V súčasnosti ľudia stále inklinujú k čarodejníctvu. Jeho minulosť sa viaže aj k Slovensku

Na sociálnej platforme TikTok sa vyskytuje čoraz viac videí tínedžerov, ako sa snažia si privolať lásku pomocou mágie. Z novej globálnej štúdie vyplýva, že viac ako 40 % respondentov verí v určité formy čarodejníctva, uvádza portál ScienceDaily. Zúčastnilo sa jej viac ako 140 000 ľudí z 95 krajín. Publikovala sa v časopise PLOS ONE v… Prečítať celé

Rodáčka z Kysúc, ktorá žije v Trnave. Písanie je jej blízke od strednej školy, pričom už tretí rok študuje na fakulte masmediálnej komunikácie. Od októbra 2021 pôsobí ako stážistka v denníku SME. Okrem toho pôsobila ako redaktorka v Startitupe, aktuálne píše pre UnitedLife. Vo voľnom čase nepohrdne ani poéziou.

Na sociálnej platforme TikTok sa vyskytuje čoraz viac videí tínedžerov, ako sa snažia si privolať lásku pomocou mágie. Z novej globálnej štúdie vyplýva, že viac ako 40 % respondentov verí v určité formy čarodejníctva, uvádza portál ScienceDaily. Zúčastnilo sa jej viac ako 140 000 ľudí z 95 krajín. Publikovala sa v časopise PLOS ONE v novembri tohto roku, píše portál ABP Live.

Autori čerpali údaje z osobných a telefonických prieskumov, ktoré zahŕňali otázky o náboženskej viere a viere v čarodejníctvo, dodáva ScienceDaily. Uskutočnili ich profesionálne prieskumné organizácie v priebehu rokov 2008 až 2017.

Rôznorodosť výsledkov

Portál ScienceAlert uvádza, že štúdia prináša rozličné výsledky. Kým vo Švédsku uviedlo kladnú odpoveď len 9 % zúčastnených, v Tunisku sa priznalo k viere v čarodejníctvo až 90 % opýtaných. Autor štúdie Boris Greshman to pripisuje k pôsobeniu socio-demografických skupín.

Analýza okrem spomínaných faktorov zobrazuje aj mieru viery na základe individuálnych poznatkov jedinca, informuje ABP Live. Dané zistenia poukazujú, že presvedčenie medzi krajinami sa líši podľa rôznych inštitucionálnych, sociálno-ekonomických, kultúrnych a psychologických faktorov.

Pokiaľ ide o ľudí s vyšším vzdelaním, ktorí sú vystavení lepšej ekonomickej situácii, existuje menšia pravdepodobnosť, že budú veriť v čarodejníctvo. Naopak u skupín vyskytujúcim sa na územiach so slabými inštitúciami je pravdepodobnosť vyššia. Zväčša ide o osoby, ktoré sa správajú v súlade s prevládajúcimi normami a zvykmi. Pozitívna korelácia sa spája aj s vierou v božstvo, avšak príslušnosť ku kresťanstvu alebo islamu netvorila významný rozdiel, informuje ScienceAlert.

Výsledky štúdie môžu zúčastnené krajiny použiť na optimalizáciu politík a rozvojových projektov, ktoré zohľadňujú vieru v čarodejníctvo, dodáva ABP Live.

Stanovenie otázok

ScienceAlert uvádza, že predchádzajúci výskum už skúmal vieru v čarodejníctvo v rôznych častiach sveta. Jeho presnosť sa nedala určiť, nakoľko nedostatok údajov bránil výskumníkom vykonávať globálne analýzy čarodejníckych presvedčení.

čarodejníctvo

Po nástupe kresťanstva a cirkvi začali vznikať záporne postoje voči pohanským poverám a mágii. Zdroj: pexels.com

Najnovší súbor údajov sa odvíjal zo zrealizovaných osobných a telefonických prieskumov. Anketári sa v nich pýtali na mágiu a čarodejníctvo rôznymi spôsobmi, avšak v každom prieskume sa objavila aspoň jedna relevantná otázka. Zväčša išlo o dotaz, či veria v myšlienku, že určití ľudia dokážu zoslať zlo alebo kliatby spôsobujúce určitému jedincovi zlé veci.

Druhá časť otázky sa orientovala na definíciu samotného čarodejníctva. Išlo o jedinečný spôsob, ako presne určiť priaznivcov čarodejníctva v celkovej vzorke prieskumu.

Z analýzy ďalej vyplýva, že pokiaľ by sa kladná odpoveď aplikovala na celkový počet obyvateľov zastúpených krajín, išlo by približne až 1 miliardu ľudí. Samotný autor tvrdí, že je dôkazom prítomnosti čarodejníckych presvedčení po celom svete.

Potreba ďalšieho výskumu

Okrem uvedených výrokov Greshman poukazuje na dôležitosť ďalšieho výskumu, ktorý môže získať skutočný globálny pohľad na skúmané súvislosti. Síce aktuálna štúdia obsahuje široký záber informácií, poznatky ohľadom Číny a Indie, ktoré sú známe aj ako najľudnatejšie krajiny sveta, sú nedostatočné.

Pozitívum výskumu tvorí aj lepšie pochopenie daných presvedčení, ktoré môže pomôcť chrániť ženy obvinené z čarodejníctva, nakoľko na niektorých miestach stále vedú ku konfliktom.

„Vidím čarodejnícke presvedčenia ako štandardizovanú nočnú moru skupiny a verím, že porovnávacia analýza takýchto nočných môr nie je len antikvariát, ale jeden z kľúčov k pochopeniu spoločnosti,“ cituje Greshman výrok zosnulej antropologičky Hunter Wilsonovej, ktorým vysvetlila potrebu daného výskumu.

História čarodejníctva na Slovensku

Portál Oravské múzeum približuje históriu čarodejníctva na území našej krajiny. Počas predkresťanského obdobia sa ľudia prikláňali k pozitívnemu vzťahu k veštcom a bylinkárkam. Až po nástupe kresťanstva a cirkvi vznikli záporné postoje voči pohanským poverám a mágii. Medzi nečisté sily sa pripísali aj mágovia či astrológovia.

čarodejníctvo

Viac ako 40 % zúčastnených štúdie verí v určité formy čarodejníctva. Zdroj: pexels..com

Spoločnosť začala zdieľať názor, že všetko, čo čarodejnica robí, uskutočňuje za pomoci diabla, ktorému upísala svoju dušu. Príkladom môžu byť predstavy ľudí o bosorkách, ktoré lietali na metlách za pomoci čarodejnej masti. Okrem toho vedeli začarovať nielen iného človeka, ale aj seba.

Z čarodejníctva bolo obviňované najmä ženské pohlavie. Podozrivou sa mohla stať hociktorá žena, ktorá sa zaoberala liečiteľstvom alebo bylinkárstvom. Výnimkou neboli ani v tom čase známe pôrodné babice. Procesy ohľadom bosoráctva sa konali na celom území Uhorska, výnimkou nebolo ani Slovensko.

Na území Oravy sa v 17. a 18. storočí danými prípadmi zaoberal nielen oravský stoličný súd, ale aj mestský úrad v mestečku Veličná. V priebehu rokov 1625 až 1677 boli vo Veličnej riešené štyri súdne spory týkajúce sa čarodejníctva, pričom jeden prípad skončil upálením.

Jedným príkladom čarodejníctva na našom území je prípad Doroty Mandrákovej z Hornej Lehoty. Zbierala liečivé byliny, z ktorých následne varila odvary. Liečila nimi chorý dobytok, pričom sa jej to stalo osudným. Približne 44 vypočutých svedkov sa domnievalo, že obžalovaná inklinuje k čarodejníckym praktikám. Konečné rozhodnutie súdu je neznáme, nakoľko sa nenachádza v písomnej agende.

Pokračujte na ďalší príspevok »Príbehy slávnych

From Zero to Hero – ako sa z ľudí na dne stali superboháči

  • Cesta k úspechu býva neraz tŕnistá. Presvedčili sa o tom aj mnohé slávne osobnosti, ktorých meno dnes pozná značná časť svetovej populácie.
  • Ako sa Ralph Lauren stal svetovou módnou ikonou? Je kľúčom k úspechu tvrdá práca, dobrý nápad a jasný cieľ, alebo ide len o dielo náhody? V skutočnosti je to kombinácia všetkých týchto faktorov.