Enviro a eko Svet

Veľryby zohrávajú pri klimatickej kríze dôležitú úlohu. Dôraz sa kladie najmä na ich ochranu

  • 16 decembra, 2022
  • 5 min read
Veľryby zohrávajú pri klimatickej kríze dôležitú úlohu. Dôraz sa kladie najmä na ich ochranu

Klimatická kríza sa v priebehu posledných rokov stáva čoraz väčším globálnym problémom. Na konferenciách ohľadom životného prostredia sa neustále rozpráva o uvoľňovaní škodlivého oxidu uhličitého, avšak je dôležité nájsť efektívne riešenie, ako tomu zabrániť. Po vynájdení vhodných technológií sa do jadra problému stavia ekonomická situácia, informuje portál International Monetary Fund. Na to, aby sme docielili k zmene, je potrebné získať dostatočné množstvo finančných prostriedkov.

Dobrou správou je, že samotná planéta nám prináša riešenie, ktoré nezruinuje náš rozpočet. Morskí biológovia nedávno zistili, že veľryby hrajú významnú úlohu pri zachytávaní uhlíka z atmosféry. Na to, aby sa daná stratégia mohla zrealizovať, medzinárodné organizácie zaviedli iniciatívy, ktorých cieľom je podporiť obnovu populácie týchto mohutných živočíchov.

Ako je to možné?

Kľúčový potenciál tvoria najmä veľryby veľké. Morská biologička Heidi Pearson spolu s jej tímom vysvetľuje, že významnú rolu zohrávajú najmä ich veľkosť a dlhá životnosť, uvádza portál ScienceAlert. Práve tieto dva faktory im môžu pomôcť ovplyvňovať uhlíkový systém tým, že ukladajú uhlík efektívnejšie než menšie živočíchy. Okrem toho dokážu prijať extrémne množstvo svojej koristi či vyprodukovať veľký objem odpadových produktov, čo sa rovnako považuje za pozitíva.

Pokiaľ by sme chceli daný živočíšny druh porovnať so stromom, ide o zarážajúci výsledok. Každá veľryba sekvestruje v priemere 33 ton oxidu uhličitého, pričom strom absorbuje len 48 kilogramov ročne, píše International Monetary Fund.

INZERCIA
veľryby
Veľryby hrajú významnú úlohu pri zachytávaní uhlíka z atmosféry. Zdroj: pexels.com

Zlou správou však je, že po desaťročiach industrializovaného lovu veľrýb sa podľa odhadov ich populácia znížila o štvrtinu. Príkladom môžu byť modré veľryby, ktorých populácia sa znížila len na neuveriteľné 3 %. Z toho vyplýva, že výhody spomínaných ekosystémových služieb daných živočíchov sú pre naše prežitie oveľa menšie, než by mohli byť.

Minulé poznatky

Pred ich priemyselným lovom pomáhali na území južného oceána odstrániť približne 2 milióny ton oxidu uhličitého ročne, uvádza ScienceAlert. V súčasnosti sa čísla pohybujú okolo 200 000 ton, pričom ide o značný rozdiel.

Uhlík dokážu cyklovať aj dramatickejšími spôsobmi. Jedným z príkladov môže byť ich smrť, kedy klesnú na dno oceánu. Ich biomasa sa stane potravou pre celý rad ďalších živočíchov sekvestrujúcich uhlík hlboko pod vodou.

Výnimkou nie je ani veľký dopravný pás pre veľryby. Väčšina druhov migruje z kŕmnych miest bohatých na živiny do množiarní, pričom živiny distribuujú za pochodu.

„Vzhľadom na to, že veľryby majú jedny z najdlhších migrácií na planéte, potenciálne ovplyvňujú dynamiku živín a kolobeh uhlíka v mierkach oceánských povodí,“ dodáva k danému poznatku Pearson spolu s jej tímom.

Avšak väčšina doterajších odhadov zaoberajúcich sa dopadom veľrýb na životné prostredie nezahŕňalo ich všetky druhy. Práve preto je potrebný ďalší výskum poskytujúci lepšie pochopenie toho, ako daný živočíšny druh dokáže ovplyvniť našu planétu.

Isté je však to, že dané riešenie môže byť oveľa menej riskantné a viac účinné než navrhované geoinžinierské riešenia, ktoré zahŕňajú umelé hnojenie morí či priame vstrekovanie uhlíka hlboko do oceánu.

Ochrana veľrýb ako kľúčová

V súčasnosti sú najväčšími hrozbami pre tento živočíšny druh rybárske spleti, štrajky lodí, hluk, znečistenie plastami či jeho pretrvávajúci lov. Okrem toho existencia veľrýb závisí aj od klimatických zmien, pričom ich korisť je v pohybe v dôsledku meniacim sa vodným podmienkam.

Pozitívom však je, že populácia niektorých druhov veľrýb sa zvyšuje. Autori výskumu tvrdia, že ich obnova má potenciál na dlhodobé a sebestačné zlepšenie oceánskeho zachytávača uhlíka.

veľryby
Dané riešenie môže byť viac účinné než navrhované geoinžinierské riešenia. Zdroj: pexels.com

„Úplná úloha veľkých veľrýb, rovnako aj iných organizmov, v oblasti znižovania oxidu uhličitého bude realizovaná iba prostredníctvom robustných zásahov na ochranu a riadenie, ktoré priamo podporujú nárast populácie,“ dodávajú.

Slabý dôraz na oceány

Vzhľadom na to, že veľryby sa nachádzajú najmä v oceánoch, diskusie OSN v Montreale ohľadom záchrany globálnej biodiverzity na daný fakt príliš neprihliadajú, píše portál The Guardian. Niektorí delegáti sa obávajú, že morská ochrana by mohla byť vážne ohrozená alebo úplne zrušená.

V poslednej 10-stranovej pracovnej zmluve, ktorá sa skladá z 5 000 slov, sú zatiaľ len dve zmienky o oceáne. Smutným faktom je, že neexistujú žiadne špecifické požiadavky na obmedzenie rybolovu alebo zastavenie hlbokomorskej ťažby.

Netreba však zabúdať na to, že delegáti schválili návrh o morskej a pobrežnej biodiverzite, ktorá zahŕňa aj oceány. Krajiny, ku ktorým patria Čína, Rusko, Island či Argentína, čelia obvineniu z váhania so špecifickými obmedzeniami.

About Author

Lenka Šamajová

Rodáčka z Kysúc, ktorá žije v Trnave. Písanie je jej blízke od strednej školy, pričom už tretí rok študuje na fakulte masmediálnej komunikácie. Od októbra 2021 pôsobí ako stážistka v denníku SME. Okrem toho pôsobila ako redaktorka v Startitupe, aktuálne píše pre UnitedLife. Vo voľnom čase nepohrdne ani poéziou.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings