E-WASTE: Elektoodpad nám prerastá cez hlavu a lacnej elektroniky neustále pribúda

Čo je to E-WASTE? E-WASTE je v angličtine populárny, neformálny názov pre elektronické produkty, ktoré sa blížia ku koncu svojej užitočnosti či životnosti. Počítače, televízory, slúchadlá, tablety, kopírky a faxy sú bežné elektronické produkty. Mnohé z nich je možné opätovne použiť, zrenovovať alebo recyklovať. Elektronický odpad je jedným z najrýchlejšie rastúcich tokov odpadu na planéte…. Prečítať celé

Čo je to E-WASTE?

E-WASTE je v angličtine populárny, neformálny názov pre elektronické produkty, ktoré sa blížia ku koncu svojej užitočnosti či životnosti. Počítače, televízory, slúchadlá, tablety, kopírky a faxy sú bežné elektronické produkty. Mnohé z nich je možné opätovne použiť, zrenovovať alebo recyklovať. Elektronický odpad je jedným z najrýchlejšie rastúcich tokov odpadu na planéte. Už teraz ho vyrábame približne 50 miliónov ton ročne. Toto číslo sa bude zvyšovať, pretože elektronika je čoraz dostupnejšia. Primárne tá lacná.

Prečo je takým strašiakom?

Nechcená elektronika obsahuje chemikálie, ktoré sú škodlivé pre ľudí a životné prostredie. Sú nimi ortuť, olovo, berýlium, brómované spomaľovače horenia a kadmium. Pri nesprávnom zaobchádzaní s elektronikou počas likvidácie skončia tieto chemikálie v našej pôde, vode a vzduchu. Tento odpad sa niekedy dokonca ilegálne vyváža do krajín, ktoré nemajú zákony o nakladaní s ním a jeho likvidácii.

Reklamy a inovácie nás lákajú stále nakupovať novšiu a novšiu elektroniku. Základom je obmedziť kúpu, recyklácia je poslednou možnosťou. Zdroj: pexels.com

Smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení

Smernica 2002/96/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) a Smernica 2003/108/ES, ktorá ju novelizuje, sú dve legislatívne normy EÚ, ktoré majú dopad na množstvo subjektov, počínajúc výrobcami a maloobchodnými predajcami, až po spotrebiteľov a ďalších používateľov elektrických a elektronických zariadení. Táto smernica stanovuje rad povinností pre výrobcov v oblastiach zberu, spracovania, opätovného zhodnocovania, využitia, recyklácie, výkazníctva a financovania.

VEDELI STE, ŽE…? Smernica OEEZ uplatňuje princípy rozšírenej zodpovednosti výrobcov, ktorí sú v rámci ekodizajnu zodpovední nielen za dizajn samotného výrobku, ale preberajú aj zodpovednosť za elektroodpad zo svojich elektrozariadení v čase, keď sa tieto stali odpadom.

Použitá a nefunkčná elektronika sa v niektorých krajinách nelegálne vyváža do zahraničia. Škodlivé látky sa ďalej dostávajú do ovzdušia a do pôdy, kde ležia stovky rokov. Zdroj: pexels.com

Ciele OEEZ obsahujú nakladanie s elektroodpadom: Je nevyhnutné dodržiavať stanovené podmienky tak, aby sa zabezpečila ochrana zdravia obyvateľstva, obsluhujúceho personálu a životného prostredia. V rámci elektroodpadov z domácností by sa mal zvýšiť podiel ich oddeleného zberu a výrobcovia by mali prevziať plnú zodpovednosť hlavne za financovanie zberu, prepravy a spracovania pre domácnosti, aby zabránili nezákonnému vývozu a preprave. Podľa zákona sa zakazuje zneškodňovať elektroodpad odovzdaný do systému oddeleného zberu pred jeho spracovaním a zmiešavať ho s inými zložkami komunálneho odpadu.

Aj vy môžete prispieť k eliminácii odpadu – zapamätajte si nasledovné 4 R

REDUCE: Najjednoduchší spôsob, ako vyriešiť krízu elektronického odpadu, je menej produkovať. Spoločnosti však neustále zavádzajú nové produkty niekoľkokrát ročne. Novšie produkty vyzerajú a fungujú lepšie ako ich predchodcovia, ale za novinku stojí cena. Namiesto toho, aby ste si kupovali túto okázalú novinku, ostaňte pri tom, čo máte. Dobrou starostlivosťou o elektroniku jej môžete zabezpečiť dlhšiu životnosť a navyše ušetríte peniaze.

REUSE: Opätovne použite stále funkčné elektronické zariadenie. Namiesto vyhadzovania starého televízora alebo hernej konzoly zvážte jeho úpravu, predaj alebo darovanie. Starú elektroniku si možete aj ponechať a o pár rokov skúsiť šťastie. Pozrite sa napríklad Original Apple 1. V aukcii sa predáva za viac ako 905 000 dolárov.

O svoju elektroniku sa starajte zvonku i zvnútra. Dbajte na to, aby vám vydržala čo najdlhšie. Zdroj: pexels.com

REPAIR: Ľudia často vyhadzujú a vymieňajú pokazenú elektroniku namiesto toho, aby ju nechali opraviť.  Opravy môžu byť drahé, ale lacnou alternatívou môže byť DIY tvorba. Online zdroje ako iFixit, (webová stránka, ktorá sa môže pochváliť bezplatnými sprievodcami na opravu všetkého) poskytujú spoľahlivé informácie, ktoré vám pomôžu dostať vašu technológiu späť do prevádzkyschopného stavu. Vždy však pamätajte na bezpečnosť.

RECYCLE: Poslednou legálnou možnosťou je recyklácia – uistite sa však, či recyklujete správne. Mnohé komunity organizujú podujatia na recykláciu elektronického odpadu a zberné miesta, kde sa s týmito materiálmi manipuluje. Nikdy nevyhadzujte použitú elektroniku do komunálneho odpadu.

Chceme stále novšie, to čo máme doma nám už nie je vzácne. Dostupnosť tovaru a online nákupy zvýšili náš konzum. Zdroj: pexels.com

ZDROJE: eur-lex.europa.eu, calrecycle.ca.gov, recyclecoach.com

Pokračujte na ďalší príspevok »Príbehy slávnych

From Zero to Hero – ako sa z ľudí na dne stali superboháči

  • Cesta k úspechu býva neraz tŕnistá. Presvedčili sa o tom aj mnohé slávne osobnosti, ktorých meno dnes pozná značná časť svetovej populácie.
  • Ako sa Ralph Lauren stal svetovou módnou ikonou? Je kľúčom k úspechu tvrdá práca, dobrý nápad a jasný cieľ, alebo ide len o dielo náhody? V skutočnosti je to kombinácia všetkých týchto faktorov.