Cestovanie Ľudia

Ainuovia: Pôvodní obyvatelia Japonska hovoria jedinečným jazykom a vyznávajú animizmus

  • 22 januára, 2023
  • 6 min read
Ainuovia: Pôvodní obyvatelia Japonska hovoria jedinečným jazykom a vyznávajú animizmus

Hoci boli Ainuovia prvými osadníkmi Hokkaida, väčšine cestovateľov nie sú známi. Kým sa o nich nezačali zaujímať antropológovia, ich jazykovú a kultúrnu identitu stáročia utláčala japonská vláda.

Zachovávanie natívnych tradícií

Kedysi sa v rôznych kútoch Zeme nachádzali domorodé skupiny obyvateľov s vlastnou kultúrou, tradíciami či jazykom. Postupné rozpínanie obyvateľstva a osídľovanie miest stálo mnoho pôvodných obyvateľov život alebo sa museli prispôsobiť chodu nového sveta.

Našťastie aj dnes existujú etnické skupiny, ktoré si zachovávajú rovnaký spôsob života na rovnakých miestach ako kedysi ich predkovia. Na Novom Zélande žijú Maori, Severnú Ameriku zastupujú početné indiánske kmene a severné časti Európy (Laponsko) obývajú Sámovia.

Málokto však vie o domorodých kmeňoch Ainuov. Pôda a prírodné zdroje sú neoddeliteľne spojené s ich civilizáciou, fyzickým a duchovným blahom. Ako lovci a zberači si Ainuovia vysoko cenili prírodu, čo bolo a stále je často vyjadrené v ich umení.

Odkiaľ pochádzajú?

Zem vychádzajúceho slnka, Japonsko, zaznamenáva príchod prvých ľudí približne 30 000 rokov p.n.l.. Súčasní Ainuovia tvrdia, že ich korene siahajú až k japonskej pravekej kultúre Džómon, od ktorej sa datujú ďalšie historické obdobia.

História Ainuov je známa z príbehov, ktoré ústne odovzdávali samotní Ainuovia a zo spisov, ktoré zanechali susedné národy. zdroj: unsplash.com

Medzi najväčšie súostrovia Japonska patria Honšú, Hokkaido, Kjúšú a Šikoku. Hovorí sa, že Ainuovia kedysi obývali všetky tieto súostrovia, no prevažne sa zdržovali na ostrove Hokkaido. Pozostatky ich kultúry zaznamenali aj na Kurilských ostrovoch a ostrove Sachalin, pričom obe miesta patria do vlastníctva Ruskej federácie.

Pôvodným živobytím kmeňa bolo hľadanie potravy a rybolov, ako u mnohých domorodých obyvateľov na celom svete. Pozdĺž teplejšieho južného pobrežia Hokkaida hromadili svoje úlovky a obchodovali s Japoncami.

Jazyk a zvyky

Niektorí členovia sa zaoberali presunom poľnohospodárstva, metódou, pri ktorej sa polia využívajú na niekoľko sezón a potom sa opustia, aby sa pôda nevyčerpala. Tradičným náboženstvom bol animizmus. Najdôležitejší rituál prebiehal niekoľko rokov a zahŕňal odchytenie medvedice. Vychovávali ju ako člena rodiny, kým ju rituálne nepripravili o život. Ak sa Ainuovia v živote správali k zvieraťu dobre, verili, že po smrti im jeho duch zabezpečí blaho.

Inzercia
Ainuovia
Ainuovia považovali tetovanie za súčasť svojho náboženstva. zdroj: pinterest.com

Medzi ďalšie tradície patrilo tetovanie tváre. V tom čase bolo tetovanie a jeho vytváranie výlučne ženskou výsadou. Verilo sa, že pochádza od „Matky predkov“ –  Ainu Okikurumi Machi, mladšej sestry boha stvoriteľa, Okikurumiho. Tetovania vtedy neslúžili iba na ozdobu tela, ale aj na vyjadrenie rodinného stavu. Kým ženinu tvár nezdobili tmavé čiary obkolesujúce pery, nemohla sa vydať.

Ainuovia  hovorili vlastným jazykom odlišovaným ostrovnými dialektmi. Považujú sa za izolovanú jazykovú rodinu, čo znamená, že  v súčasnosti nemajú žiadne spojenie s inými dnes známymi jazykmi. Používanie jazyka Ainu rapídne klesalo v dôsledku politík na podporu modernizácie Japonska a v roku 2009 bol zaradený medzi ohrozené jazyky UNESCO.

Obete politického prevratu

Japonci začali kolonizovať územia Ainuov v prvom tisícročí nášho letopočtu. Po Reforme Meidži sa  začali ľudia z pevninského Japonska presúvať na ostrov Hokkaido a menili dovtedy zaužívaný chod života domorodých kmeňov.

Novovzniknuté normy, napríklad zákon o ochrane bývalých domorodcov z roku 1899 bol skôr predmetom diskriminácie než pomoci. Japonská vláda vytlačila Ainuov z ich tradičných území do hornatých neúrodných oblastí.  Napriek ozbrojenému odporu tieto domorodé národy stratili väčšinu svojej tradičnej pôdy.

Kmeň už nebol schopný poľnohospodárstva a ak chcel prežiť, musel sa asimilovať. Ainuovia prijali japonské mená, hovorili japonským jazykom a boli pomaly zbavení svojej kultúry a tradícií.

Kvôli rozšírenej stigmatizácii mnohí Ainuovia skrývali svoj pôvod. To malo dopad na súčasnú situáciu. Veľká časť populácie Ainuov zostáva chudobná a politicky zbavená volebného práva, pričom nemajú možnosť rozširovať poznanie o svojich predkoch.

Robí sa pre ochranu dedičstva dosť?

V poslednej dobe však tento problém začal nachádzať riešenia. V apríli 2019 japonská vláda po mnohých rokoch zvažovania právne uznala Ainuov za pôvodných obyvateľov Japonska.

Ainuovia
Domorodí obyvatelia severného Japonska sa vo svojom jazyku nazývajú „Ainu“, čo znamená „Ľudia“ ich krajiny. zdroj: pixabay.com

Centrum propagácie kultúry Ainuov ponúka prehľad kultúry pôvodných obyvateľov. Zariadenie sa nachádza približne 40 minút jazdy autom od centra Sappora, hlavného mesta Hokkaida.  Návštevníci si môžu obzrieť remeselné výrobky, sledovať tradičný tanec a vytvoriť si predstavu, ako kedysi domorodci žili. Objekt otvorili roku 2003, aby učil domácich aj zahraničných návštevníkov o kultúre Ainuov a šíril ich posolstvo do sveta.

Mnohí experti sa však domnievajú, že nedávne uznanie komunity nestačí. Tvrdia, že je to len neúprimnosť zo strany vlády, keďže nový zákon Ainu neposkytuje japonskému domorodému obyvateľstvu jasné a silné práva. Či sa celý proces pohne smerom dopredu, ukáže čas.

Zdroje: www.bbc.com, www.metropolisjapan.com

Zdroj titulnej fotografie: www.pinterest.com

About Author

Tímea Prišticová

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings