TOP články redakcie Veda a technika

Prečo generácia Z odchádza zo sociálnych sietí?

  • 27 decembra, 2022
  • 5 min read
Prečo generácia Z odchádza zo sociálnych sietí?

Do generácie Z patria ľudia narodení po roku 2000. Je teda mladšia ako generácia Y a spoločné roky s ňou zdieľa pomocou takzvaných Millennials, teda ľudí, ktorí okolo roku 2000 prežívali detstvo alebo dospievanie. Zdá sa, že táto najnovšia generácia Z masívne odchádza zo sociálnych sietí, ktoré sú typické pre tú označenú ako ypsilon. Prečo je to tak?

 

Viaceré celebrity rušia svoje osobné účty na sociálnych sieťach alebo prenechávajú ich spravovanie inej osobe, pretože ich nepovažujú za bezpečné miesto. Nie je to ale iba o celebritách, rušenie účtov sa stáva trendom aj medzi obyčajnými „smrteľníkmi“.

Čo sa teda deje, že po desiatich rokoch prehnanej virtuálnej socializácie našich životov unikáme z tohto priestoru?

 

Rozhodnutie odísť môže byť aj unáhlené

Niektorí ľudia si vyvinuli priam nezdravú závislosť na sociálnych médiách, zatiaľ čo iní ich využívajú skôr príležitostne a bez dôsledkov. A možno, že tu nejde ani tak o technológiu samotnú, ale o spôsob, akým ju používame alebo skôr zneužívame. Zatiaľ, čo naše životy spojené so sociálnymi médiami prekvitali, rástol aj potenciál pre nezdravé prehľadávanie, nadmerné angažovanie sa, žiarlivostné útoky a hrozba priveľkého „vonkajšieho hluku”.

Rozhodnutie vymazať si účet je často unáhlené a nepremyslené, čo má za následok, že si človek účet znovu vytvorí, pretože zistí, že ho potrebuje napríklad kvôli práci. Sociálne médiá sú skvelým prostriedkom prezentácie seba a svojej práce.

Problémom však je, keď máte potrebu zdieľať každý svoj pocit, či už príspevkom alebo fotografiou na sociálnej sieti. Čakať na interakciu s kýmkoľvek je tak únikom pred prežívaním skutočných emócií a pocitov.

 

Inzercia
Ak má niekto na Facebooku príliš ideálny život, vedzte, že je vždy len výber. S trochou šikovnosti môže každý z nás vyzerať dokonalo, hoci každodenný život nám prináša aj menej milé momenty.

Facebook neodráža celý život, iba jeho časť

Predstavte si, že by ste každý deň nesledovali dokonalé životy svojich “priateľov” na sociálnych sieťach. Z vášho života by sa tým možno vytratilo množstvo žiarlivosti a závisti. Úvodná stránka zaplnená obrázkami a príspevkami zasnúbení, svadieb, bábätiek, exotických dovoleniek a perfektných párty poukazuje na dokonalé životy vašich priateľov.

Bez toho, aby ste nad tým premýšľali, začnete porovnávať svoj život s tým ich. Čudujete sa, čo robíte nesprávne, keďže nežijete svoj sen ako ostatní. Ale…

Sociálne médiá umožňujú ľuďom prezentovať idealizovaný a čo najlepší obraz seba pred ostatnými. Aj tie „najúprimnejšie“ momenty sú dotvorené, vylepšené, prispôsobené ideálu.

Prečo sa teda generácia Z rozhodla zrušiť svoje účty na sociálnych médiách? Azda najväčším dôvodom je zvýšená túžba po súkromí. Generácia Z je si viac vedomá svojich digitálnych stôp a nechce byť fotografovaná v kompromitujúcich pozíciách bez ich vedomia a povolenia.

 

Sociálne siete sú o ľuďoch a pre ľudí

Bolo zrejmé, že to raz príde. Potešenie a vzrušenie, ktoré sú spájané so sociálnymi médiami, podstatne blednú v množstve obrázkov a hlasov žiadajúcich o pozornosť, čo spôsobuje, že ľudia rozprávajú jeden cez druhého, simultánne hovoriac všetko a nič. Mnohí z nás si automaticky prezerajú najnovšie príspevky, bezducho klikajú na fotky, čítajú dojímavé prípsevky bez toho, aby niečo skutočne cítili. Vo všeobecnosti teda odchádzame zo sociálnych médií, aby sme si prečistili hlavy, hľadali zmysluplné a autentické spojenia a mali vlastné názory.

Je však veľmi ľahké generalizovať a stručne charakterizovať ľudí odchádzajúcich zo sociálnych sietí. Pre generáciu Z môže platiť, že staré platformy Facebook, Twitter a ďalšie už pre ňu nie sú zaujímavé, pretože s ňou vyrastali.

Môžeme ale tvrdiť takmer s určitosťou, že “tí priemerní” (bez ohľadu na príslušnosť k niektorej z generácií) na nej ostávajú aj naďalej, pretože rozumejú vzťahom v nej. Rozumejú tomu, že byť priateľom tu znamená navzájom si sledovať príspevky a aj tomu, že Facebook nemusí byť nutne priestorom na propagáciu vlastných nepopulárnych myšlienok.

Môže byť skvelým, praktickým a univerzálnym nástrojom, ako byť v kontakte s priateľmi a rodinou a ako sa udržiavať v dobrej informačnej kondícii. Občas je lepšie nebyť polarizovaným, ale pozerať sa na veci tak nejak z nadhľadu.

 

About Author

Mária Synáková

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings