Ľudia Zdravie

Až 58 % Slovákov uviedlo, že ich trápia príznaky vyhorenia. Patria k ním aj mladší ľudia s bežným povolaním

  • 4 februára, 2023
  • 5 min read
Až 58 % Slovákov uviedlo, že ich trápia príznaky vyhorenia. Patria k ním aj mladší ľudia s bežným povolaním

Množstvo pracovných povinností, takmer žiaden voľný čas. Aj takto vyzerá život mnohých ľudí, pričom výnimkou nie sú ani mladšie generácie. Stres z povolania nevedie len k zdravotným ťažkostiam, ale aj k vyhoreniu.

Práve syndrómu vyhorenia, ktorý sa stáva fenoménom 21. storočia, sa venovala novinárka magazínu Forbes Zuzana Matuščáková. V spolupráci s Luciou Okšou sa podieľala na knihe Nevyhorení, ktorá prináša skutočné príbehy 21 Slovákov, ktorí si prešli vyhorením. Skúsenosti jednotlivých Slovákov a Sloveniek sú dôkazom, že aj s touto ťažkou diagnózou je možné bojovať.

Problém mnohých Slovákov

Počas jesene 2020 Inštitút stresu a zdravotná poisťovňa Dôvera spustili prieskum zaoberajúci sa danou problematikou, píše portál AkoBuk. Výskum sa zameral na tri oblasti, ktoré sa týkali pracovného vyhorenia, osobného vyhorenia a vyhorenia z práce s klientami. Počas mesiacov október a november sa ho zúčastnilo viac ako 9 000 ľudí, pričom konečnú reprezentatívnu vzorku tvorilo 4 789 respondentov.

syndróm vyhorenia
Publikácia Nevyhorení ponúka príbehy 21 Slovákov, ktorí zažili syndróm vyhorenia. Zdroj: pexels.com

Výsledky poukázali na niekoľko zaujímavých záverov. Pokiaľ išlo o osobný život, až 58 % účastníkov pociťovalo významné známky syndrómu vyhorenia, pričom u 16 % išlo o alarmujúci stav. Žiadne príznaky vyhorenia necítili naopak len 3 % opýtaných. Z výskumu teda vyplýva, že až tri štvrtiny opýtaných Slovákov sa nachádza v problematickej rovine.

INZERCIA

Za typické príznaky vyhorenia účastníci považovali nepretržitý pocit únavy sprevádzaný s emocionálnym vyčerpaním. Pacienti s daným syndrómom sa v mnohých prípadoch stretávajú s nepochopením či pocitmi samoty. Okrem toho sa pretrvávajúce vyčerpanie môže prejavovať aj fyzickými ťažkosťami. Patria k ním bolesť hlavy, zažívacie problémy či náchylnosť k rôznym ochoreniam.

Vyvracanie mýtov

Mnoho ľudí si vyhorenie spája s vysoko postavenými funkciami či pokročilejším vekom. Opak je však pravdou, nakoľko sa s ním môžu stretnúť aj mladšie generácie vykonávajúce bežné povolanie.

Ako uvádza portál noviny.sk, nemali by sme ho prirovnávať k bežnému stresu, únave či dokonca lenivosti. Ide o dlhodobé vyčerpanie, ktoré vedie až k pasivite k okolitému svetu.

syndróm vyhorenia
Syndróm vyhorenia je potrebné riešiť s odborníkom. Zdroj: pexels.com

„Lenivý môžete byť na jednu vec, ale všetky ostatné činnosti vás budú baviť. Ak vyhoríte v práci, dokonca na materskej dovolenke alebo pri činnosti, ktorá je gro vášho zamestnania, tak tá strata energie sa týka všetkých oblastí života, čiže tú energiu nebudete mať ani v práci, ani doma, ale ani na záľuby,“ vysvetľuje princíp danej problematiky klinická psychologička a psychoterapeutka Monika Farkašová.

Okrem toho je si dôležité uvedomiť, že sa môže týkať kohokoľvek, pričom výnimkou nie sú ani ženy na materskej dovolenke. Hlavným podnetom je nespokojnosť jedinca so svojím sociálnym alebo osobným životom či to, ako sa vysporadúva so stresovými situáciami.

Daň za prepracovanosť

Príbeh vyhorenia so sebou nesie aj novozélandská politička Jacinda Ardern, ktorá pred pár týždňami oznámila, že odstúpi z funkcie premiérky, informuje portál BBC. Po tom, čo počas viac ako päťročného funkčného obdobia zvládla následky smrteľnej sopečnej erupcie, masovej streľby v krajine či pandémie Covid-19, oznámila, že už nemá viac energie na to, aby svoju prácu robila spravodlivo.

Po danom kroku ju mnohí považujú za jednu z prvých vysokopostavených lídrov, ktorí priznali daň za prepracovanosť spojenú so zodpovednosťou za riadenie krajiny. Okrem toho dané rozhodnutie poukázalo na problematiku syndrómu vyhorenia, ktorý môže byť potenciálne až život ohrozujúci stav.

Práve preto mnohí dúfajú, že môže ísť o významný krok k normalizácii diskusií o duševnom zdraví a práci, nakoľko aj v súčasnosti sú sprevádzané so strachom a stigmou. V dôsledku toho sa odporúča zamestnávateľom zaviesť mechanizmy na podporu zamestnancov, vzhľadom na to, že niektorí jedinci sa vyznačujú so slabšou psychikou.

Možnosti liečby

Stanovenie liečby po diagnostikovaní syndrómu môže mať rôznorodý charakter, informuje portál noviny.sk. V mnohých prípadoch sa odporúča psychoterapia, avšak nevylučuje sa ani predpísanie medikamentóznej liečby od psychiatra.

syndróm vyhorenia
Syndróm vyhorenia sa stáva fenoménom 21. storočia. Zdroj: pexels.com

„Niekedy pošlem pacienta k psychiatrovi, ktorý môže predpísať medikáciu a v psychoterapii pracujem na zdrojoch. Zdroje pre psychológov znamenajú všetko to, čo vás napĺňa, číže to, čo vás baví. Podľa stupňa vyhorenia alebo problému niekedy stačí, že sa jedinec naučí vnímať svoje pocity. Dovolí si prežívať napríklad hnev a na základe toho si stanoví nejakú hranicu voči kolegom a podobne,“ vysvetľuje klinická psychologička a psychoterapeutka Farkašová.

Práve preto je si dôležité uvedomiť, že psychológovia nenastavujú klientom životný režim, ale zameriavajú sa na zdroje, ktoré môžu zlepšiť kvalitu života jedinca. Dĺžka liečby je individuálna, pričom jedno sedenie trvá 50 minút.

About Author

Lenka Šamajová

Rodáčka z Kysúc, ktorá žije v Trnave. Písanie je jej blízke od strednej školy, pričom už tretí rok študuje na fakulte masmediálnej komunikácie. Od októbra 2021 pôsobí ako stážistka v denníku SME. Okrem toho pôsobila ako redaktorka v Startitupe, aktuálne píše pre UnitedLife. Vo voľnom čase nepohrdne ani poéziou.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings