Enviro a eko Veda a technika

E-WASTE: Elektoodpad nám prerastá cez hlavu a lacnej elektroniky neustále pribúda

  • 4 septembra, 2022
  • 5 min read
E-WASTE: Elektoodpad nám prerastá cez hlavu a lacnej elektroniky neustále pribúda

Čo je to E-WASTE?

E-WASTE je v angličtine populárny, neformálny názov pre elektronické produkty, ktoré sa blížia ku koncu svojej užitočnosti či životnosti. Počítače, televízory, slúchadlá, tablety, kopírky a faxy sú bežné elektronické produkty. Mnohé z nich je možné opätovne použiť, zrenovovať alebo recyklovať. Elektronický odpad je jedným z najrýchlejšie rastúcich tokov odpadu na planéte. Už teraz ho vyrábame približne 50 miliónov ton ročne. Toto číslo sa bude zvyšovať, pretože elektronika je čoraz dostupnejšia. Primárne tá lacná.

Prečo je takým strašiakom?

Nechcená elektronika obsahuje chemikálie, ktoré sú škodlivé pre ľudí a životné prostredie. Sú nimi ortuť, olovo, berýlium, brómované spomaľovače horenia a kadmium. Pri nesprávnom zaobchádzaní s elektronikou počas likvidácie skončia tieto chemikálie v našej pôde, vode a vzduchu. Tento odpad sa niekedy dokonca ilegálne vyváža do krajín, ktoré nemajú zákony o nakladaní s ním a jeho likvidácii.

Reklamy a inovácie nás lákajú stále nakupovať novšiu a novšiu elektroniku. Základom je obmedziť kúpu, recyklácia je poslednou možnosťou. Zdroj: pexels.com

Smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení

Smernica 2002/96/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) a Smernica 2003/108/ES, ktorá ju novelizuje, sú dve legislatívne normy EÚ, ktoré majú dopad na množstvo subjektov, počínajúc výrobcami a maloobchodnými predajcami, až po spotrebiteľov a ďalších používateľov elektrických a elektronických zariadení. Táto smernica stanovuje rad povinností pre výrobcov v oblastiach zberu, spracovania, opätovného zhodnocovania, využitia, recyklácie, výkazníctva a financovania.

VEDELI STE, ŽE…? Smernica OEEZ uplatňuje princípy rozšírenej zodpovednosti výrobcov, ktorí sú v rámci ekodizajnu zodpovední nielen za dizajn samotného výrobku, ale preberajú aj zodpovednosť za elektroodpad zo svojich elektrozariadení v čase, keď sa tieto stali odpadom.

Použitá a nefunkčná elektronika sa v niektorých krajinách nelegálne vyváža do zahraničia. Škodlivé látky sa ďalej dostávajú do ovzdušia a do pôdy, kde ležia stovky rokov. Zdroj: pexels.com

Ciele OEEZ obsahujú nakladanie s elektroodpadom: Je nevyhnutné dodržiavať stanovené podmienky tak, aby sa zabezpečila ochrana zdravia obyvateľstva, obsluhujúceho personálu a životného prostredia. V rámci elektroodpadov z domácností by sa mal zvýšiť podiel ich oddeleného zberu a výrobcovia by mali prevziať plnú zodpovednosť hlavne za financovanie zberu, prepravy a spracovania pre domácnosti, aby zabránili nezákonnému vývozu a preprave. Podľa zákona sa zakazuje zneškodňovať elektroodpad odovzdaný do systému oddeleného zberu pred jeho spracovaním a zmiešavať ho s inými zložkami komunálneho odpadu.

Aj vy môžete prispieť k eliminácii odpadu – zapamätajte si nasledovné 4 R

REDUCE: Najjednoduchší spôsob, ako vyriešiť krízu elektronického odpadu, je menej produkovať. Spoločnosti však neustále zavádzajú nové produkty niekoľkokrát ročne. Novšie produkty vyzerajú a fungujú lepšie ako ich predchodcovia, ale za novinku stojí cena. Namiesto toho, aby ste si kupovali túto okázalú novinku, ostaňte pri tom, čo máte. Dobrou starostlivosťou o elektroniku jej môžete zabezpečiť dlhšiu životnosť a navyše ušetríte peniaze.

REUSE: Opätovne použite stále funkčné elektronické zariadenie. Namiesto vyhadzovania starého televízora alebo hernej konzoly zvážte jeho úpravu, predaj alebo darovanie. Starú elektroniku si možete aj ponechať a o pár rokov skúsiť šťastie. Pozrite sa napríklad Original Apple 1. V aukcii sa predáva za viac ako 905 000 dolárov.

O svoju elektroniku sa starajte zvonku i zvnútra. Dbajte na to, aby vám vydržala čo najdlhšie. Zdroj: pexels.com

REPAIR: Ľudia často vyhadzujú a vymieňajú pokazenú elektroniku namiesto toho, aby ju nechali opraviť.  Opravy môžu byť drahé, ale lacnou alternatívou môže byť DIY tvorba. Online zdroje ako iFixit, (webová stránka, ktorá sa môže pochváliť bezplatnými sprievodcami na opravu všetkého) poskytujú spoľahlivé informácie, ktoré vám pomôžu dostať vašu technológiu späť do prevádzkyschopného stavu. Vždy však pamätajte na bezpečnosť.

Inzercia

RECYCLE: Poslednou legálnou možnosťou je recyklácia – uistite sa však, či recyklujete správne. Mnohé komunity organizujú podujatia na recykláciu elektronického odpadu a zberné miesta, kde sa s týmito materiálmi manipuluje. Nikdy nevyhadzujte použitú elektroniku do komunálneho odpadu.

Chceme stále novšie, to čo máme doma nám už nie je vzácne. Dostupnosť tovaru a online nákupy zvýšili náš konzum. Zdroj: pexels.com

ZDROJE: eur-lex.europa.eu, calrecycle.ca.gov, recyclecoach.com

About Author

Natália Adamkovičová

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings