Slovensko trápi nedostatok odborníkov na duševné zdravie. Na 100-tisíc obyvateľov pripadá len päť psychiatrov

Izolácia počas pandemickej situácie zasiahla psychické zdravie viacerých Slovákov, pričom výnimkou nie sú ani deti. Čakárne u psychológov a psychiatrov sú preplnené, avšak nie každý sa dostane k odbornej pomoci včas. Slovensko trápi akútny nedostatok odborníkov na duševné zdravie. Netreba však zabúdať ani na obrovskú stigmu, ktorá sa spája so psychickými problémami a odbornou pomocou…. Prečítať celé

Rodáčka z Kysúc, ktorá žije v Trnave. Písanie je jej blízke od strednej školy, pričom už tretí rok študuje na fakulte masmediálnej komunikácie. Od októbra 2021 pôsobí ako stážistka v denníku SME. Okrem toho pôsobila ako redaktorka v Startitupe, aktuálne píše pre UnitedLife. Vo voľnom čase nepohrdne ani poéziou.

Izolácia počas pandemickej situácie zasiahla psychické zdravie viacerých Slovákov, pričom výnimkou nie sú ani deti. Čakárne u psychológov a psychiatrov sú preplnené, avšak nie každý sa dostane k odbornej pomoci včas. Slovensko trápi akútny nedostatok odborníkov na duševné zdravie.

Netreba však zabúdať ani na obrovskú stigmu, ktorá sa spája so psychickými problémami a odbornou pomocou. Mnoho ľudí aj v súčasnosti spája vyhľadanie odbornej pomoci s pocitom hanby. Jedným z príkladov sú rodičia, ktorí odmietajú medikamentóznu liečbu pre svoje dieťa, síce disponuje akútnymi psychickými ťažkosťami.

V dôsledku danej problematiky Liga za duševné zdravie Slovenskej republiky v spolupráci s epidemiologičku Alexandrou Bražinovou vytvorila prieskum, ktorý sa týkal duševného zdravia Slovákov, uvádza portál Bratislavského kraja. Pokiaľ ide o pocity hanby týkajúcich sa psychického zdravia, stretávajú sa s nimi až tri štvrtiny respondentov.

Zvýšený výskyt úzkosti a depresie

Ako sme písali v našom predošlom článku, úzkosť sa stáva fenoménom 21. storočia. Jej jadrom nie sú len pandemická situácia či vojna na Ukrajine, ale aj rôzne osobné alebo pracovné problémy.

Zo spomínaného prieskumu vyplýva, že príznaky úzkosti a depresie pociťujú predovšetkým ľudia s nižším vzdelaním, dodáva portál Bratislavského kraja. Výnimkou nie sú ani ženy a mladí ľudia. Väčšina postihnutých však dané symptómy nerieši, pričom z dlhodobého hľadiska ide o obrovské riziko. Pokiaľ ide o úzkostnú poruchu, viac ako 80 % ľudí ju nelieči. U depresie je to podobne, nelieči ju až 67 % ľudí.

Alarmujúci nedostatok odborníkov

Podľa štatistík sa v 80 % prípadoch pacienti s depresiou obrátia na psychiatra, informuje portál denníka Pravda. Zvyšných 10 % preferuje liečbu stanovenú praktickým lekárom. Práve zapojenie všeobecných lekárov do liečby depresie a iných duševných chorôb by do určitej miery mohlo vyriešiť problém nedostatočnej odbornej pomoci.

nedostatok odborníkov na duševné zdravie

V priebehu posledných rokov sa psychické zdravie Slovákov výrazne zhoršilo. Zdroj: pexels.com

Pokiaľ ide o celkový počet psychiatrov, sme ďaleko pod priemerom Európskej únie. Na 100-tisíc obyvateľov pripadá päť psychiatrov, pričom v Európskej únií ide o 17 psychiatrov na rovnaký počet obyvateľov. Psychiatrické ambulancie disponujú nerovnomerným rozložením po celej krajine, čo spôsobuje, že nie každý pacient sa vie k odbornej pomoci dostať. Okrem toho čakacia doba na jednotlivé vyšetrenia dosahuje lehotu priemerne sedem týždňov. Ide o akútny problém, nakoľko existuje riziko, že nie každý sa k efektívnej pomoci dostane včas.

Inzercia

Okrem psychiatrov má Slovensko aj výrazný nedostatok psychoterapeutov. Ide o povolanie, ktoré na Slovensku oficiálne neexistuje, avšak samotnú psychoterapiu môžu vykonávať certifikovaní lekári a psychológovia. Štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií z roku 2018 poukazujú, že v danom roku sa evidovalo 440 klinických psychológov. To, koľkí z nich sa venovali psychoterapii nebolo uvedené. Okrem toho chýba aj evidencia súkromných terapeutov.

Dopyt po školských psychológoch

U detských psychiatrov nejde o výnimku. V roku 2018 sa evidovalo menej ako 60 pedopsychiatrov, pričom len 29 tvorili ambulantných odborníkov. Primárnou príčinou tejto problematiky je nízka atraktivita špecializácie v tomto odbore, nakoľko detskí psychiatri môžu liečiť len deti a mládež. Dôležité je podotknúť aj to, že v súčasnosti Slovensko disponuje len s jediným stacionárom, ktorého odbornosť je dostupná detskej psychiatrii.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR začína vnímať zvýšený dopyt po školských psychológoch, píše portál školské.sk. Práve preto sa začína zaoberať tým, akým spôsobom môže zvýšiť ich počty. Okrem toho podotýka, že koncept Plánu obnovy sa zaoberá aj zlepšením starostlivosti o duševné zdravie.

„Okrem investícií do jednotlivých zariadení sú otvorené dve výzvy na vzdelávanie odborníkov na duševné zdravie. Jedna sa týka odborníkov v rámci rezortu zdravotníctva, druhá aj špeciálnych pedagógov či školských psychológov,“ dodáva ministerstvo.

nedostatok odborníkov na duševné zdravie

Počet psychiatrov na Slovensku je alarmujúci. Zdroj: pexels.com

Približne u 15 % populácie do 18 rokov sú zaznamenané psychické odchýlky a poruchy, informuje Národný portál zdravia. U mnohých z nich je náchylnosť k psychickým ochoreniam dedičná. Jedným z príkladov zhoršeného psychického zdravia u detí je Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi, vzhľadom na to, že v decembri minulého roku muselo kvôli danej problematike prejsť na dištančnú formu vyučovania, dodáva portál školské.sk. U desiatok žiakov boli evidované psychické problémy, pričom viacerí z nich boli hospitalizovaní. Gymnázium ďalej poukazuje na to, že nejde len o lokálny problém, nakoľko podobnú skúsenosť majú aj iné školy.

Internetová odborná pomoc

V súčasnosti sa postihnutý jedinec môže dostať k odbornej pomoci aj cez internet. Existujú rôzne internetové poradne, ktoré ponúkajú psychologickú pomoc ihneď z pohodlia domova.

Jednou z nich je Linka dôvery Nezábudka, ktorá patrí pod Ligu za duševné zdravie SR. Vyznačuje sa bezplatnosťou, anonymitou a 24-hodinovou časovou dostupnosťou. Okrem toho ponúka možnosť pomoci aj ukrajinským občanom. Jedinec si môže vybrať medzi telefonickou a e-mailovou komunikáciou.

Netreba zabúdať ani na IPčko.sk, ktoré funguje na podobnej báze ako Linka dôvery Nezábudka. Jedinec si môže vybrať konkrétneho odborníka, pričom niektorí pochádzajú z Českej republiky. Komunikácia prebieha chatovou alebo e-mailovou formou. Okrem tejto formy pomoci sú na hornej lište IPčka zobrazené aj poradne špecializované na konkrétny problém.

Jednou z nich je Dobrá linka, ktorej cieľom je ponúknuť pomoc mladým zdravotne znevýhodneným ľuďom. Komunikácia môže prebiehať nielen prostredníctvom chatu a e-mailu, ale aj videa. Chatová poradňa je dostupná počas pracovných dní od 15:00 do 20:00 hod. Pokiaľ ide o videoporadňu, jedinec sa jej môže zúčastniť každý utorok a štvrtok v rovnakých časových intervaloch ako pri chatovej poradni.

Krízová linka pomoci ponúka pomoc aj obyvateľom z Ukrajiny, ktorí museli opustiť svoju krajinu kvôli vojnovému konfliktu. Každý, kto sa cíti byť v krízovej situácii, môže využiť jej služby prostredníctvom telefónu, chatu alebo videa. Videoporadňa prebieha počas pracovného týždňa od 15:00 do 20:00 hod.

Výnimkou nie je ani sexuálne zneužívanie, ktorému sa venuje internetová poradňa stalosato.sk. Okrem toho si jedinec môže na jej stránkach prečítať články, ktorých cieľom je priblížiť spoločnosti osvetu ohľadom sexuálneho zneužívania. Poradňa ponúka viaceré možnosti komunikácie, vyskytuje sa medzi nimi aj samotné IPčko.

Poslednou možnosťou, na ktorú odkazuje IPčko, je chcemsazabit.sk. Na jej stránkach sú tiež dostupné rôzne články týkajúce sa oblasti psychického zdravia. Okrem toho odkazuje na spomínanú Krízovú linku pomoci, ktorá vznikla v časoch covidovej situácie.

Pokračujte na ďalší príspevok »Cestovanie autom

Kam na dovolenku autom

  • Plánujete letnú dovolenku, ale radi by ste sa vyhli preplneným a stresujúcim letiskám?
  • Cestovanie autom vám dáva slobodu ísť kamkoľvek chcete, kedykoľvek chcete. Nemusíte sa riadiť cestovnými poriadkami autobusov ani lietadiel a môžete sa zastaviť na miestach, ktoré vás po ceste zaujmú.