EXTRA Svet

Je to herbár, encyklopédia či hoax? Voynichov rukopis dodnes nikto nerozlúštil

  • 23 decembra, 2022
  • 5 min read
Je to herbár, encyklopédia či hoax? Voynichov rukopis dodnes nikto nerozlúštil

Rukopis si svoj tajomný pôvod zachováva už niekoľko storočí, pričom sa stal predmetom rozsiahlych štúdií a špekulácií.

Vzácny zberateľský kúsok

V priebehu rokov sa profesionálni tvorcovia kódov a vedci z rôznych disciplín pokúšali vyriešiť záhadu, ktorú predstavuje Voynichov rukopis. Obsahom záhadnej knižky sa pravdepodobne zaoberal John Dee, matematik a študent okultizmu na dvore britskej kráľovnej Alžbety I.

Wilfred Voynich kúpil v roku 1912 jednu z najväčších stredovekých záhad. zdroj: pinterest.com

Neskôr ju od neznámeho kupca získal rímskonemecký cisár, Rudolf II. Predchádzajúcemu majiteľovi za rukopis zaplatil šesťsto dukátov, čo je v dnešnom prepočte približne 90 000 dolárov. Vzácne dokumenty sa o niekoľko storočí dostali až k revolucionárovi Wilfredovi Voynichovi. Napriek tomu, že rukopis vlastnil len pár rokov, jeho priezvisko sa s ním spája dodnes. Hoci Wilfred nerozumel jazyku knihy, domnieval sa, že autorom je Roger Bacon, jeden z najväčších stredovekých mysliteľov.

Od roku 1969 sa rukopis nachádza v knižnici vzácnych kníh a rukopisov na univerzite v Yale. Niekoľko storočí sa ho snažia rozlúštiť renomovaní lingvisti, jeho obsah však stále nie je so stopercentnou platnosťou odhalený.

INZERCIA

Rozmanité témy

Publikácia prešla rádiokarbónovou metódou datovania rukopisu. Vedci vďaka nej zistili, že bola stará dvesto rokov už v čase, keď sa jej vlastníkom stal Rudolf II.. Rukopis je podľa ilustrácií rozdelený do šiestich častí – botanika, astronómia a astrológia, biológia, kozmológia, farmácia. Na konci sa nachádza časť súvislého textu, ktorý podľa odhadu môže predstavovať recepty na miešanie liečiv.

rukopis
Nielen samotný jazyk, vedci dodnes nerozumejú aj niektorým kresbám. zdroj: pinterest.com

Najväčšiu časť 234 – stranovej knihy zaberajú ilustrácie v botanickej časti. Kapitoly pozostávajú zo 113 veľkých detailných farebných kresieb neznámych rastlín a bylín, pričom sú doplnené rozsiahlym textom.

Dvanásť strán zobrazuje usporiadania hviezd, Slnka a Mesiaca. Niektoré astrologické kresby dopĺňajú symboly zverokruhu. Najzvláštnejšie na pergamene pôsobia kresby nahých žien prepletených a spojených rúrkami, v ktorých prúdi neznáma tekutina.

Hypotézy o pôvode jazyka

Voynich sa v roku 1921 spojil s Williamom Newboldom. Filozof z Pennsylvánskej univerzity sa zaujímal o kryptografiu, a práve podľa neho bol Roger Bacon tvorcom pôsobivých stránok. Newbold veril, že každé tajomné písmeno je v skutočnosti zbierkou drobných symbolov, ktoré by sa odtajnili až po použití mikroskopu. Po Newboldovej smrti John Manly, americký profesor literatúry a kryptológ, Newboldove metódy označil za svojvoľné a vedecky nespoľahlivé.

Medzi mnohými ľuďmi, ktorí sa pokúsili text rozlúštiť, sú napríklad renomovaní kryptológovia z druhej svetovej vojny William a Elizebeth Friedmanovci. Po troch desaťročiach však Friedman vyhlásil, že prelomenie rukopisu je nemožné. Písmo pripomína európsku abecedu z konca 14. a 15. storočia, no slová nedávajú zmysel v žiadnom jazyku.

V priebehu rokov sa neustále zvyšoval prúd výskumníkov s novými tvrdeniami odhaľujúcimi tajomstvá rukopisu. Antropológ z Foothill College v Kalifornii vyhlásil, že text je „vulgárny latinský dialekt“ prepísaný rímskymi skratkami. Gerard Cheshire, akademik na Univerzite v Bristole, publikoval recenzovaný článok v ktorom tvrdil, že písmo je zmesou jazykov, takzvanou „protorománčinou“.

Komu sa podarí dekódovať stredoveký rukopis?

Čo bráni vo finálnom rozlúštení Voynichovho rukopisu, je opätovné vyvrátenie predošlého tvrdenia novými zisteniami a štúdiami. Každý chce byť tým, koho schopnosti sú nad úrovňou všetkých ostatných. Problémom je, že jednotliví výskumníci sa špecifikujú na rozdielny odbor. Na základe neho vedú svoj výskum, pričom vynechávajú komplexnosť rukopisu – od použitého atramentu až po vonkajšiu väzbu.

rukopis
Vzhľadom na množstvo neodtajnených informácií, ktoré rukopis odkrýva, sa jeho cena nedá vyčísliť. zdroj: pinterest.com

Rukopis si prešiel aj obvineniami ohľadom pravosti, no forenzné testovanie túto domnienku vyvrátilo. Kniha vyvoláva dojem, že mala slúžiť ako liekopis alebo riešiť témy stredovekej medicíny. Záhadné detaily ilustrácií však podnietili mnohé teórie o pôvode knihy, obsahu jej textu a celkovom použití. Pokiaľ teda špekulácie nevyvolávajú potrebu vyvinúť stroj času, vedcom neostáva nič iné, než sa prepracovať k odpovediam prostredníctvom súčasných metód.

Zdroje: www.newyorker.com, www.undark.org

Zdroj titulnej fotografie: www.pinterest.com

About Author

Tímea Prišticová

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings