleko. Ale porazí nás prach v naší výkladní skříni, v regálech, na pultech, v krámě, protože ten je blízko a vyžene nám z obchodu každého slušnějšího zákazníka, nehledě k tomu, že nám podrývá zdraví.

MÍRA BLAHOBYTU OBYVATELSTVA celého státu je závislá na tom, jak bohatými nebo chudými jsou jeho živnostníci. Chudý živnostník, který provádí svou živnost chudičkými prostředky, ten nemůže ani při nejlepší vůli často posloužiti zákazníkovi tak, jako jeho zámožnější, lépe zařízený kolega. Takový živnostník nemůže pak zaměstnati pomocníky a zaměstnává-li je, nemůže jim platit dobrou mzdu. Chudoba pozemskými statky může býti v mnoha povoláních předností a v mnoha nezávadnou. Avšak pro živnostníka je vždycky vadou, poněvadž z jeho bídy roste bída národa, bída jeho bližních. Jeho povinností je chtít zbohatnout zkušenostmi i jměním. Chtít růsti, rozšiřovati svůj podnik, zdokonalovat se. A jestliže nezanechá svým dětem víc než dobrý příklad a vůli k růstu, zanechal jim dosti, aby jim zaručil dobrou budoucnost a sobě čestnou památku.

 

 

Zdroj: Tomáš Baťa: Úvahy a projevy

Volkswagen ARTEON

Čítajte aj ďalšie podobné články:

Seriál o Číne

Ako funguje online marketing v Číne, ktorá má zakázaný Google, Twitter, Facebook, Youtube, Instagram aj WhatsApp?

Pre online marketérov na Slovensku je komunikovanie s cieľovými skupinami prostredníctvom sociálnych sietí Facebook, Instagram a Twitter každodennou rutinou. Ich život sa nezaobíde ani bez nahrávania zaujímavého obsahu na Youtube. Integrálnu úlohu v ich práci má vyhľadávanie a plánovanie kľúčových slov, optimalizácia obsahu pre vyhľadávače, tzv. „SEO“ a manažovanie reklamných kampaní cez Google Ads.

17. septembra 2019

Lukratívny ekobiznis?

Londýn a jeho vplyv na energetickú revolúciu v Latinskej Amerike

Latinská Amerika stojí pred revolúciou vo využívaní obnoviteľných zdrojov a stáva sa tak predmetom záujmu mnohých investorov.

9. septembra 2019

Píše Peter Bobik

Je dokonané… Dlh je bezcenný

Nízke úroky sú dobré iba pre dlžníka, ale čo ak veriteľ stratí motiváciu požičiavať, pretože sa mu to skrátka neoplatí? Aké dôsledky môže mať pre nás život v prostredí, kde dlh nemá cenu?

4. septembra 2019


Fotogaléria

Každá mala garsónka má obrovský potenciál, pozrite si príklady zo sveta

Aj malé garsónky môžu byť pekným miestom na život, stačí do nich investovať trocha času, peňazí a citu.

19. septembra 2019

Jeden mobil na celý život: Etická výroba sa stáva novým trendom

Mali by sme skončiť s konzumným spôsobom života a začať si elektroniku viac vážiť? Určite áno, ale nevieme, či je toto tá správna cesta…

18. septembra 2019

Seriál o Číne

Ako funguje online marketing v Číne, ktorá má zakázaný Google, Twitter, Facebook, Youtube, Instagram aj WhatsApp?

Pre online marketérov na Slovensku je komunikovanie s cieľovými skupinami prostredníctvom sociálnych sietí Facebook, Instagram a Twitter každodennou rutinou. Ich život sa nezaobíde ani bez nahrávania zaujímavého obsahu na Youtube. Integrálnu úlohu v ich práci má vyhľadávanie a plánovanie kľúčových slov, optimalizácia obsahu pre vyhľadávače, tzv. „SEO“ a manažovanie reklamných kampaní cez Google Ads.

17. septembra 2019

Toto sú najúchvatnejšie automobilové novinky z tohtoročného autosalónu vo Frankfurte

Super-rýchla imidžovka, kabriolety od Ferrari, najrýchlejšie auto planéty či limitovaný Hyundai.

16. septembra 2019

Cestuj po svete

Island bez cestovky: 3000 km roadtrip autom po magickom ostrove s polárnou žiarou nad hlavou

Krajina, ktorú mnohí bez zaváhania označia ako najkrajšiu v Európe. Plná dychberúcich scenérií, kde si užijete pohľady ako z iného sveta, drsnú, ale magickú severskú prírodu, pozorovanie veľrýb a ak máte kúsok šťastia, tak aj polárnu žiaru. Reč je o Islande – krajine ohňa a ľadu. Inšpirujte sa našou 3000 km cestou okolo celého ostrova a zistite, ako si na Islande užiť poriadny výlet aj bez cestovky.

16. septembra 2019

Nové riešenie boja proti CO2?

V Nemecku chcú politici platiť ľuďom za odsávanie CO2 z atmosféry

Dostaneme zaplatené za prevádzkovanie čističky vzduchu? V Nemecku možno áno.

13. septembra 2019
PORADŇA

Ako si najlacnejšie zaobstarať nové auto? Vďaka tomuto ušetríte tisíce eur

Ak sa pohrávate s myšlienkou, či je výhodnejšia kúpa auta alebo iné formy jeho zadováženia, tento článok je určený práve vám.

13. septembra 2019

Autosalón Frankfurt 2019

Toto sú vyšperkované Škody, vizionárske BMW a Mercedes, znovuzrodený Defender a nový Hyundai i10

Prinášame vám výber najvýznamnejších noviniek z autosalónu vo Frankfurte nad Mohanom.

12. septembra 2019

SpaceX vynesie na orbit satelity superrýchleho internetu

Operátor SES vyšle sedem nových družíc na strednú obežnú dráhu na nosiči Falcon 9. Nové satelity výrazne zvýšia výkonnosť už osvedčenej siete O3b.

10. septembra 2019

Osobné financie

Narodenie dieťaťa z finančného hľadiska: na čo myslieť a ako ušetriť?

Narodenie dieťaťa je veľký životný míľnik. Človeku sa vtedy menia priority a vo všetkom uprednostňuje dieťa. Starostlivosť o dieťa sa však nezačína jeho narodením, rovnako dôležitá je príprava na jeho príchod a rozhodnutie nič nepodceniť.

10. septembra 2019

Elektromobil pre masy? Nový Volkswagen s parádnym dojazdom a cenovkou hovorí áno

V predvečer automobilového veľtrhu vo Frankfurte sme spoznali jeden z jeho highlightov.

9. septembra 2019

Peugeot uvádza plug-in hybrid už aj v nádhernej 508-čke. Elektrický dojazd je veľmi slušný

Síce bez pohonu oboch náprav, ale i tak s veľmi zaujímavými parametrami.

9. septembra 2019

Lukratívny ekobiznis?

Londýn a jeho vplyv na energetickú revolúciu v Latinskej Amerike

Latinská Amerika stojí pred revolúciou vo využívaní obnoviteľných zdrojov a stáva sa tak predmetom záujmu mnohých investorov.

9. septembra 2019

Bell APT 70

Americký Bell pokročil s výrobou nákladných dronov s autopilotom, zaujíma sa o ne NASA

Lietajú na elektrinu na maximálnu vzdialenosť 56 km a unesú až 32 kg.

6. septembra 2019

Plejáda technických inovácií a úžasné parametre. Aj o tom je prvé elektrické Porsche, nový Taycan

Na svet prichádza doposiaľ najväčší konkurent pre Teslu.

5. septembra 2019

Vyskúšajte smoothie: recept ako na to, tipy a čomu sa naopak vyhnúť?

Smoothie valcuje svet a zdá sa, že len tak skoro tento gastronomický trend neutíchne. Spolu s nápojom sa veľmi darí aj smoothie bowls, miskám s pestrou zmesou ovocia, farieb, konzistencií a chutí. Vyzerá to tak, že čo nevidieť budú malé obchodíky so smoothie bowls za každým rohom a novinka určite neobíde ani Slovensko.

5. septembra 2019

Činohra SND má nového šéfa, je ním Peter Kováč

Dramaturgicky pripravil viac ako 100 divadelných inscenácií v rôznych slovenských divadlách.

4. septembra 2019

Píše Peter Bobik

Je dokonané… Dlh je bezcenný

Nízke úroky sú dobré iba pre dlžníka, ale čo ak veriteľ stratí motiváciu požičiavať, pretože sa mu to skrátka neoplatí? Aké dôsledky môže mať pre nás život v prostredí, kde dlh nemá cenu?

4. septembra 2019

Obľúbená 3008-čka dostala (hybridnú) štvorkolku. Ide o najvýkonnejší Peugeot súčasnosti

Už pri odhalení novej 3008-čky odznelo, že neskôr príde aj verzia s pohonom všetkých štyroch kolies. Ten čas nastal práve teraz.

3. septembra 2019

Mobilita po novom

Monocykle alebo lietajúce jetpacky? Toto sú dve alternatívy dopravy budúcnosti

Čoraz komplikovanejšia individuálna mobilita si vynucuje vznik úplne nových dopravných prostriedkov.

3. septembra 2019

Bugatti má vo vrecku ďalší rekord. Upravený Chiron pokoril maximálnu rýchlosť 490 km/h!

Ako blesk z jasného neba prichádza správa, že Bugatti prekonáva magickú bariéru 300 míľ za hodinu.

2. septembra 2019