Cestovanie Svet

Taos: Mesto, z ktorého dýcha história a šíri sa ním podivný šum

  • 24 januára, 2023
  • 4 min read
Taos: Mesto, z ktorého dýcha história a šíri sa ním podivný šum

Pôvod záhadného zvuku sa tituluje rôznymi vysvetleniami:  od všedných po fantastické, psychologické či paranormálne. Taos je pre odborníkov doposiaľ nevysvetliteľnou záhadou.

Korene hispánskej kultúry

Taos je malé mestečko na severe stredného Nového Mexika. Čo sa táka historického vývoja, patrí k najdlhšie obývaným osídleniam v Spojených štátoch. Názov pochádza zo španielskeho prekladu Tiwa, mena domorodého ľudu Pueblo.

V blízkosti mesta sa nachádza Taos Pueblo – súbor osád , ktoré obývajú domorodci s vlastnou kultúrou a jazykom. Stránia sa moderného sveta, počas sviatkov nemajú turisti do dediniek prístup. Vyznávajú tradície svojich predkov Anasaziov, ktorí boli na vrchole agrokultúrneho života od roku 100 do roku 1600 nášho letopočtu.

Taos
Architektúra robí z malebného mestečka pozoruhodnú turistickú destinácie zdroj: unsplash.com

Význam pre poľnohospodársky život dedinčanov predstavujú rozľahlé lesy obklopujúce dedinčanov. Prostredie osád je pozoruhodným príkladom tradičnej architektúry z predhispánskeho obdobia Ameriky. Práve vďaka činnosti  svojej komunity si  Pueblo úspešne zachovalo väčšinu svojich tradičných pamiatok.

Najpozoruhodnejším dielom je súbor poschodových obydlí. Na ich stavbu sa využili nepálené červené tehly, ktoré kontrastujú s tyrkysovými okenicami. Podľa odhadov budovy vznikli medzi rokmi 1000 až 1350.

Dlhotrvajúci problém

Mesto v roku 1992 zapísali do kultúrneho dedičstva UNESCO, no nie je to jediná vec, kvôli ktorej je Taos zaujímavý. Prostredím sa rozlieha šum neznámeho pôvodu, no doteraz je jeho príčina neznáma. Obyvatelia ho opísali ako slabý bzučivý zvuk, vzdialenému motoru. Nikdy sa nezastaví, narúša spánok a je zreteľnejší v noci a v interiéri.

Nepálené tehly sa na stavbu domov používajú aj dnes, kedysi však budovy vyzerali zaujímavejšie. zdroj: unsplash.com

Hukot prvýkrát zaznamenali začiatkom 90. rokov. V roku 1993 miestni obyvatelia vyjadrili svoje obavy miestnemu kongresu. Vykonala sa verejná štúdia, aby sa zistilo, čo za zvukovým ruchom stojí. Joe Mullins, bývalý profesor inžinierstva na Univerzite v Novom Mexiku, vykonal výskum pod názvom Taos Hum. S obyvateľmi viedol rozhovory a po meste rozmiestnil rôzne prístroje na detekciu zvuku.

Na základe prieskumu medzi obyvateľmi sa verilo, že asi 2 percentá bežnej populácie sú „počujúci“, teda tí, ktorí tvrdili, že zaznamenajú bzučanie. V domácnostiach niekoľkých „poslucháčov“ vedci nainštalovali citlivé zariadenie, ktoré meralo zvuky a vibrácie. Po rozsiahlom testovaní sa však nezistilo nič neobvyklé.

Inzercia

Rôzne domnienky

Čo teda skutočne spôsobuje tento záhadný šum? V prvom rade je dôležité uvedomiť si, že zvuk je všade okolo nás. Väčšina z neho však zostane nepovšimnutá, kým hukotu nezačneme venovať pozornosť. Väčšina výskumníkov si je celkom istá, že šum je skutočný, hoci neexistuje jednoznačná zhoda ohľadom jeho pôvodu.

Priemyselné zariadenia sú často prvým podozrivým zdrojom hukotu. Ďalšie možné vysvetlenia zahŕňajú vysokotlakové plynové rúry, elektrické vedenia a bezdrôtové komunikačné zariadenia. Existuje aj teória, že všadeprítomný hukot môže byť výsledkom nízkofrekvenčného elektromagnetického žiarenia, ktoré je počuteľné len pre niektorých ľudí.

Zohľadňujú sa aj ďalšie environmentálne faktory. Jedným z nich je seizmická aktivita, konkrétne  mikrootrasy. Ide o  veľmi slabé, nízkofrekvenčné otrasy, vznikajúce prostredníctvom vibrácií oceánskych vĺn.

Objasnenia zo strany medikov

Keďže je ťažké overiť environmentálne príčiny, odborníci ponúkli lekárske vysvetlenia . Jednou z možných príčin je tinnitus. Ide o vnímanie zvuku, keď nie je prítomný žiadny vonkajší hluk. Avšak testovanie ukázalo, že mnoho poslucháčov nemalo problémy so sluchom.

Výskumníci polemizujú, že ľudia, ktorí počujú hukot, ako tí v Taose, môžu mať nezvyčajne silný sluch. Na druhú stranu, hukot môže byť sluchovou halucináciou. Niektorí obyvatelia Taosu počuli šum aj po tom, čo zmenili miesto bydliska.

Či je Taos Hum skutočný, alebo len výplod ľudskej fantázie, najlepšie odhalí  ďalší výskum. Dovtedy však šum ostáva kurióznym prípadom, ktorý sa s historickým mestom spája.

Zdroje: www.sporcle.com

Zdroj titulnej fotografie: www.pixabay.com

About Author

Tímea Prišticová

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings