Odkryté dejiny a sv. Gorazd: Interview

Spýtali sme sa za vás!
Vydané 26. decembra 2022 / Autor / Obsahuje tieto témy: , , , , ,

Interview s historikom a bádateľom H. Pikalym

Ako ste sa prvý krát zoznámili s tématikou sv. Gorazda?

Dlhodobo sa venujem histórií, už ako dieťa som mal obľubu v historických knihách a encyklopédiach.

Náboženské, a predovšetkým kresťanské témy mi boli vždy veľmi blízke.

O sv. Gorazdovi som prvý krát počul zo svedectva o svätých sedmopočetníkoch, kde okrem Gorazda, patril aj sv. Cyril, Metod, Kliment, Naum, Angelár a Sáva.

Zo všetkých učeníkov ma najviac zaujal sv. Gorazd a jeho príbeh, čo bolo do značnej miery ovplyvnené aj mojou výchovou.

 

V skratke predstavme čitateľom váš rodinný vzťah k sv. Gorazdovi

Keďže je moja rodina z oboch strán silne kresťansky orientovaná, malo to samozrejme dopad aj na moju výchovu a osobnostný rast.

Z otcovej strany je vetva založená na niekoľkých učeníkoch, medzi ktorých patrí aj sv. Gorazd.

Dá sa teda povedať, že sme pro-gorazdovsky orientovaná rodina už niekoľko generácií.

Členovia mojej rodiny sa venovali aj rôznym výskumom a bádaniam v tématike sv. Gorazda, a prišli na mnoho zaujímavých informácií, respektíve predpodkladov a domnienok.

Veľa mužov v mojej rodine zasvätilo život cirkvi a Bohu, iní sa vydali na akademickú dráhu.

Najviac ma k tejto problematike viedol môj pradedko a dedko, s ktorými som viedol často siahodlhé a bohaté rozhovory.

 

Čo zaujímavé ste sa od nich dozvedeli?

Viac informácií a príbehov som sa dozvedel od svojho pradedka.

Ten sa aktívne venoval sv. Gorazdovi od jeho osemnástich rokov.

Živil sa ako štatista, v pridruženom odbore ministerstva histórie, a rovnako ako sv. Gorazd, aj on sa venoval jazykom – okrem iných, aj rómskemu a mongolskému jazyku, čo bolo na tú dobu veľmi nadčasové.

Venoval sa aj etnickému výskumu, snažil sa zbližovať spoločnosť a stierať hranice medzi rôznymi etnikami.

Vďaka tímu jazykovedcov sa neskôr dostal do Budapešti, kde prednášal aj o sv. Gorazdovi.

Postupne sa vypracoval, dostal sa do medzinárodných bádateľských tímov a cestoval po Európe.

 

Svätí sedmopočetníci. Zdroj: grkatba.sk

 

Ako vnímate sv. Gorazda z hľadiska historika?

Keď sa úplne odosobním, je to pomerne záhadná postava dejín.

O Gorazdovi vieme z viacerých zdrojov, že sa venoval osvete, histórií, filozofii, matematike, hudbe a tancu.

Medzi zaujímavosti z kuloárov patrí, že sa sv. Gorazd venoval hre na gajdy.

Predpokladá sa, že aj vďaka týmto zdatnostiam, si Gorazd budoval rôzne kontakty a bol v spoločnosti veľmi obľúbený.

Z niekoľkých zdrojov máme informácie, že sa pohyboval aj na Spiši a strávil tam časť svojho života.

Prvý písomný doklad – bohoslužba, bola vytlačená na základe starších predlôh, v Benátkach na začiatku 18. storočia.

V tomto texte je prvý raz doložené použitie slova sedmopočetníci, na označenie tejto skupiny učeníkov.

Neskôr pôsoboil aj v Beograde, kde sa predpokladá, že umrel.

 

Ikona Svatý novomučeník biskup Gorazd a jeho spoločníci. Zdroj: orthodoxia.cz

 

V 9. – 10. storočí patrilo pomerne veľké množstvo majetkov na Slovensku veľmožskému rodu Gorazdovcov.

Meno Gorazd je staroslovenského pôvodu s významom schopný, zdatný, a v cirkevnej staroslovenčine šikovný, skúsený.

Po príchode solúnskych bratov na Veľkú Moravu bol sv. Gorazd jedným z ich prvých učeníkov a  pomocníkov.

Po zvládnutí hlaholiky spolupracoval na preklade Svätého písma, k čomu mu pomáhala dobrá znalosť jazykov, o čom sme si už hovorili. Okrem týchto textov, spolupracoval na preklade mnohých diel.

Viac sa s istotou o tvorbe sv. Gorazda nedá povedať. Jeho koníčky v umeleckej sfére – ako muzikant a tanečník, spolu s niektorými zápiskami o jeho kontroverznosti, sú do dnešných dní pre historikov mätúce.

Staroslovenčina bola prvým spisovným jazykom nášho národa. Staroslovenským jazykom, literatúrou a bohoslužbou sme sa kultúrne dostali na úroveň starých európskych národov.

Oprávnene môžeme sv. Gorazda považovať za zakladateľa slovenského písomníctva.

Spoločné uctievanie svätých sedmopočetníkov a ich spoločné znázorňovanie v umení,  je dnes rozšírené najmä u gréckokatolíkov a v pravoslávnej cirkvi, najmä v Bulharsku a Macedónsku.

Do dnešných dní sa pravidelne vedú výpravy, do končín Slovenska a ďalších európskych štátov kde sa sv. Gorazd pohyboval.

Ja sám som sa na takejto výprave zúčastnil, a môžem povedať, že je to skutočne obrodzujúce a historicky mimoriadne fascinujúce.

Najmä v Poľsku sú aktuálne najživšie skupiny, ktoré sú zapálené pre Gorazda, a na jeho počeť organizujú každoročné púte po celej Európe.

 

 

Pokračujte na ďalší príspevok »Príbehy slávnych

From Zero to Hero – ako sa z ľudí na dne stali superboháči

  • Cesta k úspechu býva neraz tŕnistá. Presvedčili sa o tom aj mnohé slávne osobnosti, ktorých meno dnes pozná značná časť svetovej populácie.
  • Ako sa Ralph Lauren stal svetovou módnou ikonou? Je kľúčom k úspechu tvrdá práca, dobrý nápad a jasný cieľ, alebo ide len o dielo náhody? V skutočnosti je to kombinácia všetkých týchto faktorov.