Ľudia

Inšpirácia od Dalajlámu

  • 2 septembra, 2022
  • 5 min read
Inšpirácia od Dalajlámu

Jeho Svätosť, XIV. dalajláma Tenzin Gyatso, je duchovným a svetským vodcom tibetského ľudu.

Narodil sa v malej dedinke Taktser v severovýchodnom Tibete. Jeho Svätosť, ktorá sa narodila v roľníckej rodine, bola uznaná vo veku dvoch rokov v súlade s tibetskou tradíciou, ako reinkarnácia jeho predchodcu, 13. dalajlámu. Dalajlámovia sú prejavom bódhisattvu súcitu, ktorý sa rozhodol reinkarnovať, aby slúžil ľuďom. Dalajláma znamená Oceán múdrosti.

 

14. Dalajlámá sa ako ľudská bytosť zaoberá povzbudzovaním ľudí, aby boli šťastní – pomáha im pochopiť, že ak sú ich mysle rozrušené, obyčajné fyzické pohodlie im neprinesie pokoj, ale ak sú ich mysle v pokoji, ani fyzická bolesť ich nebude rušiť.

 

INZERCIA

Presadzuje pestovanie srdečnosti a ľudských hodnôt ako súcit, odpustenie, tolerancia, spokojnosť a sebadisciplína.

Hovorí, že ako ľudské bytosti sme všetci rovnakí. Všetci chceme šťastie a nechceme utrpenie.

Je odhodlaný hovoriť o dôležitosti etických a univerzálnych hodnôt, a zdieľať ich s každým, koho stretne.

 

Po druhé, ako budhistický mních je odhodlaný podporovať harmóniu medzi svetovými náboženskými tradíciami.

Napriek filozofickým rozdielom medzi nimi majú všetky hlavné svetové náboženstvá rovnaký potenciál vytvárať dobré ľudské bytosti. Preto je dôležité, aby sa všetky náboženské tradície navzájom rešpektovali a uznávali hodnotu svojich príslušných tradícií.

 

 

Po tretie, Jeho Svätosť je Tibeťan, a je stredobodom nádeje a dôvery tibetského ľudu.

Preto je odhodlaný zachovať tibetský jazyk a kultúru, dedičstvo, ktoré Tibeťania dostali od majstrov indickej univerzity Nalanda, a zároveň sa zasadzovať za ochranu tibetského prírodného prostredia.

Okrem toho Jeho Svätosť hovoril o svojom odhodlaní oživiť povedomie o hodnote starých indických vedomostí medzi mladými Indmi v súčasnosti.

Jeho Svätosť je presvedčená, že bohaté staroindické chápanie fungovania mysle a emócií, ako aj techniky mentálneho tréningu, ako je meditácia, vyvinuté indickými tradíciami, sú dnes veľmi dôležité.

Keďže India má dlhú históriu logiky a uvažovania, je presvedčený, že jej starodávne znalosti, možno skombinovať s moderným vzdelávaním. Domnieva sa, že India má v výborné postavenie na to, aby túto kombináciu starých a moderných spôsobov poznania dosiahla plodným spôsobom, ab tak by sa v rámci súčasnej spoločnosti mohol presadzovať integrovanejší, a eticky založený spôsob bytia vo svete.

 

 

Dalajlámov hlavný cieľ

 

Podľa dalajlámu je naším hlavným cieľom v tomto živote pomáhať druhým. A ak im neviete pomôcť, aspoň im neubližujte.

Toto je najdôležitejší koncept, ktorý sa Dalajláma snaží sprostredkovať svetu.

Dosahuje to vyučovaním, publikovaním a prácou s ostatnými ľuďmi po celom svete. Jedna z jeho mnohých kníh, „Book of Joy“ napísaná spolu s Desmondom Tutu, učí, že radosť prichádza zvnútra, nie z materiálnych statkov, a že šťastie pochádza z pomoci druhým.

Tí, ktorí sú znevýhodnení a nedostatočne šťastní, najviac potrebujú náš súcit. Aby sme pochopili súcit s druhými, musíme najprv pochopiť výzvy, ktorým čelia. Učí sústredenému súcitu prostredníctvom vzdelávania, ktoré nás vedie k tomu, aby sme spochybňovali svoje presvedčenie a vrodené vzory, a podnikli kroky k pochopeniu, na pomoc druhým.

 

 

Kľúčové body

 

Otvorenosť 

Dalajláma verí, že musíme byť ochotní otvoriť sa iným, dokonca aj cudzincom, aby sme vytvorili skutočné a hlboké putá založené na našej spoločnej ľudskosti.

Keď sa snažíme byť otvorení názorom iných, niekedy môžeme zmeniť aj tie naše.

 

Dávanie a prijímanie

Dalajláma učí, že človek by si mal predstaviť svoje najsebeckejšie ja, a porovnať to so skupinou ľudí v núdzi, ktorí nutne potrebujú pomoc.

Väčšina ľudí by uznala, že potreby mnohých sú dôležitejšie ako potreby jedného.

 

Empatia

Existuje tibetská fráza, ktorá sa prekladá ako „neschopnosť zniesť pohľad na cudzie utrpenie“.

Naša vrodená schopnosť empatie je zdrojom tej najvzácnejšej zo všetkých ľudských vlastností, ktoré v tibetčine nazývame nying je. Aj keď sa výraz nying je vo všeobecnosti prekladá jednoducho ako „súcit“, má množstvo významov, ktoré je ťažké stručne vyjadriť, hoci myšlienky, ktoré obsahuje, sú všeobecne chápané ako súcit.

Znamená lásku, náklonnosť, láskavosť, jemnosť, štedrosť ducha a srdečnosť. Ak to tak cítime pre ostatných, môžeme byť motivovaní urobiť zmeny, aby sme zlepšili život každého.

 

About Author

Natália Jančušková

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings