Lifestyle Ľudia

Mladí ľudia uprednostňujú kariéru pred vzťahmi. „Situationship“ sa stáva zlatým stredom randenia

  • 25 januára, 2023
  • 5 min read
Mladí ľudia uprednostňujú kariéru pred vzťahmi. „Situationship“ sa stáva zlatým stredom randenia

Každá generácia so sebou prináša nové stereotypy. Generácia Z sa od predchádzajúcich generácií nelíši len pracovným životom, ale aj osobným. Problematika mentálneho zdravia a sexuálneho života prestáva byť pre ňu tabu, pričom posúva hranice aj vo svete randenia.

Online zoznamky sa stávajú fenoménom zoznamovania 21. storočia. Paradoxom však je, že mladí ľudia majú v súčasnosti oveľa vyššie nároky na budúceho partnera než v minulosti. Okrem toho väčšina z nich považuje kariéru za prvoradú, čo je tiež jeden z dôvodov, prečo preferujú skôr kratšie nezáväzné vzťahy.

„Situationship“ ako novodobá forma lásky

A žili spolu šťastne až do smrti. Aj takto ľudia vnímali randenie. V súčasnosti je však o niečo komplikovanejšie, nakoľko mladí ľudia začínajú preferovať vzťahy v podobe „situationshipov“. Na prvý pohľad pôsobia ako bežné vzťahy, ktoré preferovali naši rodičia, avšak majú značný rozdiel.

Po tom, čo sa daný pojem v roku 2020 presadil v spoločnosti, čoraz viac ľudí hľadá na Googli pojem „klasifikácia vzťahov“, uvádza portál Los Angeles Wire. Ide o ťažko definovateľnú frázu spätú so zoznamovaním, avšak medzi dnešnými generáciami je značne populárna. Spája sa najmä s uspokojením sexuálnych a intímnych potrieb bez konvenčnej predstavy chápania vzťahov.

INZERCIA

Podľa Elizabeht Armstrong, ktorá pôsobí ako profesorka sociológie na University of Michigan v USA, cieľom týchto zväzkov je preskočiť zaužívané vzorce tvoriace spolunažívanie, zásnuby, manželstvo či potomstvo, píše portál BBC. Ide o takzvanú „sivú zónu“ vo vzťahoch, kedy jedinci majú značne inak usporiadané priority. Nepremýšľajú príliš nad budúcnosťou, venujú pozornosť prítomnému okamihu.

Docentka sociológie Lisa Wade, pôsobiaca na Tulane University v USA, uskutočnila výskum venujúci sa súčasným vzťahom. V rozhovore so 150 vysokoškolskými študentmi zaznamenala, že väčšina z nich má strach definovať vzťah či dokonca priznať záujem o jeho napredovanie. Z výskumu preto vyplýva, že Generácia Z nedokáže priamo rozprávať o svojich pocitoch.

Kariéra na prvom mieste

Staršie generácie spájajú internetové zoznamky a dané formy vzťahov za určité formy promiskuity. Mladí ľudia však na randenie nemajú dostatok času, nakoľko za svoje priority považujú vzdelanie a kariéru. Túžia po určitej osobnej, profesionálnej a finančnej stabilite. Pripisujú sa k tomu najmä globálne problémy, nakoľko dnešné generácie sú vystavené klimatickej kríze či inflácii.

Generácia Z a vzťahy
Mladí ľudia sa snažia vyvarovať konvenčným predstavám chápania vzťahov. Zdroj: pexels.com

„Mladí ľudia zvyknú hovoriť, že vzťahy ich odvádzajú od ich vzdelávacích a kariérnych cieľov. Najlepšie je pre nich sa príliš neviazať, nakoľko by mohli obetovať svoju životnú dráhu pre niekoho iného,“ dodáva k danej problematike Wade.

Okrem toho sa chcú vyvarovať zbytočným rozvodom z dôvodu, že so svojím partnerom sú na rozdielnej životnej vlne. Práve preto sa vnímanie lásky a sexu vo forme „situationshipu“ začína považovať za nejaký uspokojivý stred, ktorému sa predchádzajúce generácie vyhýbali.

Popularita na sociálnych platformách

Daný druh vzťahov nie je výnimkou ani na sociálnych sieťach. Ľudia s obľubou zdieľajú svoje skúsenosti najmä na sociálnych platformách TikTok a Twitter. Videá s označením #situationship naberajú čoraz viac na popularite, pričom si ich bežne pozrú milióny používateľov.

Jedným z príkladov je 26-ročná zdravotnícka konzultantka Amanda Huhman, ktorá vďaka svojej skúsenosti získala na platforme TikTok takmer osem miliónov videní. Výnimkou nebola ani sekcia komentárov, v ktorej sa viacero ľudí podelilo so svojou skúsenosťou. Samotná Huhman tvrdí, že dané vzťahy ponúkajú viac slobody, nakoľko pre Generáciu Z je typický akčný životný štýl.

Okrem toho sa uvedený výraz začína spomínať aj v populárnej kultúre, čo je ešte väčším podnetom pre mladých. Medzi mediálnych priekopníkov patrí najmä zoznamovacia relácia Love Island, ktorá získala svoje miesto aj v slovenskom mediálnom priemysle.

Generačné zmeny

Známym faktom je aj to, že súčasné generácie dospievajú pomalšie. Nejde o nič nové, nakoľko výrazné generačné zmeny sa začali v spoločnosti pociťovať už po roku 1989, informuje portál eduworld.sk.

Generácia Z a vzťahy
Mladí ľudia začínajú uprednostňovať kariéru pred vzťahmi. Zdroj: pexels.com

„Pre dnešných mladých ľudí je veľmi ťažké dosiahnuť to, čo považujeme za tradičné znaky dospelosti. To znamená, že je pre nich čoraz náročnejšie získať stabilnú prácu na plný úväzok či hypotéku na vytvorenie vlastnej nezávislej domácnosti,“ tvrdí pre portál The Guardian sociologička Jane Pilcher.

Práve preto je dôležité, aby jednotlivé generácie medzi sebou našli porozumenie, nakoľko každá generácia odzrkadľuje určitú spoločenskú dekádu. To, či sa súčasná generácia riadi správnymi normami chápania života, sa ukáže až časom.

About Author

Lenka Šamajová

Rodáčka z Kysúc, ktorá žije v Trnave. Písanie je jej blízke od strednej školy, pričom už tretí rok študuje na fakulte masmediálnej komunikácie. Od októbra 2021 pôsobí ako stážistka v denníku SME. Okrem toho pôsobila ako redaktorka v Startitupe, aktuálne píše pre UnitedLife. Vo voľnom čase nepohrdne ani poéziou.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings