Slovensko Zdravie

Slovensko trápi nedostatok odborníkov na duševné zdravie. Na 100-tisíc obyvateľov pripadá len päť psychiatrov

  • 22 januára, 2023
  • 7 min read
Slovensko trápi nedostatok odborníkov na duševné zdravie. Na 100-tisíc obyvateľov pripadá len päť psychiatrov

Izolácia počas pandemickej situácie zasiahla psychické zdravie viacerých Slovákov, pričom výnimkou nie sú ani deti. Čakárne u psychológov a psychiatrov sú preplnené, avšak nie každý sa dostane k odbornej pomoci včas. Slovensko trápi akútny nedostatok odborníkov na duševné zdravie.

Netreba však zabúdať ani na obrovskú stigmu, ktorá sa spája so psychickými problémami a odbornou pomocou. Mnoho ľudí aj v súčasnosti spája vyhľadanie odbornej pomoci s pocitom hanby. Jedným z príkladov sú rodičia, ktorí odmietajú medikamentóznu liečbu pre svoje dieťa, síce disponuje akútnymi psychickými ťažkosťami.

V dôsledku danej problematiky Liga za duševné zdravie Slovenskej republiky v spolupráci s epidemiologičku Alexandrou Bražinovou vytvorila prieskum, ktorý sa týkal duševného zdravia Slovákov, uvádza portál Bratislavského kraja. Pokiaľ ide o pocity hanby týkajúcich sa psychického zdravia, stretávajú sa s nimi až tri štvrtiny respondentov.

Zvýšený výskyt úzkosti a depresie

Ako sme písali v našom predošlom článku, úzkosť sa stáva fenoménom 21. storočia. Jej jadrom nie sú len pandemická situácia či vojna na Ukrajine, ale aj rôzne osobné alebo pracovné problémy.

Zo spomínaného prieskumu vyplýva, že príznaky úzkosti a depresie pociťujú predovšetkým ľudia s nižším vzdelaním, dodáva portál Bratislavského kraja. Výnimkou nie sú ani ženy a mladí ľudia. Väčšina postihnutých však dané symptómy nerieši, pričom z dlhodobého hľadiska ide o obrovské riziko. Pokiaľ ide o úzkostnú poruchu, viac ako 80 % ľudí ju nelieči. U depresie je to podobne, nelieči ju až 67 % ľudí.

Alarmujúci nedostatok odborníkov

Podľa štatistík sa v 80 % prípadoch pacienti s depresiou obrátia na psychiatra, informuje portál denníka Pravda. Zvyšných 10 % preferuje liečbu stanovenú praktickým lekárom. Práve zapojenie všeobecných lekárov do liečby depresie a iných duševných chorôb by do určitej miery mohlo vyriešiť problém nedostatočnej odbornej pomoci.

nedostatok odborníkov na duševné zdravie
V priebehu posledných rokov sa psychické zdravie Slovákov výrazne zhoršilo. Zdroj: pexels.com

Pokiaľ ide o celkový počet psychiatrov, sme ďaleko pod priemerom Európskej únie. Na 100-tisíc obyvateľov pripadá päť psychiatrov, pričom v Európskej únií ide o 17 psychiatrov na rovnaký počet obyvateľov. Psychiatrické ambulancie disponujú nerovnomerným rozložením po celej krajine, čo spôsobuje, že nie každý pacient sa vie k odbornej pomoci dostať. Okrem toho čakacia doba na jednotlivé vyšetrenia dosahuje lehotu priemerne sedem týždňov. Ide o akútny problém, nakoľko existuje riziko, že nie každý sa k efektívnej pomoci dostane včas.

Okrem psychiatrov má Slovensko aj výrazný nedostatok psychoterapeutov. Ide o povolanie, ktoré na Slovensku oficiálne neexistuje, avšak samotnú psychoterapiu môžu vykonávať certifikovaní lekári a psychológovia. Štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií z roku 2018 poukazujú, že v danom roku sa evidovalo 440 klinických psychológov. To, koľkí z nich sa venovali psychoterapii nebolo uvedené. Okrem toho chýba aj evidencia súkromných terapeutov.

Inzercia

Dopyt po školských psychológoch

U detských psychiatrov nejde o výnimku. V roku 2018 sa evidovalo menej ako 60 pedopsychiatrov, pričom len 29 tvorili ambulantných odborníkov. Primárnou príčinou tejto problematiky je nízka atraktivita špecializácie v tomto odbore, nakoľko detskí psychiatri môžu liečiť len deti a mládež. Dôležité je podotknúť aj to, že v súčasnosti Slovensko disponuje len s jediným stacionárom, ktorého odbornosť je dostupná detskej psychiatrii.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR začína vnímať zvýšený dopyt po školských psychológoch, píše portál školské.sk. Práve preto sa začína zaoberať tým, akým spôsobom môže zvýšiť ich počty. Okrem toho podotýka, že koncept Plánu obnovy sa zaoberá aj zlepšením starostlivosti o duševné zdravie.

„Okrem investícií do jednotlivých zariadení sú otvorené dve výzvy na vzdelávanie odborníkov na duševné zdravie. Jedna sa týka odborníkov v rámci rezortu zdravotníctva, druhá aj špeciálnych pedagógov či školských psychológov,“ dodáva ministerstvo.

nedostatok odborníkov na duševné zdravie
Počet psychiatrov na Slovensku je alarmujúci. Zdroj: pexels.com

Približne u 15 % populácie do 18 rokov sú zaznamenané psychické odchýlky a poruchy, informuje Národný portál zdravia. U mnohých z nich je náchylnosť k psychickým ochoreniam dedičná. Jedným z príkladov zhoršeného psychického zdravia u detí je Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi, vzhľadom na to, že v decembri minulého roku muselo kvôli danej problematike prejsť na dištančnú formu vyučovania, dodáva portál školské.sk. U desiatok žiakov boli evidované psychické problémy, pričom viacerí z nich boli hospitalizovaní. Gymnázium ďalej poukazuje na to, že nejde len o lokálny problém, nakoľko podobnú skúsenosť majú aj iné školy.

Internetová odborná pomoc

V súčasnosti sa postihnutý jedinec môže dostať k odbornej pomoci aj cez internet. Existujú rôzne internetové poradne, ktoré ponúkajú psychologickú pomoc ihneď z pohodlia domova.

Jednou z nich je Linka dôvery Nezábudka, ktorá patrí pod Ligu za duševné zdravie SR. Vyznačuje sa bezplatnosťou, anonymitou a 24-hodinovou časovou dostupnosťou. Okrem toho ponúka možnosť pomoci aj ukrajinským občanom. Jedinec si môže vybrať medzi telefonickou a e-mailovou komunikáciou.

Netreba zabúdať ani na IPčko.sk, ktoré funguje na podobnej báze ako Linka dôvery Nezábudka. Jedinec si môže vybrať konkrétneho odborníka, pričom niektorí pochádzajú z Českej republiky. Komunikácia prebieha chatovou alebo e-mailovou formou. Okrem tejto formy pomoci sú na hornej lište IPčka zobrazené aj poradne špecializované na konkrétny problém.

Jednou z nich je Dobrá linka, ktorej cieľom je ponúknuť pomoc mladým zdravotne znevýhodnením ľuďom. Komunikácia môže prebiehať nielen prostredníctvom chatu a e-mailu, ale aj videa. Chatová poradňa je dostupná počas pracovných dní od 15:00 do 20:00 hod. Pokiaľ ide o videoporadňu, jedinec sa jej môže zúčastniť každý utorok a štvrtok v rovnakých časových intervaloch ako pri chatovej poradni.

Krízová linka pomoci ponúka pomoc aj obyvateľom z Ukrajiny, ktorí museli opustiť svoju krajinu kvôli vojnovému konfliktu. Každý, kto sa cíti byť v krízovej situácii, môže využiť jej služby prostredníctvom telefónu, chatu alebo videa. Videoporadňa prebieha počas pracovného týždňa od 15:00 do 20:00 hod.

Výnimkou nie je ani sexuálne zneužívanie, ktorému sa venuje internetová poradňa stalosato.sk. Okrem toho si jedinec môže na jej stránkach prečítať články, ktorých cieľom je priblížiť spoločnosti osvetu ohľadom sexuálneho zneužívania. Poradňa ponúka viaceré možnosti komunikácie, vyskytuje sa medzi nimi aj samotné IPčko.

Poslednou možnosťou, na ktorú odkazuje IPčko, je chcemsazabit.sk. Na jej stránkach sú tiež dostupné rôzne články týkajúce sa oblasti psychického zdravia. Okrem toho odkazuje na spomínanú Krízovú linku pomoci, ktorá vznikla v časoch covidovej situácie.

About Author

Lenka Šamajová

Rodáčka z Kysúc, ktorá žije v Trnave. Písanie je jej blízke od strednej školy, pričom už tretí rok študuje na fakulte masmediálnej komunikácie. Od októbra 2021 pôsobí ako stážistka v denníku SME. Okrem toho pôsobila ako redaktorka v Startitupe, aktuálne píše pre UnitedLife. Vo voľnom čase nepohrdne ani poéziou.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings