Ľudia

Odkryté dejiny a sv. Gorazd: Interview

  • 26 decembra, 2022
  • 5 min read
Odkryté dejiny a sv. Gorazd: Interview

Interview s historikom a bádateľom H. Pikalym

Ako ste sa prvý krát zoznámili s tématikou sv. Gorazda?

Dlhodobo sa venujem histórií, už ako dieťa som mal obľubu v historických knihách a encyklopédiach.

Náboženské, a predovšetkým kresťanské témy mi boli vždy veľmi blízke.

O sv. Gorazdovi som prvý krát počul zo svedectva o svätých sedmopočetníkoch, kde okrem Gorazda, patril aj sv. Cyril, Metod, Kliment, Naum, Angelár a Sáva.

Zo všetkých učeníkov ma najviac zaujal sv. Gorazd a jeho príbeh, čo bolo do značnej miery ovplyvnené aj mojou výchovou.

INZERCIA

 

V skratke predstavme čitateľom váš rodinný vzťah k sv. Gorazdovi

Keďže je moja rodina z oboch strán silne kresťansky orientovaná, malo to samozrejme dopad aj na moju výchovu a osobnostný rast.

Z otcovej strany je vetva založená na niekoľkých učeníkoch, medzi ktorých patrí aj sv. Gorazd.

Dá sa teda povedať, že sme pro-gorazdovsky orientovaná rodina už niekoľko generácií.

Členovia mojej rodiny sa venovali aj rôznym výskumom a bádaniam v tématike sv. Gorazda, a prišli na mnoho zaujímavých informácií, respektíve predpodkladov a domnienok.

Veľa mužov v mojej rodine zasvätilo život cirkvi a Bohu, iní sa vydali na akademickú dráhu.

Najviac ma k tejto problematike viedol môj pradedko a dedko, s ktorými som viedol často siahodlhé a bohaté rozhovory.

 

Čo zaujímavé ste sa od nich dozvedeli?

Viac informácií a príbehov som sa dozvedel od svojho pradedka.

Ten sa aktívne venoval sv. Gorazdovi od jeho osemnástich rokov.

Živil sa ako štatista, v pridruženom odbore ministerstva histórie, a rovnako ako sv. Gorazd, aj on sa venoval jazykom – okrem iných, aj rómskemu a mongolskému jazyku, čo bolo na tú dobu veľmi nadčasové.

Venoval sa aj etnickému výskumu, snažil sa zbližovať spoločnosť a stierať hranice medzi rôznymi etnikami.

Vďaka tímu jazykovedcov sa neskôr dostal do Budapešti, kde prednášal aj o sv. Gorazdovi.

Postupne sa vypracoval, dostal sa do medzinárodných bádateľských tímov a cestoval po Európe.

 

Svätí sedmopočetníci. Zdroj: grkatba.sk

 

Ako vnímate sv. Gorazda z hľadiska historika?

Keď sa úplne odosobním, je to pomerne záhadná postava dejín.

O Gorazdovi vieme z viacerych zdrojov, že sa venoval osvete, histórií, filozofii, matematike, hudbe a tancu.

Medzi zaujímavosti z kuloárov patrí, že sa sv. Gorazd venoval hre na gajdy.

Predpokladá sa, že aj vďaka týmto zdatnostiam, si Gorazd budoval rôzne kontakty a bol v spoločnosti veľmi obľúbený.

Z niekoľkých zdrojov máme informácie, že sa pohyboval aj na Spiši a strávil tam časť svojho života.

Prvý písomný doklad – bohoslužba, bola vytlačená na základe starších predlôh, v Benátkach na začiatku 18. storočia.

V tomto texte je prvý raz doložené použitie slova sedmopočetníci, na označenie tejto skupiny učeníkov.

Neskôr pôsoboil aj v Beograde, kde sa predpokladá, že umrel.

 

Ikona Svatý novomučeník biskup Gorazd a jeho spoločníci. Zdroj: orthodoxia.cz

 

V 9. – 10. storočí patrilo pomerne veľké množstvo majetkov na Slovensku veľmožskému rodu Gorazdovcov.

Meno Gorazd je staroslovenského pôvodu s významom schopný, zdatný, a v cirkevnej staroslovenčine šikovný, skúsený.

Po príchode solúnskych bratov na Veľkú Moravu bol sv. Gorazd jedným z ich prvých učeníkov a  pomocníkov.

Po zvládnutí hlaholiky spolupracoval na preklade Svätého písma, k čomu mu pomáhala dobrá znalosť jazykov, o čom sme si už hovorili. Okrem týchto textov, spolupracoval na preklade mnohých diel.

Viac sa s istotou o tvorbe sv. Gorazda nedá povedať. Jeho koníčky v umeleckej sfére – ako muzikant a tanečník, spolu s niektorými zápiskami o jeho kontroverznosti, sú do dnešných dní pre historikov mätúce.

Staroslovenčina bola prvým spisovným jazykom nášho národa. Staroslovenským jazykom, literatúrou a bohoslužbou sme sa kultúrne dostali na úroveň starých európskych národov.

Oprávnene môžeme sv. Gorazda považovať za zakladateľa slovenského písomníctva.

Spoločné uctievanie svätých sedmopočetníkov a ich spoločné znázorňovanie v umení,  je dnes rozšírené najmä u gréckokatolíkov a v pravoslávnej cirkvi, najmä v Bulharsku a Macedónsku.

Do dnešných dní sa pravidelne vedú výpravy, do končín Slovenska a ďalších európskych štátov kde sa sv. Gorazd pohyboval.

Ja sám som sa na takejto výprave zúčastnil, a môžem povedať, že je to skutočne obrodzujúce a historicky mimoriadne fascinujúce.

Najmä v Poľsku sú aktuálne najživšie skupiny, ktoré sú zapálené pre Gorazda, a na jeho počeť organizujú každoročné púte po celej Európe.

 

 

About Author

Natália Jančušková

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings