Lifestyle Ľudia Slovensko

V súčasnosti ľudia stále inklinujú k čarodejníctvu. Jeho minulosť sa viaže aj k Slovensku

  • 4 decembra, 2022
  • 6 min read
V súčasnosti ľudia stále inklinujú k čarodejníctvu. Jeho minulosť sa viaže aj k Slovensku

Na sociálnej platforme TikTok sa vyskytuje čoraz viac videí tínedžerov, ako sa snažia si privolať lásku pomocou mágie. Z novej globálnej štúdie vyplýva, že viac ako 40 % respondentov verí v určité formy čarodejníctva, uvádza portál ScienceDaily. Zúčastnilo sa jej viac ako 140 000 ľudí z 95 krajín. Publikovala sa v časopise PLOS ONE v novembri tohto roku, píše portál ABP Live.

Autori čerpali údaje z osobných a telefonických prieskumov, ktoré zahŕňali otázky o náboženskej viere a viere v čarodejníctvo, dodáva ScienceDaily. Uskutočnili ich profesionálne prieskumné organizácie v priebehu rokov 2008 až 2017.

Rôznorodosť výsledkov

Portál ScienceAlert uvádza, že štúdia prináša rozličné výsledky. Kým vo Švédsku uviedlo kladnú odpoveď len 9 % zúčastnených, v Tunisku sa priznalo k viere v čarodejníctvo až 90 % opýtaných. Autor štúdie Boris Greshman to pripisuje k pôsobeniu socio-demografických skupín.

Analýza okrem spomínaných faktorov zobrazuje aj mieru viery na základe individuálnych poznatkov jedinca, informuje ABP Live. Dané zistenia poukazujú, že presvedčenie medzi krajinami sa líši podľa rôznych inštitucionálnych, sociálno-ekonomických, kultúrnych a psychologických faktorov.

Pokiaľ ide o ľudí s vyšším vzdelaním, ktorí sú vystavení lepšej ekonomickej situácii, existuje menšia pravdepodobnosť, že budú veriť v čarodejníctvo. Naopak u skupín vyskytujúcim sa na územiach so slabými inštitúciami je pravdepodobnosť vyššia. Zväčša ide o osoby, ktoré sa správajú v súlade s prevládajúcimi normami a zvykmi. Pozitívna korelácia sa spája aj s vierou v božstvo, avšak príslušnosť ku kresťanstvu alebo islamu netvorila významný rozdiel, informuje ScienceAlert.

Výsledky štúdie môžu zúčastnené krajiny použiť na optimalizáciu politík a rozvojových projektov, ktoré zohľadňujú vieru v čarodejníctvo, dodáva ABP Live.

Stanovenie otázok

ScienceAlert uvádza, že predchádzajúci výskum už skúmal vieru v čarodejníctvo v rôznych častiach sveta. Jeho presnosť sa nedala určiť, nakoľko nedostatok údajov bránil výskumníkom vykonávať globálne analýzy čarodejníckych presvedčení.

čarodejníctvo
Po nástupe kresťanstva a cirkvi začali vznikať záporne postoje voči pohanským poverám a mágii. Zdroj: pexels.com

Najnovší súbor údajov sa odvíjal zo zrealizovaných osobných a telefonických prieskumov. Anketári sa v nich pýtali na mágiu a čarodejníctvo rôznymi spôsobmi, avšak v každom prieskume sa objavila aspoň jedna relevantná otázka. Zväčša išlo o dotaz, či veria v myšlienku, že určití ľudia dokážu zoslať zlo alebo kliatby spôsobujúce určitému jedincovi zlé veci.

Inzercia

Druhá časť otázky sa orientovala na definíciu samotného čarodejníctva. Išlo o jedinečný spôsob, ako presne určiť priaznivcov čarodejníctva v celkovej vzorke prieskumu.

Z analýzy ďalej vyplýva, že pokiaľ by sa kladná odpoveď aplikovala na celkový počet obyvateľov zastúpených krajín, išlo by približne až 1 miliardu ľudí. Samotný autor tvrdí, že je dôkazom prítomnosti čarodejníckych presvedčení po celom svete.

Potreba ďalšieho výskumu

Okrem uvedených výrokov Greshman poukazuje na dôležitosť ďalšieho výskumu, ktorý môže získať skutočný globálny pohľad na skúmané súvislosti. Síce aktuálna štúdia obsahuje široký záber informácií, poznatky ohľadom Číny a Indie, ktoré sú známe aj ako najľudnatejšie krajiny sveta, sú nedostatočné.

Pozitívum výskumu tvorí aj lepšie pochopenie daných presvedčení, ktoré môže pomôcť chrániť ženy obvinené z čarodejníctva, nakoľko na niektorých miestach stále vedú ku konfliktom.

„Vidím čarodejnícke presvedčenia ako štandardizovanú nočnú moru skupiny a verím, že porovnávacia analýza takýchto nočných môr nie je len antikvariát, ale jeden z kľúčov k pochopeniu spoločnosti,“ cituje Greshman výrok zosnulej antropologičky Hunter Wilsonovej, ktorým vysvetlila potrebu daného výskumu.

História čarodejníctva na Slovensku

Portál Oravské múzeum približuje históriu čarodejníctva na území našej krajiny. Počas predkresťanského obdobia sa ľudia prikláňali k pozitívnemu vzťahu k veštcom a bylinkárkam. Až po nástupe kresťanstva a cirkvi vznikli záporné postoje voči pohanským poverám a mágii. Medzi nečisté sily sa pripísali aj mágovia či astrológovia.

čarodejníctvo
Viac ako 40 % zúčastnených štúdie verí v určité formy čarodejníctva. Zdroj: pexels..com

Spoločnosť začala zdieľať názor, že všetko, čo čarodejnica robí, uskutočňuje za pomoci diabla, ktorému upísala svoju dušu. Príkladom môžu byť predstavy ľudí o bosorkách, ktoré lietali na metlách za pomoci čarodejnej masti. Okrem toho vedeli začarovať nielen iného človeka, ale aj seba.

Z čarodejníctva bolo obviňované najmä ženské pohlavie. Podozrivou sa mohla stať hociktorá žena, ktorá sa zaoberala liečiteľstvom alebo bylinkárstvom. Výnimkou neboli ani v tom čase známe pôrodné babice. Procesy ohľadom bosoráctva sa konali na celom území Uhorska, výnimkou nebolo ani Slovensko.

Na území Oravy sa v 17. a 18. storočí danými prípadmi zaoberal nielen oravský stoličný súd, ale aj mestský úrad v mestečku Veličná. V priebehu rokov 1625 až 1677 boli vo Veličnej riešené štyri súdne spory týkajúce sa čarodejníctva, pričom jeden prípad skončil upálením.

Jedným príkladom čarodejníctva na našom území je prípad Doroty Mandrákovej z Hornej Lehoty. Zbierala liečivé byliny, z ktorých následne varila odvary. Liečila nimi chorý dobytok, pričom sa jej to stalo osudným. Približne 44 vypočutých svedkov sa domnievalo, že obžalovaná inklinuje k čarodejníckym praktikám. Konečné rozhodnutie súdu je neznáme, nakoľko sa nenachádza v písomnej agende.

About Author

Lenka Šamajová

Rodáčka z Kysúc, ktorá žije v Trnave. Písanie je jej blízke od strednej školy, pričom už tretí rok študuje na fakulte masmediálnej komunikácie. Od októbra 2021 pôsobí ako stážistka v denníku SME. Okrem toho pôsobila ako redaktorka v Startitupe, aktuálne píše pre UnitedLife. Vo voľnom čase nepohrdne ani poéziou.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings