Enviro a eko

Aký nerecyklovateľný odpad mylne triedime?

  • 22 januára, 2023
  • 6 min read
Aký nerecyklovateľný odpad mylne triedime?

Väčšina z nás sa snaží prispieť k ochrane životného prostredia a recyklovať, kde sa dá. Cítite uspokojenie, keď umiestňujete krabicu od pizze do recyklačného koša? Starostlivo hľadáte odpadkový kôs na papier, pokiaľ chcete zahodiť pohár z kávy?  V tom prípade máte v recyklovaní nedostatky. Existujú produkty, ktoré s nadšením triedime aj napriek tomu, že patria na odlišné miesto. Aké to sú?

Mastné krabice od pizze

Kartónové krabice na pizzu sa zdajú byť jednoduchou voľbou na recykláciu. Pokiaľ sú však nasiaknuté mastným tukom z pizze, spôsobujú problémy. Keď sa papier recykluje, zmieša sa s vodou a v kombinácii s zakaleným olejom stúpa nahor. To spôsobuje viazanie vlákien a narúšanie procesu recyklácie.

 

Jednorazové plienky

Áno, niektorí ľudia radi vkladajú použité jednorazové plienky do recyklačného boxu alebo dokonca do  kompostéru. Okrem toho, že táto predstava nie je najpríjemnejšia, ide o výrazný omyl. Nejde len o materiály plienok – vrátane plastov a absorpčnej výplne – tie samozrejme nie sú recyklovateľné. Ide hlavne o kontamináciu obsahom. Problémom je, že tieto sú navyše jednorazové, presne ako napovedá ich názov.

INZERCIA

 

Vytiahnite šálky na kávu

Množstvo jednorazových šálok kávy na jedno použitie sa nedá recyklovať, pretože sú potiahnuté jemnou polyetylénovou fóliou. Nádoby sa tým stávajú odolnými voči tekutinám a priepustnosti. Opätovné spracovanie je však náročné a nákladné.  Väčšina recyklačných stredísk zaobchádza s týmito pohármi ako s bežným odpadom, pretože vo všeobecnosti narúšajú proces separovania. Ich plastové viečka však môže byť recyklovateľné. Vo väčšine prípadov aj sú.

INZERCIA
Jednorazové plastové poháre na kávu sú len našou ďalšou pohodlnosťou. Zdroj: Pexels.com
Plastové vrecká a tašky sú dlhodobo nočnou morou pre životné prostredie. Zdroj: Pexels.com

Papierové utierky a obrúsky

Papierové utierky, obrúsky, vreckovky a dokonca aj papierové taniere sú, áno, vyrobené z papiera. Na rozdiel od časopisov, novín a papiera do tlačiarní je ich recyklácia zakázaná. Často sú znečistené jedlom alebo telesnými zvyškami. Kartónové jadrá papierových utierok sa však dajú recyklovať.

Skartovaný papier

Zdá sa vám to zvláštne? Skartovaný papier bez zvyškov – prečo ho nemožno recyklovať? Po prvé, vonku sa môže rozfúkať medzi ostatné odpadové nádoby a potom prekĺzne cez stroje recyklačných zariadení nevytriedený a dostane sa všade. Pozor! V niektorých okresoch akceptujú skartovaný papier, ak je uložený v škatuli, papierovom či prinajhoršom v plastovom vrecku.

Poháre od jogurtov a iné plasty s označením 5

Mnohé obce nebudú recyklovať obaly od jogurtov a iný tovar vyrobený z plastu č. 5, známeho ako polypropylén. Ich spracovanie v zariadení zvyčajne stojí príliš veľa. Ak sa recyklujú, často sa roztavia, zmiešajú s inými plastmi a niekedy sa posielajú do zámoria. Opäť musíte skontrolovať miestnu recyklačnú prevádzku, aby ste videli ich pravidlá pre manipuláciu s polypropylénom.

Čierne plasty

Čierne plastové podnosy na jedlo a čierne vrchnáky na kávu nie sú recyklovateľné. „Problém pramení z technológie používanej v recyklačných centrách,“ zdôrazňuje Fast Company. „Tieto systémy majú problém vidieť a triediť čierne plasty od iných plastov. To znamená, že väčšina čiernych plastov, ktoré prichádzajú do recyklačných stredísk v skutočnosti ide do odpadu. Čiže vaše čierne misky na jedlo sa už nezmenia na nové produkty.“

Bublinkový obal

Plastová bublinková fólia, do ktorej predajcovia balia svoje produkty, nie je darom pre životné prostredie. Naopak. Aj keď zábavná a upokojujúca pre praskanie, vlnitý obal je zvyčajne vyrobený z polyetylénovej fólie s nízkou hustotou a zamotáva sa do strojov a iných recyklovateľných materiálov. Preto nie je akceptovateľný. Ak má vaša obec nejaký druh programu na odovzdanie igelitových tašiek (napríklad v obchodoch s potravinami), často môže byť súčasťou aj bublinková fólia.
Keďže poznáme rôzne alternatívy balenia, od bublinkových fólií by mali výrobcovia konečne upustiť. Zdroj: Pexels.com

Tapeta

Nenechajte sa zmiasť papierom na tapete. Tieto obklady stien sa často nedajú spojiť s inými papierovými recyklovateľnými materiálmi, pretože majú vysokú koncentráciu syntetických atramentov a farbív. Tie sa následne veľmi ťažko oddeľujú. Mnohé z nich sú navyše potiahnuté vrstvou vinylu alebo polyetylénu, aby sa ľahko umývali.

Rozbité sklo

Zatiaľ čo niektoré recyklačné programy akceptujú sklo, rozbité sklo môže byť naopak výrazným problémom. Môže predstavovať nebezpečenstvo pre samotných pracovníkov, ktorí s ním manipulujú. Rozbité poháre na víno a nápoje majú iné teploty topenia a chemické zloženie ako obalové sklo, preto sú nevhodné. Žiarovky, zrkadlá a okenné sklo, ktoré už nie sú vcelku, môžu obsahovať chemikálie nevhodné na recykláciu.

Zdravotnícky odpad

Odpad z domácej zdravotnej starostlivosti sa vo všeobecnosti nedá recyklovať. Či už ide o ihly, ostré predmety, odpad z dialýzy, katétrov alebo kolostomických vakov. S niektorými z týchto vecí sa zaobchádza ako s nebezpečným odpadom, ktorý môže byť toxický.
Zdravotnícky materiál sa recykluje ťažko, ihly však recyklovať nemôžeme vôbec. Zdroj: Pexels.com

Inzercia
About Author

Natália Adamkovičová

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings