Ľudia

Mladšie generácie túžia po vypočutí. Niektorí zamestnanci sa však stále boja vyjadriť svoj názor

  • 27 decembra, 2022
  • 6 min read
Mladšie generácie túžia po vypočutí. Niektorí zamestnanci sa však stále boja vyjadriť svoj názor

Mileniáli spolu s Generáciou Z sa od predošlých generácii odlišujú vo viacerých sférach. Pokiaľ ide o pracovný život, medzi ich požiadavky čoraz viac patrí akceptovanie ich názorov, či už ide o návrhy, ako zlepšiť pracovné prostredie alebo kritizovanie pravidelnej mesačnej mzdy. Medzi výnimky nepatrí ani poukazovanie na väčšie problémy zahŕňajúce napríklad firemné hodnoty. Ako sme písali v našom článku, rolu v tom zohráva aj to, že mladší ľudia túžia viac po pocite uznania.

„Zdá sa, že v porovnaní so staršími generáciami je pre tých, ktorí nedávno vstúpili na pracovisko, oveľa pohodlnejšie hovoriť o flexibilite, rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom, férovosti či o očakávaniach, ktoré majú od svojho pracovného života,“ vysvetľuje pre portál BBC profesor organizačného správania Martin Kilduff, ktorý pôsobí na University College London. Okrem toho dodáva, že rovnako to platí aj pre jeho výskumných asistentov, ktorí sú oveľa hlasnejší, avšak v pozitívnom zmysle. Ich výhodou je, že vedia dať najavo svoj názor.

Túžba po vypočutí

Síce mnohí danú vlastnosť považujú za fenomén súčasnosti, výskumy z roku 2011 potvrdzujú opak. Už v tom čase až 90 % pracovníkov, ktorí patrili ku Generácii Y, verilo, že ich nápady stoja za vypočutie. Avšak v súčasnosti Generácia Z na danú problematiku poukazuje ešte viac.

„Generácia Z cíti morálnu povinnosť prehovoriť a to môže niektorých ľudí zaskočiť, pokiaľ nie sú zvyknutí na politiku, ktorá robí pracovisko nepríjemným,“ vysvetľuje Haydn Shaw, známy aj ako autor knihy Sticking Points: Hot to Get 4 Generations Working Together in the 12 Places They Come Apart.

INZERCIA

Existuje viacero dôvodov, prečo danú vlastnosť považujú mladšie generácie za prioritu. K najčastejšiemu z nich patrí prinášanie vlastných hodnôt na pracovisko, pričom sa poukazuje aj na veci ako firemná etika alebo politické postoje. Výskumy ďalej zdôrazňujú fakt, že Generácia Z chce pracovať najmä pre spoločnosti, ktorých pracovná sila vyzerá rovnako rôznorodo ako ich generácia. Výnimkou nie sú ani ekonomické faktory, nakoľko sa v priebehu posledných rokov zmenili priority pracovníkov.

akceptovanie názorov na pracovisku
Mladšie generácie túžia viac po pocite uznania. Zdroj: pexels.com

Síce sa to možno nezdá, ale niektorí z nich majú v danom ohľade šťastie. Niektoré spoločnosti čoraz viac ponúkajú rôzne školenia či programy, ktoré explicitne požadujú názory, nápady a spätnú väzbu od mladších kolegov. Príkladom môžu byť iniciatívy spätného mentorstva alebo zriaďovanie predstavenstiev „novej generácie“.

Nesúlad požiadaviek

Avšak nie každá spoločnosť sa vyznačuje otvorenosťou, pričom aj vo firmách, ktoré sú viac otvorenejšie, niektorí zamestnanci zisťujú, že to nie je až tak jednoduché. Veľkú rolu v tom hrá najmä to, že stále existuje mnoho zakorenených noriem a perspektív poháňajúce predchádzajúce generácie na najvyšších pozíciách.

Ďalším významným činiteľom je aj to, že staršie generácie v porovnaní s novšími považujú politiku a osobný život za témy, ktoré by sa nemali riešiť na pracovisku. Okrem toho očakávajú od mladších úctu, pričom Generácia X im vo veľkej miere vyhovela.

Výskum ďalej poukazuje aj na to, že mladí začínajúci pracovníci sa vyznačujú s menšou pravdepodobnosťou, že prehovoria, nakoľko ich nápady sa niekedy zvyknú pripisovať iným. Ako problém to môžu vnímať najmä marginalizované skupiny, ktoré sa danými javmi bežne stretávajú už len kvôli svojmu pohlaviu alebo rase.

Prečo sú zamestnanci ticho?

Jeden z prieskumov uvádza, že až 67 % zamestnancov na území Spojeného kráľovstva má obavy, že ich správanie na pracovisku bude považované za nevhodné, informuje portál Integrity Line. Výskumu sa zúčastnilo osem krajín, pričom Veľkej Británii sa pripísali najhoršie výsledky.

Najčastejším dôvodom, prečo nevyjadria svoj názor je pocit, že nemajú na to právo. Danú problematiku by mohli vyriešiť profesionáli v oblasti dodržiavania pravidiel a ľudských zdrojov. Ich úlohou je vysvetliť všetkým zamestnancom, že vyjadrovať názory je ich zodpovednosťou. Dospieť k tomu môžu najmä častou komunikáciou zahŕňajúcou školenia, hodnotenia či tímové stretnutia.

Ďalším problémom je, že aj keď zamestnanci naberú odvahu vyjadriť svoj názor, nie vždy dostanú primeranú spätnú väzbu. Dôležitým faktorom je najmä zachovanie dôvernosti, či už anonymizovanou prípadovou štúdiou alebo priamou spätnou väzbou. Danými krokmi sa zároveň môže aj preukázať, že vyslovené obavy sa berú vážne a prešetrujú sa.

akceptovanie názorov na pracovisku
Mnoho zamestnancov má obavy, že ich správanie na pracovisku bude považované za nevhodné. Zdroj: pexels.com

Niektorí zamestnanci si však myslia, že na ich pracovisku nie je žiaden systém umožňujúci anonymnú komunikáciu. Pokiaľ ide o spoločnosti, ktoré danú funkciu poskytujú, až 58 % prvotných hlásení je anonymných, pričom bez anonymity by nemuseli vyjsť najavo. V súčasnosti dokonca existujú systémy digitálneho podávania správ, ktoré umožňujú obojsmernú anonymnú komunikáciu predkladajúcu podporné dôkazy.

Dôvody, prečo vyjadriť svoj názor

Pokiaľ zamestnanci mlčia, spoločnosť v mnohých prípadoch prichádza o užitočné nápady, ktoré môžu ovplyvniť jej zisk, dodáva portál Inspired eLearning. Okrem toho vyjadrenie názorov môže poskytnúť aj lepšie zákaznícke skúsenosti či prípadne vyvarovanie sa problémom. Jeden z negatívnych príkladov, kedy sa obavy zamestnancov považovali za ignorované či dokonca trestané, dospel k tomu, že Boeing nasadil lietadlá s chybnými systémami.

Medzi dôležité zložky patrí aj podieľanie sa na formovaní firemnej kultúry. Kľúčovú rolu zohráva najmä vplyv jednotlivca v rámci celého pracoviska. Nielenže sa jeho názory prenášajú na iné oddelenia, ale dokonca aj k pracovníkom na vedúcich pozíciách. Netreba však zabúdať na to, že nesprávny druh prenášania názorov môže dospieť až k šikane alebo mikroagresii.

About Author

Lenka Šamajová

Rodáčka z Kysúc, ktorá žije v Trnave. Písanie je jej blízke od strednej školy, pričom už tretí rok študuje na fakulte masmediálnej komunikácie. Od októbra 2021 pôsobí ako stážistka v denníku SME. Okrem toho pôsobila ako redaktorka v Startitupe, aktuálne píše pre UnitedLife. Vo voľnom čase nepohrdne ani poéziou.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings