EXTRA Ľudia Zdravie

ADHD nie je len poruchou detí. Poriadne dokáže skomplikovať život aj dospelým

  • 23 decembra, 2022
  • 7 min read
ADHD nie je len poruchou detí. Poriadne dokáže skomplikovať život aj dospelým

Neschopnosť prísť niekam načas či neustále zabávanie sa aj pri menej zložitej úlohe. Mnohí dané činnosti považujú za normálne, síce ide o príznaky poruchy pozornosti, známej aj ako ADHD.

Globálne údaje z roku 2020 uvádzajú, že miera danej poruchy u dospelých sa odhaduje na 2,58 % informuje portál BBC. Netreba však zabúdať ani na to, že veľa ľudí zostáva nediagnostikovaných, najmä v menšinových komunitách. Pre obe skupiny ide o obrovský boj, počas ktorého čelia konfliktom so zamestnávateľom či nie príliš vydarenej kariére.

„Keď sa ku mne prídu liečiť ľudia s ADHD, často sú vo svojom profesionálnom živote nešťastní a majú veľmi nízky sebaobraz,“ hovorí pre portál Additude, ktorý je určený pre danú skupinu ľudí, psychologička Kathleen Nadeau.

„Pomáham im pochopiť, že ADHD nie je negatívna vec. Mnoho podnikateľov, zabávačov, politikov a obchodných lídrov má danú poruchu, vrátane generálneho riaditeľa JetBlue Davida Neelemana. V skutočnosti Neeleman vynašiel elektronické letenky, pretože pri každom lete strácal svoje letenky,“ dodáva.

INZERCIA

Diagnostika ADHD v dospelosti

Porucha ADHD sa najčastejšie diagnostikuje už v detstve po nástupe do školy, informuje pre portál TA3 psychologička Eva Málišová. Výnimkou však nie sú ani ľudia po prekročení dospelosti. Príkladom sú rôzne témy na sociálnych sieťach, ktoré sa zaoberajú práve s diagnózou danej poruchy a jej liečby pri dospelých ľuďoch.

Samotná psychologička priznáva, že aj cez to, že najviac viditeľné symptómy prebiehajú počas detstva a dospievania, sa môže stať, že pedagógovia alebo rodinní príslušníci ich prehliadnu. Práve to vedie k nie príliš šťastnej situácii, kedy je postihnutý jedinec obklopený s pocitom neschopnosti. V mnohých prípadoch sú ťažkosti spojené s ADHD aj počas dospelosti naďalej výrazné, pričom až po diagnostike a stanovení liečby sa zredukujú.

Sú prípady, kedy mnoho pacientov príde za odborníkom s tým, že počas celého detstva fungovali dobre a až počas dospelosti sa u nich vyskytli problémy. Zväčša ide o nedostatok sústredenosti na nudné projekty, odkladanie práce alebo o prokrastináciu. V daných prípadoch je dôležitá správna diagnostika, nakoľko sa v uvedených situáciách môže nájsť ktokoľvek.

Psychologička Málišová odporúča, že nie je vhodné sa príliš fixovať na pridelenie samotnej diagnózy, nakoľko po jej nepotvrdení môžu mať pacienti tendenciu k sklamaniu pre pocit bezmocnosti.

Emocionálne ťažkosti

ADHD sa môže charakterizovať aj ako komplexná neurovývojová porucha prejavujúca sa rôznymi symptómami a správaním, uvádza BBC. Z toho vyplýva, že mozog pacientov trpiacich poruchou pozornosti nie je nevyhnutne prelietavý, síce anatomicky vyzerá a funguje inak.

S najviac akútnymi účinkami danej poruchy sa stretávajú ľudia, ktorí majú tendenciu robiť len to, čo ich zaujíma. Práve to sa značí aj ako uprednostňovanie iných úloh pred naliehavými, pričom zamestnávateľ ich môže považovať za lenivých či dokonca neschopných. Okrem toho dané „nálepky“ môžu aj samotných jedincov prinútiť ku kritizovaniu seba, čo spôsobuje škodlivé emocionálne dopady.

ADHD
Psychologička odporúča, že nie je vhodné sa úplne fixovať na pridelenie danej diagnózy. Zdroj: pexels.com

Pacienti s ADHD zažívajú pocity hanby a viny už len na základe ich sebahodnotenia. Môžu sa u nich spustiť aj ďalšie ťažkosti v podobe narušenia sebavedomia a emocionálnej pohody. Okrem toho mnohí z nich bývajú často znepokojení, pokiaľ majú požiadať o pomoc. Ide o jednoduchý dôvod, nakoľko v danom bode sa musia priznať k svojej diagnóze. Jednoduchšie je pre nich ju maskovať, síce ide o krátkodobú účinnosť a dané maskovanie sa pripisuje akoby k minimalizovaniu vlastnej identity.

Pre mnohých pracovníkov je však rozhovor so šéfom o danej diagnóze riskantný. V niektorých situáciách môže nielen zamestnávateľ, ale aj kolegovia, postihnutého vnímať ako náročného na prácu.

Ako správne fungovať?

Pracovníkom s ADHD sa najčastejšie odporúča kombinovať lieky s poradenstvom zaoberajúcim sa rozvojom stratégií, uvádza Additude. Práve dané poradenstvo môže pomôcť jedincovi pri problémoch v práci.

Lieky sa odporúčajú najmä tým, ktorí spĺňajú diagnostické kritéria ADHD v podobe hyperaktivity, roztržitosti alebo nutkavého správania. Kľúčom k riešeniu problému však nie je len nájdenie vhodného liečiva, pričom plán dávkovania by mal pokryť celý čas strávený v práci.

„Lieky sa dodávajú v štyroch, osem a dvanásťhodinových dávkach. Ak odchádzate do práce o 7:30 a skončíte až o 18:30, osemhodinová tabletka, ktorú si dáte pred odchodom do práce, vyprchá okolo 15:30, čo znamená, že v tom čase budete potrebovať užiť štvorhodinovú tabletku. Ak plánujete pracovať doma, možno budete potrebovať pokrytie aj na večer,“ odporúča psychiater Larry Silver.

Okrem toho je dôležité pre správne fungovanie dodržať aj určité pravidlá. Príkladom môžu byť impluzívne záväzky, ktoré môžu narušiť vopred stanovené plány. Práve preto by si mal pacient s ADHD premyslieť, či súhlasí s akoukoľvek ponukou alebo požiadavkou. Pred stanovením súhlasu by sa mal radšej pozrieť do kalendára.

Pokiaľ ide o cestovanie, odporúča sa naplánovať si na cestu viac času, nakoľko čas príchodu by nemal zohrávať najdôležitejšiu úlohu. Kľúčový je čas, ktorý jedinec potrebuje na to, aby opustil súčasné miesto s cieľom dostať sa na stanovené miesto včas.

Uspešní ľudia s ADHD

Portál graphistik.com prináša niekoľko ľudí zo sveta showbiznisu, ktorí trpia s poruchou pozornosti. Okrem toho uvádza zaujímavosť, že podľa Americkej psychiatrickej asociácie sa daná porucha častejšie vyskytuje u mužského pohlavia.

Jedným z príkladov definície úspešnosti bol Walt Disney, ktorý sa preslávil ako jeden z prvých animátorov. Ani ADHD mu nezabránilo sa stať hlasom kultovej postavičky myši Mickey Mouse či vytvárať kolosálne zábavné parky.

ADHD
Poradenstvo môže pracovníkom s ADHD pomôcť pri problémoch v práci. Zdroj: pexels.com

Výnimkou nie je ani úspešný herec Channing Tatum, ktorý priznal, že bolo pre neho ťažké zapadnúť v škole do bežných tried, nakoľko nepatril k deťom s autizmom alebo Downovým syndrómom. Časom mu diagnostikovali ADHD spolu s dyslexiou.

Pokiaľ ide o ženské pohlavie, Emma Watson, ktorá stvárnila Hermionu vo filmoch Harry Potter, od detstva brala lieky na poruchu pozornosti. Aj napriek tomu sa stala talentovanou filmovou hviezdou, pričom pôsobila aj ako veľvyslankyňa dobrej vôle OSN.

About Author

Lenka Šamajová

Rodáčka z Kysúc, ktorá žije v Trnave. Písanie je jej blízke od strednej školy, pričom už tretí rok študuje na fakulte masmediálnej komunikácie. Od októbra 2021 pôsobí ako stážistka v denníku SME. Okrem toho pôsobila ako redaktorka v Startitupe, aktuálne píše pre UnitedLife. Vo voľnom čase nepohrdne ani poéziou.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings