Ľudia

Cestovateľ v čase, Jules Verne, a zaujímavé fakty z jeho života

 • 12 januára, 2023
 • 4 min read
Cestovateľ v čase, Jules Verne, a zaujímavé fakty z jeho života

Francúzsky spisovateľ Jules Verne je od roku 1879 druhým najprekladanejším autorom na svete, hneď po Agathe Christie. No pred Shakespearom!

Počas svojej kariéry napísal viac ako 50 hier, románov a esejí, ktoré mu priniesli slávu. Cesta do stredu Zeme, Cesta okolo sveta za 80 dní a Dvadsaťtisíc míľ pod morom sú tie najznámejšie príbehy, ktoré pozná snáď každý.

Avšak jeho rovesníci ho opakovane odmietali. Jeho diela považovali za detské až smiešne.

Jules Verne

Jules Verne miloval more

Verne sa narodil a vyrastal v prístavnom meste Nantes. Tu bol obklopený loďami, ktoré veľmi miloval. V roku 1839 sa dokonca tajne dostal na miesto palubného chlapca na lodi. Avšak skôr, ako sa mala plavba začať, jeho otec ho z lode odvliekol. Malý Jules mal vtedy len 11 rokov!

Bol 15 krát odmietnutý

Jules Verne bol synom právnika. Jeho otec očakával, že mladý Jules po jeho odchode do dôchodku prevezme jeho právnickú prax. No Jules sníval o tom, že bude umelec. Toto rozhodnutie však jeho rodina nepodporovala. Aby Jules Verne priniesol peniaze do svojej domácnosti, pracoval ako burzový maklér. Avšak stále pokračoval v písaní.

Po pätnástich odmietnutiach sa Jules Verne stretol s vydavateľom Pierrom-Julesom Hetzelom. Ten súhlasil s vydaním jeho prvého románu za podmienok silnej revízie textu.

Pierre-Jules Hetzel a Jules Verne sa stali blízkymi priateľmi. Pod jeho vedením sa Jules Verne stal rýchlo úspešným. (Portrét Pierra-Julesa Hetzela, Wikipedia)

 

Inzercia

Mal zlomené srdce

Populárnou časťou spisovateľovho života sú jeho nešťastné lásky. Prvou sa stala jeho sesternica Caroline Tronson. Verne sa do svojej sesternice zamiloval, keď bol ešte celkom mladý. Venoval jej niekoľko básní. No ona jeho lásku neopätovala a v roku 1847, keď mala dvadsať rokov, sa vydala za štyridsaťročného muža, čo Julesovi zlomilo srdce.

Bol v Paríži počas Francúzskje revolúcie 1848

Rok 1848 bol v celej Európe búrlivým rokom, pretože v mnohých krajinách došlo k povstaniam. Prvotná iskra vzplanula vo Francúzsku, v Paríži, kam sa mladý Jules presťahoval, aby študoval právo. V liste svojej matke napísal: „Vo štvrtok boli boje intenzívne. Na konci mojej ulice boli domy zbúrané delostreleckou paľbou.“

Francúzska revolúcia sa začala vo februári 1848 rozsiahlymi protestmi v Paríži. Kráľ Ľudovít Filip bol nútený abdikovať a bola vyhlásená druhá republika.

 

Kúpil si loď

Jednou z prvých vecí, ktoré si Jules Verne kúpil za peniaze zo svojich diel, bola loď. S touto loďou spolu s manželkou Aimée du Fraysse de Viane precestovali Britské ostrovy a Severnú Ameriku, kde sa vydali po rieke Hudson až k Niagarským vodopádom. Tieto cesty poslúžili ako inšpirácia pre jeho zbierku románov Neobyčajné cesty.

Bol postrelený

Jules Verne bol v roku 1885 postrelený. Páchateľom trestného činu bol jeho synovec Gaston Verne. Zasiahol ho len do nohy, no táto udalosť mala silný vplyv na jeho duševné zdravie. Guľku sa nikdy nepodarilo odstrániť, a preto Jules do konca života krýval. Gastonove motívy neboli nikdy objasnené. Gastonov otec tvrdil, že chcel upútať pozornosť na Julesa Verna, aby podporil jeho prijatie do Francúzskej akadémie. Gaston zvyšok svojho života strávil v ústave pre duševne chorých.

 

Predpovedal budúcnosť

Milovníci vedeckej fantastiky a dobrodružného žánru často označujú Julesa Verna za „cestovateľa v čase“. Je to narážka na jeho neuveriteľnú schopnosť predvídať vedecký pokrok a bezkonkurenčne jasne ho opísať vo svojich románoch:

 • počítače a internet,
 • predmestia,
 • vývoj v železničnej doprave,
 • ponorky,
 • mrakodrapy
 • autá,
 • elektrické osvetlenie ulíc,
 • výťahy,
 • a mnoho ďalších.
Rovnako ako aj cesta na Mesiac.

Zdroje: DiscoverWalks, BookAnalysis, ThePortalist, FactsKing, Factinate

Ilustračný obrázok: Patrick Chartol, Pixabay

About Author

Ema Zvara

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings